۱۱:۵۳ - ۲۹ دی ۱۳۹۳ - 19 January 2015
کد خبر: ۲۶۴۸۱
«صما» گزارش می دهد:
صما-گروه نظام مهندسی: اعتراض وسیع مهندسان و مردم بالاخره باعث شد تا وزیر راه و شهرسازی ناگزیر از ابلاغ حدود قانونی به سازمانهای نظام مهندسی ساختمان شود.

توضیحات تکمیلی در پایان مطلب آمده است

عباس آخوندی اخیرا شش ابلاغیه وزارتی مهم درقالب ماده 123 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان صادر کرده که با اجرایی شدن آنها از این پس چرخش نسبتا مهم در اداره سازمانهای نظام مهندسی ساختمان، تضمین استقلال عمل آنها و خاتمه دادن به فعالیت های مالی این سازمان غیرانتفاعی اتفاق خوهد افتاد.

 

به گزارش «صما» در محتوای شش  ابلاغیه مذکور که نسخه های آن در اختیار خبرنگار «صما» قرار گرفته است محورهای مهم شامل ممنوع کردن استخدام صاحبان سمت های داوطلبانه درسازمانهای نظام مهندسی، ممنوعیت کارکنان وزارت راه و شهرسازی از ورود به مسوولیت های سازمان نظام مهندسی ساختمان، جلوگیری ازنرخ گذاری یکجانبه برای خدمات مهندسی توسط نظام مهندسی ودریافت حق الزحمه مهندسان از مالک و انباشت آن در سازمان، عدم مداخله مدیران دولتی در امور سازمان نظام مهندسی، منع تبدیل شدن سمتهای داوطلبانه در نهادهای انتخابی نظام مهندسی به فرصتهای شغلی و بهره برداری نامتعارف از اعتماد مهندسان، جلوگیری از تبدیل شدن نظام مهندسی به بنگاه اقتصادی و.. ازجمله شاخص ترین نکات مد نظراین مقام مسوول به سازمانهای نظام مهندسی بوده است.

 

به گزارش خبرنگار ما در اولین ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی عنوان شده: نظر به حقوق اساسی آحاد ملت ایران که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است و با نگرش به آزادی های مقرر در قانون و الزامات مندرج در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1374، انتخاب مهندسان طراح و سازنده (مجری- پیمانکار) و خدمات آزمایشگاهی و واگذاری خدمات مذکور به آنان از حقوق مسلم شهروندان بوده و انتخاب پروژه برای پذیرش ارائه خدمات مذکور از حقوق اساسی مهندسان است و برای این سازمان ها در خصوص ارجاع کارهای فوق به اعضا و اصطلاحا توزیع کار یا ارجاع کارهای مذکور و همچنین دریافت بهای این خدمات وظیفه و اختیاری در قانون در آیین نامه اجرایی احصاء و مقرر نشده است. بدیهی است سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها صرفا موظفند بر حسن انجام خدمت مهندسی اعضای خود نظارت نمایند.

 

درادامه این نامه آمده است :همچنین اعلام فهرست قیمت خدمات مهندسی باید طبق تبصره 2 ماده 117 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375 صورت گیرد و روش غیر از آن، توسط سایر مراجع مجاز نمی باشد.

 

همچنین درابلاغیه دوم تاکید شده است :عضویت کلیه پرسنل شاغل وزارت راه و شهرسازی اعم از مدیران کل، معاونان، مدیران مسکن، روسای ادارات نظام مهندسی، مقررات ملی ساختمان و فناوری های نوین در هیئت مدیره سازمان های نظام مهندسی و کاردانی ساختمان استان ها و تصدی سمت های بازرسی و عضویت در شورای انتظامی این سازمان ها با توجه به نقش حاکمیتی و نظارتی این وزارتخانه جایز نیست و در همین راستا ضرورت دارد چنانچه اشخاص یاد شده در نظر داشته باشند برای سمت های فوق داوطلب شوند، باید حداقل سه ماه قبل از تاریخ داوطلبی از سمت خود در این وزارتخانه استعفا دهند.

 

درهمین حال درابلاغیه سوم عباس آخوندی عنوان کرده است:در خصوص سکوت موجود در آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1375 در موضوع اشتغال اعضای هیئت مدیره، بازرسان و اعضای شورای انتظامی سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها در سمت ها و پست های مختلف سازمان استان از قبیل سمت ها و مشاغل اجرایی، اداری، مالی (غیر از خزانه داری)، تصدی ریاست دفتر نمایندگی، سمت مشاور و موارد مشابه در این سازمان ها با توجه به اینکه اصولا انجام وظیفه اشخاص مذکور در سمت های عضو هیئت مدیره، بازرس و عضو شورای انتظامی با تصدی سمت و پست های سازمان و اشتغال در آن، در تعارض منافع قرار داشته و با اصول اخلاق حرفه ای مغایرت دارد و موجب بروز اختلال در امور سازمان می گردد، لذا تصدی سمت ها و پست های سازمان تحت هر عنوان توسط اعضای هیئت مدیره، بازرسان و اعضای شورای انتظامی سازمان استان غیرمجاز و ممنوع بوده، دریافت هر گونه وجه از این بابت مجاز نمی باشد.

 

درپایان این نامه اضافه شده:اشخاصی که قبل از این تاریخ در سمت ها و پست های یاد شده اشتغال یافته اند نیز مشمول الزام مذکور می باشند. لذا باید موضوع در اولین جلسه هیئت مدیره طرح و به شرح فوق اتخاذ تصمیم نماید.حضور موظف و تمام وقت رییس سازمان استان در سمت خود از این امر مستثنی است.

 

به گزارش خبرنگارصما به باورصاحبنظران با این تحول وبادورشدن سازمان نظام مهندسی ازیک سازمان مالی واتخاذ رویکرد تخصصی وعلمی به نظرمی رسد  دردوره آینده انتخابات هیات مدیره های سازمان های نظام مهندسی که درتابستان سال آینده برگزار خواهد شد به جای اکثریت فعلی اعضای هیات مدیره ها،شاهد حضور چهره های علمی  وافراد شاخص جامعه مهندسی درکادرهای مدیریتی سازمانها باشیم.

ساختمان

ساختمان

ساختمان

 

 

 

در پایان این مطلب باید خاطر نشان ساخت در همین راستا دکتر حامد مظاهریان، معاونت امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نظریه های دکتر آخوندی را در قالب نامه ای به مهندس اکبر ترکان، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ابلاغ کرده است. در ادامه، دو نظریه تکمیلی وزیر راه و شهرسازی مبنی بر دوره تصدی عضو هیات رئیسه جایگزین عضو خارج شده موضوع ماده 71 آئین نامه اجرایی و تبصره های الحاقی و همچنین الزام داشتن پروانه اشتغال به کار معتبر آمده است که متن کامل آن به شرح زیر است.

به گزارش خبرنگار «صما» در چهارمین ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی عنوان شده است:   در خصوص سکوت موجود در آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1375 در موضوع تصدی اعضای هیئت رییسه سازمان استان در زمان خروج یک یا چند نفر از این هیئت، با توجه به ماده 71 آیین نامه و تبصره های الحاقی بعدی آن، چون مدت تصدی فوق یک سال است که از ابتدای تصدی هیئت رییسه محاسبه می شود، لذا عضویت شخص یا اشخاص جایگزین اعم از عضویت اولیه یا ثانوی (به علت فوت، حجر یا تعلیق یا لغو عضویت) تا سقف یک سال مذکور و به صورت ترمیمی خواهد بود و در پایان یک سال مذکور، هیئت مدیره کلیه اعضای هیئت رییسه سازمان استان را با لحاظ ترتیبات قانونی مقرر در آیین نامه اجرایی انتخاب خواهد کرد.

در همین راستا در دیگر ابلاغیه گفته شده: داشتن پروانه اشتغال به کار معتبر مهندسی، کاردانی یا معمار تجربی، همچنین پروانه مهارت فنی معتبر برای پذیرش کلیه امور فنی ساختمان و شهرسازی موضوع ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 و سایر خدماتی که داشتن پروانه های مذکور برای آنها ضرورت دارد، الزامی است همچنین تصدی سمت های عضویت در هیئت مدیره، بازرسی و عضویت در شورای انتظامی اعم از زمان داوطلبی و طول دوره تصدی سمت های فوق در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و سمت های مشابه در سازمان نظام کاردانی ساختمانی استان مستلزم داشتن اعتبار پروانه اشتغال به کار و تمدید به موقع آن می باشد و با عدم تمدید پروانه اشتغال به کار سمت های فوق از شخص ذیربط ساقط می گردد.

همچنین در ششمین ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی آمده است: در خصوص ابهام پيش آمده نسبت به عبارت "موافقت نظام مهندسي استان" موضوع ماده 47 آئين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب سال 1375 در فرايند تغيير اقامتگاه شخص عضو سازمان نظام مهندسي ساختمان استان به استان ديگرريال منظور از عبارت مذكور صرفا حصول اطمينان از رعايت تبصره‌هايده ماده 6 قانون نظام مهندسي وكنترل ساختمان مي‌باشد و با توجه به حقوق مصرح اشخاص در قانون اساسي و شمول اصل عدم اختيار در خصوص وظايف و اختيارات هيأت مديره مجاز به وضع مديره مجاز به وضع شرايط و ضوابط اضافه بر قانون يا اعمال تشخيص و سلايق خود در پذيرش عضو انتقالي اعم از حقيقي يا حقوقي نمي باشد.


 

 

 

ساختمان

 

ساختمان

 

 

ساختمان

ساختمان

 

 

 

 

 

 

 


 

انتشار یافته: ۲۶
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۲
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۳۰ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۷
0
16
با سلام وعرض ادب .من متن این نامه ها را خواندم نمی دانم برداشت من اشتباه است یا برداشت نگارنده مطلب به نظرم من منظور وزیربیشتر مبحث طراحی بوده است ومنظوراو نظارت نبوده است بنابراین گردش مالی سازمان به قوت خودش باقی خواهد ماند
مهندس از کردستان
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۳۱ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۷
4
18
اگراینطوری که وزیرگفته است واقعاخانه تکانی خیلی خوبی درسازمان ایجاد میشو د
علی -ر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۳۱ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۷
6
19
من فکرمی کنم این ابلاغیه ها درحد کاغذبازی باقی بماند
محدعلی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۳۲ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۷
10
3
چرا پس نسخه ای ازاین ابلاغیه ها به نظام مهندسی استانها نیامده است ؟روح ما بی خبراست ؟یعنی ما باید ازطریق این سایت درجریان چنین مساله مهمی قراربگیرم .چرا پس درسایت های نظام مهندسی این موضوعات را اطلاع رسانی نکرده ند ؟
ناشناسن
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۳۳ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۷
9
13
هرروز یک نسخه برای این سازمان می پیچیدند !!!!!!!!!!!
رشید نیا-البرز
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۳۵ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۷
6
22
خدا را شکر بالاخره وزیرراه آستین بالا زد وبه فکر خانه تکانی دراین سازمان افتاد ..
مهندسی از اراک
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۱۹ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۷
6
16
با سلام خدمت همه دوستان ، آقا به نظر من هیچ اتفاق خوشایندی نیفتاده و نخواهد افتاد . خانه از پایه بست ویران است خواجه در بند نقش ایوان است . خدمات مهندسی ارزش و اعتبار خود را از دست داده هیچکس نه مردم و نه حتی خود مهندسین به ارزش خدمات مهندسی اعتقاد درستی ندارند ، ساخت و سازها دست بساز بفروشها و افراد غیر متخصص و غیر متعهد می باشد و مهندسین هم حتی اگر بخواهند نمیتوانند کار خارق العاده ای بکنند . در این وانفسا وزیر دنبال تعیین تکلیف پستهای سازمان نظام مهندسی هستند خداوند خیرشون بده .
حسینی اهوازی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۵:۰۸ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۸
3
19
دیر آمدی ولی خوب آمدی آقای وزیر - دست مریزاد . انشاالله در اصلاح این خراب شده موفق باشید .
آقای وزیر تا این دو بند مهم آیین نامه قانون نظام مهندسی را اصلاح نکرده اید هنوز بسیاری از مفاسد پا بر جاست . با مصوبه هیات وزیران هم امکان دارد . 1- احیای مجدد محدودیت انتخاب اعضای هیات مدیره برای دو دوره 2- انتخاب بازرسان توسط آرای مستقیم اعضای سازمان و بدون هر گونه اعمال نظر ودخالت هیات مدیره
عضو سازمان
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۵:۴۹ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۸
16
7
آقای دکتر آخوندی چاقو دسته خودشو نمیبره .دست از این خالی بندی ها وترسوندن مهندسان بردار .همین مهندسا در استانها حمایتت کردن ودر مجلس رای اعتماد گرفتی وهمینها هم میارنت پایین
عضو سازمان کاردانی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۵:۵۷ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۸
17
9
درود وصد درود به دکتر آخوندی و این حرکت موثر و کاملا منطقی /این کار بایددر دوره قبلی صورت میگرفت و شاید شاهد اینهمه رانت مهندسی در کشور نمی شدیم
عضو هیت مدیره استانی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۶:۰۱ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۸
0
19
[quote name="عضو سازمان"]آقای دکتر آخوندی چاقو دسته خودشو نمیبره .دست از این خالی بندی ها وترسوندن مهندسان بردار .همین مهندسا در استانها حمایتت کردن ودر مجلس رای اعتماد گرفتی وهمینها هم میارنت پایین[/quote]
[quote name="عضو سازمان"]آقای دکتر آخوندی چاقو دسته خودشو نمیبره .دست از این خالی بندی ها وترسوندن مهندسان بردار .همین مهندسا در استانها حمایتت کردن ودر مجلس رای اعتماد گرفتی وهمینها هم میارنت پایین[/quote]
آقای محترم چاقو هم یک زمانی ببینه که فقط ننگ از خودش بجا گذاشته مطمئن باش دسته خودشوهم میبره
علی امامی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۲۷ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۸
6
11
ضمن عرض سلام خدمت همکاران عزیز یکی بایدازجناب وزیر ودکتر شیبانی که احتمالا ایشان این موارد رو تهیه کرده اندسوال کند پس فلسفه تشکیل دفتر چی است اگر قرار باشد نظام مهندسی هیچکونه ارجاعی در این خصوص نداشته باشد دلالی فعلی از مرز 50% به مرز 100% می رسد.
امیر حسین
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۴۲ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۸
10
3
ضمن احترام گذاشتن به جامعه مهندسین و کاردانها و سایر اقشار و دست اندرکاران صنعت ساختمان, دوستان نباید در این خصوص موضع گیری شود و همه باید دست به دست هم داده و به کمک جناب آقای دکتر آخوندی و معاونین و مدیران کل وزارتخانه که واقعا دلسوزانه قدم در این راه نهادند کمک کنیم بلکه ثمره آن نصیب کشور عزیزمان ایران و فرزندان و خانواده های خودمان و هموطنانمان شود. بهتر است اینقدر کوچک و مغرضانه به این نظرات نگاه نکنیم. درود بر هر کسی که قلبش برای وطن میتپد.
داوداحمد خانی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۱۲ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۸
0
10
سلام و خسته نباشید
والله نمی دونم تو بقیه استانها چه اتفاقی می افته ولی حداقل توی استان آذشرقی میدونم خیلی از اعضای هیات مدیره از نون خوردن می افتن. بعضی از اونهار و اگه از سازمان بذارن کنار باید برن غار بچرونن...
عضو سازمان اصفهان
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۲۰ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۹
10
0
پس تکلیف بیکاری ما مهندسان چی میشه
بنظر من این نامه های وزیر در حد یک نظریه باقی میماند چون قدرت اجاری وزیر هر چقدر زیاد باشد با توده عزیم مهندسان که نمیشود در افتاد
مطمئن باشید که از همین الان در استان ما یار کشی بر علیه دکتر شیبانی و دکتر آخوندی شروع شده تا جایی که من در جریانم
محمدی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۲۶ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۹
0
10
آقای وزیر دست شما درد نکند که دست هیئت مدیره را از کار اجرایی کوتاه کردی انشاالله دوره هیئت مدیره هم فقط یک دوره سه ساله باشد چون بعضی از هیئت مدیره ها چندین سال است که در راس هیئت مدیره نظام هستند وکار بردی ندارند برای خوشحالی مهندسان این را هم عملی کنید با تشکر
احمد حسيني
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۴:۵۶ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۱
0
7
با سلام همانطور كه مستحضر هستيد در انتخابات رياست جمهوري كه بالاترين سمت در كشور ميباشد يك فرد نميتواند بيش از دو دوره متوالي كانديدا بشود، چگونه است كه اين امر مهم در سازمان نظام مهندسي رعايت نمي شود و هستند كساني كه چهار دوره متوالي عضو هيات مديره ها ميباشند.
یک عضو هیات مدیره
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۳۴ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۱
0
4
ضمن سلام به دکتر آخوندی و همکارانشان. ممنونم از این ابلاغیه ها. اگر حضور اعضا در هیات مدیره هم محدود بشه خیلی عالیه. دوستانی که منافعشان از این ابلاغیه ها به خطر افتاده برن جای دیگه کیسه بدوزن لطفا اگه ناراحت نمیشید. خداییش یه کم وجدان داشته باشید. بزارید جوونها یه کم نفس بکشن. دنیا دو روزه میدونید که.
مسلمان ایرانی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۳۵ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۱
7
3
الحمدلله .
بالاخره این انحصار طلبی سازمان های پایان یافت
صد درود به دکتر آخوندی و همکارانش!!
مسلمان ایرانی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۳۶ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۱
0
4
[quote name="عضو سازمان اصفهان"]پس تکلیف بیکاری ما مهندسان چی میشه
بنظر من این نامه های وزیر در حد یک نظریه باقی میماند چون قدرت اجاری وزیر هر چقدر زیاد باشد با توده عزیم مهندسان که نمیشود در افتاد
مطمئن باشید که از همین الان در استان ما یار کشی بر علیه دکتر شیبانی و دکتر آخوندی شروع شده تا جایی که من در جریانم[/quote]

شما زیاد به خودت فشار نیار! بالاخره زور گفتن هم حدی داره!!
دمش گرم دکتر آخوندی!
جمال شعرباف
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۱۶ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۶
0
7
عزيزان سر مبارك را از لاى برف بيرون بياوريد و تغيير ستيز نباشيد اين شرايط بايد تغيير كند شما مهندسين نظام مهندسى خودمونى به چند درصد امضا هايي كه نموده ايد خودتان باور داريد؟ ايا ايين نامه ها در سازه هايي كه تاييد نمو ده ابد اجرايي شده اند؟ ايا شما مهندس ناظر عزيز نظارت تخليه بتن را در زمان بتن ريزى انجام داده ايد؟ ايا مطلع هستيد كه چند در صد از بتن هاى تابستان گذشته گرم تر از حد مجاز ايين نامه را تخليه نموده ابد و امضا كرده ايد؟ پيشنهاد مى نمايم قبل از اعتراض به نامه افاى اخوندى فيلم هالو را ببينيد" اامضا مسيوليت داره!" موفق باشيد
حمید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۲۴ - ۱۳۹۴/۱۱/۰۷
0
0
یک شغل کافیست ،به فکر جوان ها باشید همین جوان ها دیروز خودتونن،درسته پول خوبه ولی بخدا اگه دیگران نداشته باشن و ی عده داشته باشن هم زندگی قشنگ نیست و هم جامعه نا امن میشه
کارگر ایرانی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۲۳ - ۱۳۹۴/۱۱/۱۳
0
0
سلام، با توجه به اینکه اینجانب پرسنل سازمان نظام مهندسی ساختمان بوده و کلیه امرا معاش من و خانواده ام از این شغل میباشد. لذا از آقای آخوندی تقاضا دارم که سازمان نظام مهندسی ساختمان با اون گستردگی از حالت غیردولتی به دولتی تبدیل شود و خود دولت نیز مستقیم بر این سازمان نظارت داشته باشد و امید به روزی که این آرزو محقق شود و ما که کارگر سازمان بحساب میاییم وضعیت حقوق و قرارداد ما نیز رسمیت بیشتر پیدا کند. انشاالله
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۰۷ - ۱۳۹۵/۰۴/۱۷
0
0
باسلام میشه عبارت نامه اعتراضی برخی کارشناسان ناپیوسته به آخوندی رادراینترنت جستجوکنید
شاهرخ
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۲:۴۲ - ۱۳۹۵/۰۹/۱۹
0
0
در سالهای اخیر به قدری زیاد دانشگاه آزاد و دانشگاههای غیر انتفاعی دانشجو عمران و معماری گرفته اند ومتاسفانه سطح علمی دانش آموختگان این رشته ها نسبت به گدشته نزول کرده ست و این حرفه از حالت تخصصی به تجاری تبدیل شده .
الف ..باید از پذیرش بی حد و اندازه معماری و عمران جلوگیری شود
ب....نظام فنی و اجرایی حاکم شود .ناظر مقیم
ج...هییت مدیره های استانی حذف گردند .
محبوبه
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۴۳ - ۱۳۹۶/۱۱/۰۱
0
0
قبل هر اقدامی باید وزیر فکری به حال پرسنل بیچاره ای که حدود هفده هیجده ساله دارن تو این سازمان کار می کنه بکنه تکلیف آنها چی میشه با حذف 5%درصد از حق الزحمه نظارت سازمان چگونه می توانند حقوق کارمندان خود را پرداخت کنن آیا قبل از اتخاذ این تصمیم فکری به حال آنها نموده است انها همه خانواده دارن آیا این پرسنل هم سرانجامی مانند دیگر نیروهای اخراجی درکشور دارن ما جوانیمان را بر سر این کار گذاشتیم وزیر محترم کشور ما به تصمیمات شما احترام می گذاریم ولی فکری به حال ما کنید ....
نام:
ایمیل:
* نظر:
r_sar پربحث ترین r_sar
r_sar دیگر اخبار گروه r_sar