۱۵:۳۹ - ۲۵ آذر ۱۳۹۶ - 16 December 2017
کد خبر: ۴۸۰۴۷
سید محمدرضا جعفری؛ مدیرعامل شرکت آرمان حساب دقیق
به طور کلی شرکتها و نهادها و ارگانهای دولتی یا خصوصی برای تهیه کالاها و تجهیزات مورد نیاز یا اجرای آنها اقدام به برگزاری مناقصه می نماید.
جزییاتی برای داشتن قرارداد های پیمانکاری کارآمددر آن شرایط و نیازهای خود را ذکر می کنند و از این طریق تمامی شرکت های واجد شرایط با اخذ سپرده شرکت در مناقصه از یکی از بانکها و گذاشتن 10% از مبلغ ضمانت نامه به عنوان سپرده نزد بانک و کامل کردن کلیه اسناد و مدارک مربوطه را به همراه پیشنهاد قیمت خود به آدرس پستی شرکت برگزار کننده مناقصه ارسال می کنند.
تمام این پیشنهاد قیمت ها با رزومه های شرکت های مربوطه در روز بازگشایی پاکات مناقصه مورد بررسی قرار میگیرد و معمولا پایین ترین قیمت به عنوان برنده اعلام و بعد از آن مراحل انعقاد قرارداد انجام می پذیرد و در نهایت شرکت برنده، پیمانکار بعد از امضاء قرارداد نحوه کار خود را به مبنای موضوع قرارداد شروع می کنند .

انواع ضمانت نامه های موجود در قرارداد :

ضمانت نامه انجام تعهدات

ضمانت نامه پیش پرداخت

ضمانت نامه حسن انجام کار

* ضمانت نامه انجام تعهدات و حسن انجام کار :

این ضمانت نامه ها برای تضمین انجام صحیح و به موقع تعهدات پیمانکار در مقابل کارفرما طبق مفاد قرارداد منعقده بین آنها توسط بانک صادر می شود و معمولا پس از تصویب صورت مجلس تحویل موقت ابطال می شود.

*ضمانت نامه پیش پرداخت:

معمولا در قرارداد ها مبلغی به عنوان پیش پرداخت در ازای دریافت ضمانت نامه از سوی کارفرما به پیمانکار پرداخت می شود که این رقم بعد از ارائه هر صورت وضعیت از سوی پیمانکار به کارفرما با ضریب 25% مستهلک می شود.

قرارداد های پیمانکاری مجموعاً به سه دسته کلی تقسیم می شود:

قرارداد های تهیه کالا و تجهیزات و تامین قطعات .

قراردادهای نصب و اجرای خدمات.

قرارداد های فروش و تامین کالاها به همراه خدمات نصب و اجرای آن ( قرارداد های کلید در دست).

1- قرارداد های تهیه کالا و تجهیزات و تامین قطعات :

در قراردادهای تهیه کالا هیچ گونه کسوراتی وجود ندارد و اگر کالا مشمول ارزش افزوده باشد، می بایست مبلغ ارزش افزوده نیز از سوی کارفرما به پیمانکار پرداخت شود و در قراردادهای تامین قطعات بعد از تحویل کالا به محل نصب یا محل تحویل تعیین شده کالا از سوی کارفرما در قرارداد و گرفتن رسید تحویل ، صورتحساب توسط پیمانکار به همراه رسید تحویل صادر می شود و به کارفرما ارائه می شود .

2- قراردادهای نصب و اجرای خدمات :

در این قرارداد ها فقط اجرا توسط پیمانکار می باشد و تامین قطعات و تجهیزات به عهده کارفرما است و در قراردادهای نصب و اجرا پس از انجام بخشی از پروژه توسط پیمانکار و با توجه به نوع قرارداد صورت وضعیت پیشرفت کار با مدارک پیوست و تاییدیه های کارفرما تهیه می شود و به دستگاه نظارت و مهندسین مشاور تعیین شده از سوی کارفرما ارائه می شود که بعد از بررسی آن که گاهاً با کم کردن یا تغییر دادن رقم های اجرا و درصد پیشرفت پروژه است صورتحساب ارائه خدمات توسط پیمانکار برای کارفرما ارسال می گردد که در آن بعد از اضافه شدن مبلغ ارزش افزوده به مبلغ آن و لحاظ شدن کسورات حسن انجام کار 10درصد و پیش پرداخت 25درصد و بیمه 5 درصد و... کسورات دیگر مبلغ آن به پیمانکار پرداخت می شود .

*البته این بدان معنا نیست که هیچ مصالحی تهیه آن به عهده پیمانکار نیست پیمانکار برای زیر سازی و آماده سازی نیاز به تهیه مصالح دارند ولی آن کالای اصلی را خود کارفرما تهیه می کند ، مثلا در قرارداد های اجرای لوله کشی گاز و نفت معمولاً پیمانکار اجرا موظف به اجرا و احداث جای لوله و آماده سازی جای قرارگیری لوله ها است و کالا که همان لوله انتقال نفت و گاز است را به پیمانکار جهت نصب ارائه می نمایند.

3-قراردادهای کلید در دست :

در این نوع قرارداد همانگونه که از اسمش پیداست هم تهیه و تامین کالا ها و هم اجرا و نصب آنها بر عهده خود پیمانکاراست یعنی کالا توسط پیمانکار تهیه می شود و بعد از تحویل در محل پروژه ی کارفرما و تایید دستگاه نظارت بر کالای مربوطه ، کالا توسط خود پیمانکار در محل مورد نظر نصب و اجرا می شود.

نام:
ایمیل:
* نظر:
r_sar دیگر اخبار گروه r_sar