۰۹:۴۰ - ۰۱ شهريور ۱۳۹۶ - 23 August 2017
کد خبر: ۴۶۳۰۰
یک کارشناس مسایل حقوقی در گفت‌وگو با «صما» مطرح کرد:
یک کارشناس مسایل حقوقی مسکن با بیان اینکه تسریع در روند احیای بافت‌های فرسوده منوط به فراهم شدن مکانیزم‌های کارآمد است؛ گفت: بازآفرینی هزاران هکتاربافت فرسوده درگرو ایجاد انقلاب درشیوه های ساخت مسکن است و این امر با شیوه‌های فعلی ساخت وساز امکان پذیرنیست.
محمود حقیقت طلب – کارشناس مسایل حقوقی مسکن در گفت‌وگو با «صما» ضمن بیان مطلب فوق گفت: بزرگترین مشکل مربوط به نوسازی بافتهای فرسوده ناشی از فقدان مکانیزم وسازوکار اجرایی صحیح درروند احیاء این بافتها است وبه نظرمیرسد که بادرنظرگرفتن حجم انبوهی ازبافتهای فرسوده که شامل هزاران هکتاراست اگردولت به دنبال بازآفرینی بافتهای فرسوده است، این امردر گرو ایجاد انقلاب در صنعت ساختمان است.

وی با اشاره به اینکه تاکنون نبود مکانیزم و مشوق‌های تسهیلاتی لازم نقش بازدارنده‌ای در رونق نوسازی بافت‌های فرسوده ایفا کرده است گفت: درحالی که نوسازی بافت‌های فرسوده به یک ضرورت اجتناب ناپذیر مبدل شده است اما متاسفانه فقدان سیاست‌های اجرایی کارآمد و نیزعملکرد نادرست شهرداری‌های باعث شد که عملا هدف گذاری های صورت گرفته دراین حوزه محقق نشود.

این کارشناس مسایل حقوقی مسکن با یادآوری این موضوع که سیاست های ناکارآمد باعث شد که بخش خصوصی برای بازآفرینی بافتهای فرسوده فاقد انگیزه لازم باشد درهمین حال افزود: شهرداری تهران علی رغم اینکه فاقد توان مالی برای بازسازی بافتهای فرسوده بود ،به جای اینکه زمینه های لازم را برای جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی به این حوزه فراهم کند درعمل شرایطی را ایجاد کرد که رغبت بخش مذکور برای ورود به این حوزه سلب شود.

وی با بیان اینکه فقدان منابع مالی شهرداری برای احیای بافت‌های ناکارآمد شهری باعث شد که این نهاد درفرآیند نوسازی به فروش متری روی بیاورد تصریح کرد: این سیاست نادرست باعث شد که عملا احیای بافتهای فرسوده به صورت کند پیش رود.

حقیقت طلب با بیان اینکه مکانیزم نادرست درروند احیای بافت‌های فرسوده سبب شد که متاسفانه سرعت نوسازی به شدت کند شود، تسریع در چرخه این پروژه را منوط به ایجاد انقلابی در ساخت مسکن دانست و گفت: با در نظرگرفتن وجود هزاران هکتار بافت فرسوده درسطح کشور باید گفت که اگر دولت بخواهد به توصیه بالاترین مقام اجرایی کشور دراین زمینه عمل کند باید گفت که این مهم درگرو ایجاد انقلابی درساخت مسکن ازبابت تجهیزات فنی است.

وی با اشاره به اینکه با روشهای معمول و سنتی و متعارف نمی توان امیدی به احیای بافتهای فرسوده در کوتاه مدت داشت تاکید کرد: متاسفانه درحالی که تعویق نوسازی بافتهای فرسوده با معضلات اجتماعی و فرهنگی متعددی همراه است اما کماکان عدم همسویی دستگاه های ذی مدخل درحوزه ساخت وساز یعنی وزارت راه ونیز شهرداری باعث شده است که احیای بافتهای فرسوده با کندی همراه باشد.

این کارشناس مسایل حقوقی با بیان اینکه اگرچه دولت با تهیه بسته های نوسازی بافتهای فرسوده ویا فراهم کردن مشوقهایی برای جذب سرمایه گذاران به زعم خود مترصد فراهم کردن مقدمات تسریع درروند احیای بافتهای فرسوده است اظهارداشت: اما باید درنظرگرفت اگر وزارت راه بخواهد ،به توصیه ریاست جمهوری درحوزه نوسازی بافتهای فرسوده عمل کند،این امر درگرو ایجاد انقلابی درحوزه ساخت مسکن است،بدین معنا که با تبادل جدیدترین شیوه های فنی ،بکارگیری مصالح نوین،بهره گیری ازتوان فنی سایرکشورها،زمینه احیای بافتهای فرسوده را فراهم کند.

حقیقت طلب درعین حال همچنین دربار برخی اظهارنظرها مبنی براینکه عدم تعامل برخی ازساکنان بافتهای فرسوده ازیک طرف ونیز ومعضلات پیچیده حقوقی برای تجمیع ریزدانه ها نیز معضلات مربوط به بازآفرینی بافتهای فرسوده را دوچندان کرده است وهمین عامل باعث شده است که انگیزه سرمایه گذاران برای ورود به این نوع پروژه ها را کم کند گفت: برخلاف آنچه که تصورمی شود،معضلات حقوقی لاینحلی درمسیراحیای بافتهای فرسوده وجود ندارد ونباید تصورکرد که این مشکلات حقوقی هستند که مسیر احیای بافتهای فرسوده را ناهموار کرده است.

وی تاکید کرد: بدون شک اگر دولت مشوقهای لازم برای احیای بافتهای فرسوده را دراختیار مالکان این نوع بافتها قراردهد ،آنها برای تجمیع کمال همکاری را خواهند داشت وبا این رویکرد می توان گفت که مشکلات حقوقی نمی توانند سد راه احیای بافتهای فرسوده باشند وآنچه که بیش ازهرچیز باعث خواهد که احیای بافتهای فرسوده با کندی همراه شود،مشکلات مربوط به تنگناهای مالی،مکانیزم‌های نادرست وسیاست گذاری‌های نادرست است که باعث می‌شود روند احیای بافت‌های فرسوده با کندی پیش رود.

انتهای پیام/

کدخبر:0221

نام:
ایمیل:
* نظر:
r_sar دیگر اخبار گروه r_sar