۱۰:۴۲ - ۲۰ دی ۱۳۹۶ - 10 January 2018
کد خبر: ۴۸۳۵۰
در گفت‌وگو با «صما» مطرح شد:
به دنبال اظهار نظر اخیر سرپرست شرکت عمران و بهسازی شهری مبنی براینکه به ازای میزان سرمایه گذاری توسعه گران بافت فرسوده سود تضمین شده 18 درصد پرداخت می شود، یک انبوه ساز خواستار شفاف سازی درباره سازوکار پرداخت این سود تضمینی شد ودرعین حال همکاری بانک‌ها وشبکه های خدمات رسان را به عنوان دو عنصرکلیدی درامراحیای بافت‌های فرسوده قلمداد کرد.
بانک‌ها در موضوع بافت‌های فرسوده انعطاف داشته باشند/ تعهدات دولت برای پرداخت سود تضمینی مشخص شودجعفر قرائتی ستوده - دبیر انجمن فن‌آوری‌های نوین ساختمان- ضمن بیان مطلب فوق درگفت‌وگو با خبرنگار «صما» تشریح کرد: یکی از مهمترین عناصری که سبب تسریع درنوسازی بافتهای فرسوده می‌شود، جذب سرمایه گذاران و توسعه گران، ایجاد سهولت در شرایط پرداخت تسهیلات بانکی،شفافیت درپرداخت سود تضمین ونیز همکاری دستگاه های خدمات رسان است .

وی با بیان اینکه تاکنون دردولت های قبل سابقه نداشته است که دولت سود تضمین شده را برای انبوه سازان لحاظ کند گفت: این سیاست جدید دولت نقش بسیار تاثیرگذری در جذب فرصت های سرمایه گذاری ورود انبوه سازان درامر احیای بافت های فرسوده خواهد داشت اما لازمه آن این است که دولت حتما به طور مشخص نحوه پرداخت تضمین سود به انبوه سازان را بیان کند ودرعین حال تعهد دهد که سودهای تضمین شده را به توسعه گران پرداخت کند.

دبیرانجمن فن‌آوری‌های نوین ساختمان درادامه اظهارات خود با تاکید براینکه تغییر درسیستم بانکی وسازوکار پرداخت تسهیلات به انبوه سازان ازجمله مواردی است که میتواند نقش بسیار تعیین کننده ای در سرنوشت بازآفرینی بافتهای فرسوده داشته باشد.

قرائتی ستوده با تاکید براینکه می بایست سازوکاری فراهم شود که سیستم بانکی در بحث امور مربوط به بافت های فرسوده با انبوه سازان و توسعه گران تعامل بیشتری داشته باشد گفت: این درحالی است که تاکنون سیستم بانکی نگاه متفاوتی به امراحیای بافت های فرسوده نداشته وروند پرداخت تسهیلات به بافت های فرسوده را همانند سایر پروژه‌ها در نظرگرفته است.

وی درادامه اظهارات خود بابیان اینکه مشوق هایی که دولت برای نوسازی بافت های فرسوده درنظرگرفته است بیانگرعزم دولت برای احیای بافت های فرسوده است و تاکید کرد: اینکه دولت برای اولین بار مصمم شده است که به انبوه سازان سود تضمینی برای بافت های فرسوده اعطاء کند حاکی ازآن است که اراده جدی برای جذب فرصت‌های سرمایه گذاری به منظور تسریع درروند احیای بافت های فرسوده وجود دارد.

دبیر انجمن فن‌آوری‌های نوین ساختمان درعین حال با تاکید براینکه سیاست محله محوری نیز نقش تعیین کننده ای در ورود شرکت های توسعه گر درامراحیای بافت‌های فرسوده را دارد گفت: متولیان مربوط به احیای بافت‌های فرسوده می‌بایست حتما شرایطی را فراهم کنند که دستگاه های خدمات‌رسان نیز با توسعه گران همکاری داشته باشند‌، چرا که این مهم نیز یکی از پاشنه آشیل‌های احیای بافت‌های فرسوده شهری است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
r_sar دیگر اخبار گروه r_sar