۱۲:۴۹ - ۲۳ بهمن ۱۳۹۶ - 12 February 2018
کد خبر: ۴۸۷۷۴
محمدحسين اديب؛ اقتصاددان
فعالان اقتصادي كه بدهي بانكي دارند جز گروه ١ تا ٣ هستند ، يعني فعالين اقتصادي كه بدهي بانكي دارند يا وارد فاز زيان دهي شده اند و يا حداكثر سود خالص آنها ٨ درصد است.
خوش بينانه‌ترين حالت سودسپرده بانکیسود سپرده بر اساس بازدهي بانكها حداكثر ٨ درصد و مازاد بر آن غير واقعي است

محمد حسين اديب؛ اقتصاددان

بر اساس مشاهدات من از بازار :

يك -چهل درصد از فعالين اقتصادي وارد فاز زيان دهي شده اند

دو-چهل درصد سود خالص تا ٤ درصد

سه -ده درصد سود خالص بين ٤ تا ٨ درصد

چهار -ده درصد نيز سود بين ٨ تا ٤٠٠ درصد

ده درصدي كه سود آنها بين ٨ تا ٤٠٠ درصد است نوعا بدهي جدي به بانك و بازار ندارند و بيزينس بدون اتكا به استقراض ايجاد كرده اند

به بيان صريح تر ، فعالين اقتصادي كه بدهي بانكي دارند جز گروه ١ تا ٣ هستند ، يعني فعالين اقتصادي كه بدهي بانكي دارند يا وارد فاز زيان دهي شده اند و يا حداكثر سود خالص آنها ٨ درصد است.

سودي كه بانكها به سپرده گذار پرداخت ميكنند بايد بوسيله وام گيرنده پرداخت شود ، وام گيرندگان بايد سود كنند تا سود سپرده از محل آن پرداخت شود.

حداقل چهل درصد از وام گيرندگان در وضع موجود زيان مي كنند و نرخ بهره وام پرداختي به آنها بايد صفر درصد باشد به عبارت ديگر ، هر كس سپرده اي كه در بانك دارد بايد بابت ٤٠ درصد آن ، هيج سودي دريافت نكند.

در خوش بينانه ترين حالت سود سپرده بايد كمتر از ٨ درصد باشد.

پس چرا بانك ها سود سپرده بيشتر از ٨ درصد پرداخت مي كنند؟

در همه دنيا غير از ايران، بانكها صورت هاي مالي خود را با روش Ifrs تنظيم مي كنند در اين روش بانكها نميتوانند سود غير واقعي شناسائي كنند ، بانك مركزي و سازمان بورس ، بانك هاي داخلي را موظف كرده اند تا صورت مالي خود را با اين استاندارد به مجمع ارائه دهند اگر با اين روش صورت هاي مالي بانك ها ارائه شود سود سپرده نمي تواند بيش از ٨ درصد باشد و الا بانك ها وارد فاز زيان دهي مي شوند ، يك بانك كه صورت مالي خود را با اين استاندارد تهيه كرد سهام آن از ٢٤٠ تومان به ١٠٥ تومان سقوط كرد، تا كنون فقط چند بانك صورت هاي مالي خود را با روش Ifrs منتشر كرده اند.

پرداخت سود به سپرده در سطوح موجود به سبب رقابت ناسالم بانكها براي جذب سپرده است.

توصيه نگارنده به خواننده اين سطور اين است كه اگر براي پول آنها ، پيشنهاد سود سپرده بيش از ٨ درصد و عايدي در فعاليت هاي اقتصادي بيش از ٨ شد ، بدانند كه چنين سودي در ٩٠ درصد اقتصاد توليد نميشود و سودي كه به شما ميدهند اصل سپرده يا اصل سرمايه شماست ، اصل سپرده يا سرمايه شما را به نام سود به شما مي دهند.

در ده درصد اقتصاد ، بازده در سطحي است كه ميتوانند چنين سود هائي بدهند اما اين گروه ده درصدي ، اصلا چندان وام بانكي نمي گيرند كه از محل عايدي آن بانك ، سود به سپرده گذار پرداخت كند.

حرف پاياني اين است كه توقع خود را از عايدي و سود لازم است كه حداقل نصف كنيد تا با عملكرد اقتصاد منطبق شود.

هر كس ارزيابي خود از سودآوري فعاليت هاي اقتصادي را بايد به نصف كاهش دهد تا بين ذهنيت او و واقعيت ها انطباق ايجاد شود.

كساني كه در ماه گذشته عايدي از محل كسب و كار داشته اند با حرف من مشكلي ندارند، اما عده زيادي كه نميتوانند عايدي از محل كسب و كار داشته باشند و فقط ، پول براي آنها پول مي آورد ، مطالب من را بهت آور ميدانند ، اقتصاد در آينده نشان ميدهد چه كساني برآورد واقع بينانه از ارزش افزوده و سود خالص در اقتصاد داشته اند.

خود را براي كاهش هاي متوالي سود سپرده آماده كنيد، البته ٨ درصد براي شروع كار است ، سود سپرده خيلي زود تر از آنكه همه تصور ميكنند بايد به كمتر از يك درصد كاهش يابد.

خود را براي كاهش متوالي سود بنگاههاي اقتصادي آماده كنيد ، كاهش سود آوري بسيار هم خوب است ، هر چه بيشتر عايدي بنگاهها كاهش يابد، الگوي كسب و كار در ايران به الگوي جهاني نزديك تر شده است ، اين سودها غير واقعي است ، در بورس نيز عايدي غير واقعي براي سهام پيش بيني كرده اند.

در حقوق ، مي گويند همه بي‌گناهند مگر اينكه خلاف آن ثابت شود ، بر اين اساس هر كس وعده سود بيش از ٨ درصد بدهد غير واقعي است مگر اينكه خلاف آن ثابت شود.

نام:
ایمیل:
* نظر:
r_sar پربحث ترین r_sar
r_sar دیگر اخبار گروه r_sar