۱۶:۰۹ - ۲۵ مرداد ۱۳۹۶ - 16 August 2017
کد خبر: ۴۶۲۰۵
در چهار سال گذشته وزارت راه وشهرسازی و شرکت عمران و بهسازی شهری در حوزه نوسازی و احیای بافت فرسوده عملکرد موفقی داشتند.

در چهار سال گذشته وزارت راه وشهرسازی و شرکت عمران و بهسازی شهری در حوزه نوسازی و احیای بافت فرسوده موفق شدند که اعتبارات احیای بافت فرسوده را تا ۱۷ برابر افزایش دهند، همچنین از سال گذشته تا به امروز ۸۶۰ پروژه در ۳۵۲ محله بافت فرسوده در ۱۶۸ شهر در حال اجرا است. گوشه ای از اقدامات مهم دولت یازدهم را در حوزه نوسازی و احیای بافت فرسوده به روایت تصویر مشاهده می‌کنید.

بهسازي و تجهيز فضاي شهري در خيابان بوعلي همدان
بهسازي و تجهيز فضاي شهري در خيابان بوعلي همدان
مرمت و بهره برداري مجدد از ساختمان تاريخي فاضلي در ساري
مرمت و بهره برداري مجدد از ساختمان تاريخي فاضلي در ساري
مرمت و بهره برداري مجدد از ساختمان هاي ارزشمند تاريخي- خانه نوذري بوشهر- دانشكده هنر و معماري خليج فارس
مرمت و بهره برداري مجدد از ساختمان هاي ارزشمند تاريخي- خانه نوذري بوشهر- دانشكده هنر و معماري خليج فارس
مرمت و بهره برداري مجدد از ساختمان هاي ارزشمند تاريخي- خانه نوذري بوشهر- دانشكده هنر و معماري خليج فارس
مرمت و بهره برداري مجدد از ساختمان هاي ارزشمند تاريخي- خانه نوذري بوشهر- دانشكده هنر و معماري خليج فارس
مرمت و بهره برداري مجدد از ساختمان هاي ارزشمند تاريخي- خانه نوذري بوشهر- دانشكده هنر و معماري خليج فارس
مرمت و بهره برداري مجدد از ساختمان هاي ارزشمند تاريخي- خانه نوذري بوشهر- دانشكده هنر و معماري خليج فارس
مرمت و بهره برداري مجدد از ساختمان هاي ارزشمند تاريخي- خانه نوذري بوشهر- دانشكده هنر و معماري خليج فارس
مرمت و بهره برداري مجدد از ساختمان هاي ارزشمند تاريخي- خانه نوذري بوشهر- دانشكده هنر و معماري خليج فارس
ساخت كتابخانه و مجموعه ورزشي در محلات حاشيه شهر رشت- سليمان داراب
ساخت كتابخانه و مجموعه ورزشي در محلات حاشيه شهر رشت- سليمان داراب
بهسازي و مرمت تكاياي تاريخي در مراكز محلات شهر گرگان
بهسازي و مرمت تكاياي تاريخي در مراكز محلات شهر گرگان
بهسازي و مرمت تكاياي تاريخي در مراكز محلات شهر گرگان
بهسازي و مرمت تكاياي تاريخي در مراكز محلات شهر گرگان
مرمت و بهره برداري مجدد از ساختمان هاي ارزشمند- راه اندازي خانه گفتمان شهر- خانه وارطان- تهران
مرمت و بهره برداري مجدد از ساختمان هاي ارزشمند- راه اندازي خانه گفتمان شهر- خانه وارطان- تهران
حفاظت و مرمت ساختمان هاي ارزشمند در بافت هاي تاريخي و مركزي شهر ساري- خانه تاريخي  سردار جليل ساري
حفاظت و مرمت ساختمان هاي ارزشمند در بافت هاي تاريخي و مركزي شهر ساري- خانه تاريخي سردار جليل ساري
ساخت زمين بازي در محلات حاشيه شهر گنبد كاووس
ساخت زمين بازي در محلات حاشيه شهر گنبد كاووس
ساخت مجموعه فرهنگي و كتابخانه در محلات حاشيه اي شهر همدان، محله خضر
ساخت مجموعه فرهنگي و كتابخانه در محلات حاشيه اي شهر همدان، محله خضر
ساخت زمين بازي در محلات حاشيه شهر گنبد كاووس
ساخت زمين بازي در محلات حاشيه شهر گنبد كاووس
مرمت و بهره برداري مجدد از ساختمان هاي تاريخي- مدرسه هدايت اروميه
مرمت و بهره برداري مجدد از ساختمان هاي تاريخي- مدرسه هدايت اروميه
توسعه و تجهيز قلمرو عمومي- ميدان مركزي شهر رشت و پياده راههاي منتهي به آن
توسعه و تجهيز قلمرو عمومي- ميدان مركزي شهر رشت و پياده راههاي منتهي به آن
ساماندهي و بهسازي جداره هاي شهري در خيابان علوي كاشان
ساماندهي و بهسازي جداره هاي شهري در خيابان علوي كاشان
توسعه و تجهيز قلمرو عمومي مراكز شهري - پياده راه بوعلي همدان
توسعه و تجهيز قلمرو عمومي مراكز شهري - پياده راه بوعلي همدان
بهسازي و ارتقاي فضاهاي شهري در بافت تاريخي شهر نايين
بهسازي و ارتقاي فضاهاي شهري در بافت تاريخي شهر نايين
بهسازي شبكه معابر و ارتقاي زيرساخت هاي شهر در بافت تاريخي نايين
بهسازي شبكه معابر و ارتقاي زيرساخت هاي شهر در بافت تاريخي نايين
بهسازي شبكه معابر و ارتقاي زيرساخت هاي شهر در بافت تاريخي نايين
بهسازي شبكه معابر و ارتقاي زيرساخت هاي شهر در بافت تاريخي نايين
بهسازي شبكه معابر و ارتقاي زيرساخت هاي شهر در بافت تاريخي نايين
بهسازي شبكه معابر و ارتقاي زيرساخت هاي شهر در بافت تاريخي نايين
بهسازي شبكه معابر و ارتقاي زيرساخت هاي شهر در بافت تاريخي نايين
بهسازي شبكه معابر و ارتقاي زيرساخت هاي شهر در بافت تاريخي نايين
بهسازي شبكه معابر و ارتقاي زيرساخت هاي شهر در بافت تاريخي نايين
بهسازي شبكه معابر و ارتقاي زيرساخت هاي شهر در بافت تاريخي نايين
بهسازي شبكه معابر و ارتقاي زيرساخت هاي شهر در بافت تاريخي نايين
بهسازي شبكه معابر و ارتقاي زيرساخت هاي شهر در بافت تاريخي نايين
بهسازي شبكه معابر و ارتقاي زيرساخت هاي شهر در بافت تاريخي نايين
بهسازي شبكه معابر و ارتقاي زيرساخت هاي شهر در بافت تاريخي نايين
الگوي نوسازي مسكن براي گروه هاي كم درآمد در محله سيروس تهران
الگوي نوسازي مسكن براي گروه هاي كم درآمد در محله سيروس تهران
بهسازي و ساماندهي بافت تاريخي شهر گرگان
بهسازي و ساماندهي بافت تاريخي شهر گرگان
پارک محله اسلام آباد- محلات حاشيه اي شهر گرگان
پارک محله اسلام آباد- محلات حاشيه اي شهر گرگان
پارک محله اسلام آباد- محلات حاشيه اي شهر گرگان
پارک محله اسلام آباد- محلات حاشيه اي شهر گرگان


نام:
ایمیل:
* نظر:
r_sar پربحث ترین r_sar
r_sar دیگر اخبار گروه r_sar