۰۶:۵۹ - ۲۷ آبان ۱۳۹۲ - 18 November 2013
کد خبر: ۱۸۱۵۵
لزوم بازنگری در قوانین شرکت های مشاوره ای
خداداد عبده پور - یکی از نیازهای اساسی سرمایه گذاران ایرانی داخل و خارج کشور، دسترسی به شرکتها و موسسات قابل اطمینانی است که بتوانند متناسب با شرایط آنها، بهترین فرصتهای سرمایه گذاری را در اختیار آنها قرار دهد.یکی از این شرکتها، شرکت «مهندسی شهریگ» است که در چند ساله اخیر توانسته گامهای بلندی را در این زمینه بردارد و جواب اعتماد کارفرمایان دولتی و خصوصی را بدهد. به همین منظور برای معرفی بیشتر این شرکت مصاحبه ای با مهندس سید رضا شفیعی نسب مدیر عامل آن انجام داده ایم.وی که دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد معماری از دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین است از سال 81 به صورت حرفه ای وارد این عرصه شده واز سال 86 به مدیرعاملی شرکت مهندسی شهریگ منصوب شده است. گفت و گوی خبرنگار«ساختمان و پلیمر» با وی در پی می آید.

ضمن معرفی وتشریح حوزه های فعالیت شرکت«شهریگ»،به پروژههای شاخصی که تا کنون اجرا کرده اید اشاره نمائید.

«شرکت مهندسی شهریگ» در سال 86 با پایه فعالیتی فنی و مهندسی در حوزههای معماری، شهرسازی و گردشگری فعالیت خودش را آغاز کرد و به مرور زمان و بنابر اقتضائات وارد بحثهای مدیریتی، اقتصادی و تأمین مالی پروژهها شد. این شرکت دارای گروههای تخصصی در حوزههای معماری، شهرسازی، گردشگری، آمایش سرزمین، منابع طبیعی و محیط زیست، اقتصاد و... می باشد.

شرکت شهریگ دارای گواهینامه صلاحیت انجام خدمات مشاوره از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و گواهی نامه های 18001 و ISO 9001-14001 بوده و عهده دار مدیریت پایگاه ملی فرصت های سرمایهگذاری ایران، عضو انجمن مشاوران مدیریت ایران، عضو کانون مشاوران اعتباری و سرمایهگذاری بانکی و چند انجمن صنفی دیگر است.

 از جمله پروژههای شاخصی که در طول این مدت اجرا کرده و یا در دست اجرا داریم، میشود به پروژههایی که در حوزه نوسازی بافتهای فرسوده در شهر تهران به عهده گرفتیم، اشاره کرد. ما در سه منطقه 16، 18 و 20 با سازمان نوسازی شهر تهران همکاری داشته و داریم.

از دیگر پروژه های شاخص شرکت، می توان به پروژه های حوزه گردشگری اشاره کرد. شرکت شهریگ به دلیل تعدد پروژه ها و عمق مداخله در این حوزه، صاحب نظر و دیدگاه ویژه می باشد. شرکت از بدو تأسیس با سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری روابط کاری و حرفهای تنگاتنگی داشته و در تدوین ضوابط،آییننامهها، دستورالعمل ها و شرح خدمات ها، به ویژه در حوزه مناطق نمونه گردشگری، بحث گردشگری الکترونیک و مباحثی از این دست توانستیم همکاریهای نزدیکی داشته باشیم.  ما تا کنون بالغ بر 25 طرح جامع و تفصیلی در رابطه با مناطق و شهرهای نمونه گردشگری در 21 استان کشور را به انجام رسانده ایم. تهیه طرح جامع گردشگری شهرستان کرج از جمله این طرح هاست.

در حوزه جذب سرمایه گذاری، ما به عنوان مشاور مرکز امور مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی کشور، برای 9 منطقه آزاد و ویژه اقتصادی همکاری داشتهایم و راهبردهای توسعه سرمایهگذاری، شناسایی پتانسیلها و فرصتهای سرمایهگذاری مناطق را برایشان در قالب یک کار پژوهشی انجام دادیم که نتایج این مطالعات و پژوهشها در 9 جلد کتاب در سال 89 به چاپ رسید که بسیار هم مورد توجه مسئولان کشوری و بازدیدکنندگان همایشی که در 12 آذر همان سال در کیش برگزار شد، قرار گرفت.

طراحی 2 پارکینگ طبقاتی و مجتمع تجاری در شهر کرمان با زیربنایی بالغ بر 90 هزار مترمربع، از جمله دیگر پروژه های شاخص ما هستند. در این پروژهها، ما، علاوه بر ارائه خدمات فنی و مهندسی، از طریق فروش اوراق مشارکت، بحث تأمین مالی پروژهها را نیز انجام دادیم. در حال حاضر یکی از پیشنهادات شرکت ما به کارفرمایان محترم، پیش از ورود به پروژه ها، این است که مدیریت پروژه را به صورت کامل در اختیار ما قرار دهند که خوشبختانه در این امر موفقیت های قابل توجهی نیز داشته ایم.

یکی دیگر از حوزههای فعالیتی ما به عنوان مدیریت پایگاه ملی فرصتهای سرمایهگذاری ایران این است که ما به عنوان مشاور سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، مسئولیت شناسایی و به روز رسانی فرصتهای سرمایهگذاری ایران، استانداردسازی و در نهایت ارائه آن به سرمایهگذاران خارجی را بر عهده داریم و مذاکره و جذب سرمایهگذاری خارجی از وظایف ماست و در مدتی که این مسئولیت به ما محول شده، بالغ بر 2300 پروژه در اقصی نقاط کشور را شناسایی و مورد بررسی و ارزیابی قرار داده ایم و نیز استانداردهای تهیه مطالعات امکانسنجی و پیشامکانسنجی را برای ارگانها و مؤسسات دولتی و خصوصی تهیه و تنظیم کردیم و بخش عظیمی از کارهایمان در حال حاضر در این حوزه است.

 چشماندازها و چالشهای پیش روی سرمایهگذاری را در کشور چگونه ارزیابی میکنید؟

من فکر میکنم، فارغ از چالشهای سیاسی که عمدتاً زودگذر نیز هستند در بلندمدت سرمایهگذاری در ایران چشمانداز بسیار روشنی خواهد داشت منوط به اینکه قوانین موضوعی ما در هر بخش، فارغ از نگاه های سیاسی تدوین شود.

این امر مستلزم آن است که حمایت های قانونی لازم صورت پذیرد تا به چشم انداز روشنی در آینده دست یابیم. خوشبختانه در چند سال گذشته حرکتهای موثری صورت گرفته. از جمله در بخش سرمایهگذاری و امنیت آن، سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران موفق شده، با توجه به ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی و ماده 7 آن که تاکید دارد فرایندهای اخذ و صدور مجوزها مشخص شود و کتاب های راهنمای سرمایه گذاری در ایران را چاپ و منتشر کند. علاوه بر این می توان به تشکیل و راه اندازی مراکز خدمات سرمایهگذاری و پنجره واحد در استانها  اشاره کنیم. این ستادها کارشان کمکرسانی به سرمایهگذارانی است که میخواهند در استانها کار و فعالیت کنند. اینها مجموعه کارهایی است که شروع شده، هر چند با کاستی هایی در بدو امر روبرو است، اما این کاستی ها نیز  به مرور زمان قابل رفع میباشد.

نکته قابل ذکر دیگر این است که ما  فارغ از بحث قوانین در بسیاری از حوزهها باید تکلیف خودمان را بدانیم، یعنی انجام یکسری مطالعات آمایشی در بسیاری از حوزهها، برای ما ضروری است تا بدانیم فرایند توسعهمان را بر مبنای کدام استوانههای اقتصادی و رو به چه چشم اندازی میخواهیم پیش ببریم؛ در غیر این صورت این سرمایه گذاران هستند که خط مشی ما را تعیین خواهند کرد. پیشنهاد من این است که مطالعات آمایشی ملی و منطقه ای در همه حوزههای توسعه ای و اقتصادی صورت بگیرد تا اولویتها استخراج شود که بتوانیم براساس آن اولویتها، سرمایهگذارها را جذب نماییم و براساس این اولویتها قوانین را تدوین کنیم. ممکن است الان قوانین دوباره اصلاح شوند اما باز هم سازگاری لازم با اولویتهای امروز ما را نداشته باشند؛ لازمهاش این است که قبل از هر چیز، در ابتدا، پژوهشی انجام بشود، سپس نتایج این پژوهش مبنای تصمیمگیریها و قانونگذاریهای ما قرار گیرد.

 در سرمایهگذاری و جذب سرمایه، افق پیش روی شما برای تعین خط مشی و شیوه عملکرد چیست؟

ببینید، ما چهار سطح پروژه اعم از بینالمللی، ملی، استانی و محلی داریم که در هر یک از این سطوح ملاک عمل ما در انتخاب پروژهها و اولویت بندیشان، اسنادی است که در آن سطح تدوین شده و یا در حال تدوین است. در سطوح بینالمللی و ملی بالاترین سندی که ما به آن استناد می کنیم و اولویتهای کشور نیز بر اساس آن تنظیم می شود، سند چشمانداز 20 ساله و برنامههای پنج ساله توسعه است. اسناد موضوعی مثل سند آمایش صنعتی و کالبدی کشور نیز اسنادی هستند که ملاک عمل قرار میگیرند و به همین ترتیب در سطوح استانی و محلی که آنها نیز برنامههای توسعهای خودشان را دارند. در واقع اولویت های اولیه در شناسایی فرصت ها به این شکل مشخص می شود.

البته هنوز در مورد بعضی مناطق و شهرها دیده می شود که بعضی ازاین اسناد کامل نیستند و دست ما برای معرفی فرصتها و جذب سرمایهگذاری بسته است که این نقص میتواند موجب عدم توازن در توسعه کشور شود.

 آمایش سرزمین را تعریف و ضرورت رعایت آن را بیان کنید.

تهیه طرح های آمایش سرزمینی و مطالعات و برنامهریزی آن از سالها قبل مورد توجه وزارتخانهها و سازمانهای ذیربط قرار گرفته و هر چند سال در میان نیز، مورد بازبینی مجدد قرار می گیرد. ضرورت تهیه طرح های آمایش سرزمین در این است که به ما می گوید برای توسعه پایدار و متوازن، به چه چیزهایی نیاز داریم. توسعه پایدار نیازمند این است که منابع طبیعی ما حفظ شود، فرهنگ عمومی ارتقاء پیدا کند و منابع انسانی از لحاظ کمی و کیفی رشد یابد و زیرساختهای لازم در هر بخشی از توسعه مورد توجه قرار بگیرد. بحث امنیت در سطوح مختلف توسعه بررسی می شود و همه اینها مطالعات آمایش در سطح ملی و استانی را تشکیل میدهند. یعنی به آن دسته از مطالعاتی که به صورت جامع بتواند پتانسیلها و ظرفیتهای منابع طبیعی، انسانی، فرهنگی، اقتصادی و کالبدی را مورد توجه و در همه سطوح مورد تحلیل قرار دهد و برنامههای مدون زمان مند همراه با راهبرد و برنامهریزی ارائه دهد، مطالعات آمایشی گفته میشود.

 با توجه به اینکه بخشی از فعالیت شما را مشاوره در امور فنی، مهندسی، مدیریت و کنترل پروژه، تشکیل میدهد، بفرمائید تأثیرگذاری مشاوره در کشور ما تا چه اندازهای است و همچنین موانع آن را بیان نمائید.

حوزه خدمات مشاوره و شرکتهایی که مشاوره فنی، مهندسی، صنعتی و... ارائه میدهند، بالغ بر نیم قرن است که در ایران سابقه دارند و جزء قدیمیترین اصنافی هستند که در ایران به صورت مدرن شکل گرفتهاند و فعالیتهای حرفهای خیلی گستردهای دارند. این شرکت ها در حوزه اشتغال و بازار کار بسیار مفید هستند، به نحوی که بخش اعظم نخبگان و تحصیلکردههای ما در این حوزه فعالیت میکنند و مثمرثمر هم بودهاند. متأسفانه حوزه خدمات مشاورهای به رغم سابقه طولانی و توان فنی، انسانی و اجتماعی بالایی که دارد، هنوز جایگاهش در فرایند توسعه کشور متناسب با ظرفیتهایش تعریف نشده است. اصناف مرتبط با این بخش که ما نیز عضو آن هستیم، متأسفانه برد لازم را ندارند، ولی در برخی حوزههای دیگر، اصناف با اینکه سابقه کمتری دارند، دیده می شود که توانستهاند حوزه عمل خود را در فرایند تصمیمگیری کلان گستردهتر کنند. مشکل دیگر موازی کاری هایی است که در این بخش صورت میگیرد و دیده می شود که ارگانها، نهادها و اصناف موازی با هم در این حوزه شکل گرفتهاند.

 از سوی دیگر یکی از بزرگترین مشکلاتی که من در این حوزه میبینم این است که در شکلگیری یک پروژه و محقق شدن آن وزن و جایگاه شرکتهای مشاور در حد قابل قبولی نیست.در واقع مشاوره تنها یک بخش از پروژه را انجام میدهد و در فرایندهای تصمیمگیری و اجرا نقش زیادی ندارد، مگر اینکه کارفرمایان بنا به اقتضائات و نیازهای خودشان مشاور را وارد کنند.

از این نظر، معتقدم که میبایست در تیپ قراردادها و شرح خدمات مشاوره، توسط معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و با همکاری کارشناسان و نخبگان صنف مربوطه بازنگریهایی  صورت بگیرد تا ان شاءا... به جایگاه شایسته خود برسد.

نکته دیگری که لازم میدانم به آن اشاره کنم، تداخل کارکردی و حوزه عمل نهادها و اصنافی است که در این حوزه فعالیت می کنند، که این امر خود از عدم جامعیت و به روز نبودن قوانین این حوزه ناشی می شود.

شرکتهای مشاور آن طوری که در قانون تعریف شده، باید بعد از معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهوری تشخیص صلاحیت و رتبهبندی شوند. این شرکتها عموماً پروژههایی که توسط نهادهای دولتی تعریف شده را میتوانند انجام دهند، چون مورد تأیید ارگانهای دولتی هستند. با توجه به اینکه برای شرکتها و ارگانهای دولتی خرید خدمات مشاوره ای الزامی قانونی است، به همین دلیل بازار کار شرکتهای مشاوره در این بخش خوب است، ولی در بخش خصوصی، بویژه در پروژه هایی که در محدوده شهرها اجرا می شوند، دست شرکت های مشاوره عملاً بسته است، در آنجا سازمان نظام مهندسی سیستم جداگانهای برای خودش تعریف کرده و اشخاص حقوقی و حقیقی را به نحو دیگری تعیین صلاحیت میکند که اینها مجازند که در این بخش از پروژهها وارد شوند.

برای رفع این موانع پیشنهاد میکنم که یک مطالعه و پژوهش مشخص صورت بگیرد که چالشهای این بخش را شناسایی کند و این پژوهش به کمیسیون عمران مجلس ارائه شود و در آنجا یک نظام جامع برای این بخش تدوین شود و نهایتاّ حاصل کار برای اجرا تبدیل به دستورالعمل شود و قوانین فعلی که قدیمی و نا هماهنگ با برنامه های توسعهای است حذف و قوانین جدید مطابق با اهداف توسعه تصویب و اجرا شود.

 در حوزه ساخت و ساز، معماری و شهرسازی، رویکرد شرکت شهریگ به مقوله صنعتیسازی به چه صورت است؟

ما در شرکت مهندسی شهریگ یک واحد مستقلی داریم تحت عنوان «واحد تکنولوژیهای نوین ساختمان» و مطالعات زیادی در این واحد انجام دادهایم که سیستمهای رایج نوین را شناسایی کرده و امکان بهره گیری از آنها در پروژه های شرکت را بررسی نماید. بر همین اساس ما در بسیاری از پروژه های ساخت و ساز خود، از سیستم های نوینی که مناسب تشخیص داده ایم، پس از ارائه پیشنهاد به کارفرما و دریافت تأییدیه ایشان استفاده کرده ایم. ما معتقدیم که استفاده از سیستمها و تکنولوژیهای نوین ساختمانی سرعت اجرا، کاهش هزینه و مصرف انرژی و همچنین صرفهجویی در وقت را به همراه خواهد داشت که در نهایت برای انبوهسازان مقرون به صرفه خواهد بود. لازم به ذکر است که در سالهای اخیر، پروژه مسکن مهر در گسترش فرهنگ صنعتی سازی بسیار مفید بوده و توانسته این فرهنگ را نهادینه کند.

 آیا  درپروژه مسکن مهر حضور و فعالیت داشته اید؟

ما به عنوان مشاور در دو پروژه حضور داشته ایم، یکی طراحی پروژه1100 واحدی در مهاباد که به دلیل منفرد بودن واحدها به صورت سنتی اجرا شد و دیگری طراحی پروژه 560 واحدی در شهر جدید پرند که با سیستمهای نوین طراحی و به اجراء رسید.

 

 

صما

صما

نام:
ایمیل:
* نظر:
r_sar پربحث ترین r_sar
r_sar دیگر اخبار گروه r_sar