۰۹:۲۱ - ۲۸ تير ۱۳۹۶ - 19 July 2017
کد خبر: ۴۵۷۲۵
روسای نظام مهندسی ساختمان استان‌ها در گفت‌وگوبا «صما»:
روسای نظام مهندسی ساختمان استان‌های قزوین، خراسان رضوی و زنجان در حاشیه بیستمین اجلاس سازمان نظام مهندسی ساختمان با حضور درغرفه «صما» به بیان نقطه نظرات خود درباره راهکاری افزایش جایگاه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها و نیز به بررسی عملکرد این سازمان در دو دهه گذشته پرداختند.
روسای نظام مهندسی ساختمان استان‌های قزوین، خراسان رضوی و زنجان در حاشیه بیستمین اجلاس سازمان نظام مهندسی ساختمان با حضور درغرفه «صما» به بیان نقطه نظرات خود درباره راهکاری افزایش جایگاه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها و نیز به بررسی عملکرد این سازمان در دو دهه گذشته پرداختند.

نظام مهندسی عمرمفید ساختان‌ها را افزایش داد

در این زمینه عباس وثیق نیا- رئیس سازمان نظام مهندسی استان قزوین و عضو شورای مرکزی سازمان با حضور درغرفه «صما» درمحل برگزاری بیستمین اجلاس سازمان نظام مهندسی درگفت‌وگو با خبرنگار «صما» با اشاره به اینکه براساس قانون ونیز آیین نامه یکسری وظایف وتکالیف قانونی برای سازمانهای نظام مهندسی استانها وشورای مرکزی تعیین شده است خاطرنشان ساخت: سازمانهای نظام مهندسی ساختمان به سن بیست سالگی رسیده اند وبراساس قانون مدنی یک جوانی شده اند که بایدنسبت به کارهایی که انجام داده اند پاسخگو باشند این سازمانها در این دودهه با اهتمام و مساعی موفق شده اند که جایگاه خود را تثبیت کنند.

وی با بیان اینکه در شرایط حاضر باید عملکرد این سازمانها مورد بازنگری قرار بگیرد درهمین حال تاکید کرد: با بررسی مجموعه اقدامات وعملکرد سازمان‌های نظام مهندسی طی این دودهه می توانیم بگویم که سازمان‌های نظام مهندسی از کارنامه موفقی در اجرای تکالیف قانونی خود برخوردار بوده اند ومصداق بارزاین ادعا نیز مربوط به افزایش عمرمفید وایمنی ساختمان‌های احداث شده بعد از راه اندازی سازمانهای نظام مهندسی ساختمان بوده است.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین با یادآوری این موضوع که با گذشت دو دهه از فعالیت سازمانهای نظام مهندسی ساختمان می توان گفت که 80 درصد از ساختمانهایی که بعد ازتصویب نظام مهندسی احداث شده اند به صورت حرفه ای ساخته شده اند درعین حال خاطرنشان کرد: درهمین حال خوشبختانه نگاه مردم به سازمانهای نظام مهندسی ونیزاعضای این سازمان به مراتب بهترشده است به طوری که عموم مردم به این باور رسیده اند که این قشر صرفا برای دریافت حق الزحمه به حیطه ساخت وساز وارد نمی شوند بلکه حضورآنها نقش به سزایی درافزایش ایمنی وکیفیت ساخت وسازها دارد.

وثیق نیا همچنین با یادآوری این موضوع که ارائه خدمات مهندسی اعضای سازمان‌های نظام مهندسی دربردارنده طیف گسترده ای شامل طراحی ،محاسبه ، نظارت ، اجراء، تعمیر، نگهداری وبازرسی است در ادامه بر ضرورت تجدید نظر دربخش‌هایی از سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها تاکید کرد و گفت: درابتدای تصویب قانون نظام مهندسی تعداد اعضای عضو سازمان نظام مهندسی بسیار کم بود این درحالی است که این رقم درحال حاضر به حدود 400 هزارمهندس درهفت رشته اصلی که درقانون تعریف شده است افزایش یافته است واین افزایش چند برابری موید ضرورت بازنگری در بخش هایی ازقانون نظام مهندسی ساختمان است.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین همچنین برضرورت افزایش عمرمفید ساختمان ها به منظور حفظ سرمایه های ملی کشور تاکید کرد و گفت: درحال حاضر متوسط عمرمفید ساختمانها درکشور ما حدود 30سال است و و اگر بتوانیم عمرمفید ساختمانها را به 31سال افزایش دهیم سالیانه رقمی بالغ بر 4هزار میلیارد تومان از هدررفت سرمایه های ملی جلوگیری میکنیم و این امر رقم قابل توجهی است.

بیمه مهندسان باید مورد توجه قراربگیرد

اما درهمین زمینه حسن مجتبی زاده – رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان نیز درگفت وگو با خبرنگار صما با اشاره به اینکه باتوجه به اینکه حدود بیست سال از فعالیت سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها گذشته است درحال حاضر شرایط بسیار مناسبی فراهم شده است تا کاستی ها ونقاط قوت این سازمان مورد بررسی وبازبینی قرار بگیرد اظهارداشت: اگرعملکرد سازمان‌های نظام مهندسی استانها را درطی این سال‌ها مورد بازبینی قراردهیم به این نتیجه می رسیم که این سازمان با دوره های فراز و فرودی همراه بوده که برای اعتلای جایگاه حرفه ای این سازمان لازم است نقاط ضعف این سازمان رفع و در جهت تقویت نقاط قوت آن اقدام شود.

وی درادامه اظهارات خود بر ضرورت توجه به موضوع بیمه مهندسان و نیز تقویت جایگاه مهندسان حرفه‌مند تاکید کرد و گفت: توجه ویژه به حرفه مندان وبهره گیری بهینه از ظرفیت این افراد باعث خواهد شد که بهره گیری از خدمات حرفه ای این افراد به یک ضرورت اجتناب ناپذیرتبدیل شود واین رویه باعث می شود که افراد غیرمتخصص از گردونه ساخت وساز حذف شوند.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان درادامه اظهارات خود همچنین برضرروت بازنگری در قوانین و مقررات ملی ساختمان تاکید کرد وگفت: باتوجه به اینکه سازمانهای نظام مهندسی ساختمان درحال حاضر در آستانه دهه سوم فعالیت خود قرارگرفته اند، لازم است که به منظورارتقای فعالیت این سازمان ،قوانین ومقررات ساخت وساز را مورد بازبینی قراردهیم تا از این رهگذرشاهد پوست اندازی این سازمان باشیم.

ضرورت بازنگری عملکرد سازمان های نظام مهندسی

در ادامه حسین کامران رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی نیز درگفت وگوبا خبرنگار صما با بیان اینکه سازمان نظام مهندسی ساختمان به لحاظ شاکله تنظیم امورنظام مهندسی،تنسیق ابزارو تشکل‌های لازم برای انجام خدمات مهندسی درحد بسیار مطلوبی ایفای نقش کرده است خاطرنشان ساخت:با گذشت بیست سال از فعالیت سازمان های نظام مهندسی ساختمان استانها می توان گفت که این سازمانها دراجرای وظایف وتکالیف قانونی خود موفق عمل کرده اند وجامعه مهندسی دربخش های مختلف نسبت به ارائه خدمات بهینه اقدام کرده است.

وی درعین حال برضرورت بازنگری عملکرد سازمانهای نظام مهندسی ساختمان نیز تاکید کرد وگفت: تمرکزصرف و یک‌جانبه سازمان های نظام مهندسی ساختمان برارائه خدمات مهندسی که ناشی از اجرای ماده 33قانون نظام مهندسی است باعث شده که ازسهم وجایگاه مدیریتی سازمان اندکی کاسته شود و براین اساس لازم است که یک بازنگری دراین زمینه صورت بگیرد.

کامران درعین حال توجه به آموزش مهندسان ونیز انجام امور پژوهشی را لازم دانست و گفت: باید نسبت به بازنگری درقوانین نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان اقدام کنیم و شرایط را به سمتی ببریم که بهره برداران بالاترین رضایت را ازنحوه خدمات مهندسی کسب کنند.

انتهای پیام /

کدخبر:0221

r_sar مطالب مرتبط r_sar
نام:
ایمیل:
* نظر:
r_sar دیگر اخبار گروه r_sar