۱۴:۱۴ - ۲۸ شهريور ۱۳۹۵ - 18 September 2016
کد خبر: ۴۱۲۲۷
تعاونی که در روز آخر ثبت نام برای شرکت در انتخابات هیات مدیره، فراخوانش را به صورت تلگرامی و محدود منتشر کرده و به هیچوجه نه آن را در سایت خود قرار داده و نه در مهلت مقرر در روزنامه های کثیر الانتشار، درج کرده است!

در حالی که تا چند روز دیگر انتخابات تعاونی مطبوعات کشور قرار است برگزار شود، اغلب مدیران مطبوعاتی و حتی اعضای این تعاونی به ظاهر فعال، از روند انتخابات و اساس نامه و شیوه رای گیری و ...خبر ندارند!

این اتفاق در حالی رخ میدهد که خبرنگار ما در پیگیری از برخی اعضای تعاونی مطبوعات، مطلع شد این تعاونی در دو سال گذشته درآمد عجیبی از طرح توزیع نشریات داشته که بالغ بر 2 میلیارد تومان است که طیق قانون تعاونی باید سهم بندی و درصد سود هریک از اعضا مشخص و پرداخت میشد که این اتفاق بعد از دو سال هنوز رخ نداده است!

شاید همین عدد و رقم درشت مالی، علت اصلی پنهان کاری انتخاباتی مدیران تعاونی مطبوعات باشد، تعاونی که بسیاری از مطبوعاتی های اصیل و کارکشته از بودنش خبر ندارند و یا اصلا عضو آن نیستند؛ تعاونی که در روز آخر ثبت نام برای شرکت در انتخابات هیات مدیره، فراخوانش را به صورت تلگرامی و محدود منتشر کرده و به هیچوجه نه آن را در سایت خود قرار داده و نه در مهلت مقرر در روزنامه های کثیر الانتشار، درج کرده است!

همه اینها در کنار نارضایتی شدید اعضای تعاونی مطبوعات از برخی فامیل بازی ها در راس تعاونی و درآمدهای مربوط به اجاره ملک و اجاره تابلوهای تبلیغاتی و...باعث شده برخی از مدیران مطبوعات، خواستار دخالت نهادهای نظارتی و بازرسی بر فعالیت این تعاونی باشند؛ تعاونی که در شرایط سخت اقتصادی مطبوعات، برخی مدیرانش در طول سال، روزهای زیادی را به سفر خارجی می گذارنند!

نام:
ایمیل:
* نظر:
r_sar دیگر اخبار گروه r_sar