۱۴:۳۸ - ۲۷ فروردين ۱۳۹۷ - 16 April 2018
کد خبر: ۴۹۲۷۸
عضو کمیسیون عمران مجلس درگفت وگو با صما:
یک عضو کمیسیون عمران مجلس درواکنش به چالش های اخیر ایجاد شده بین وزارتخانه های راه وکشور وسازمان های نظام مهندسی برسراجرای قانون گفت: بهتراست به جای جدال های فرساینده ، طرفین دعوا، شکوائیه‌های خود را به دیوان عدالت اداری تقدیم کنند.
چالش‌های نظام مهندسی باید از مسیر دیوان عدالت حل شودعلیم یارمحمدی درگفت‌وگو با خبرنگار«صما» با اشاره به اینکه کمیسیون عمران مجلس نیز نسبت به اختلاف نظرهای ایجاد شده بین وزارتخانه های راه‌وشهرسازی وکشور ونیز چالش‌های ایجاد شده بین سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان با وزارتخانه راه‌وشهرسازی حساس است و به سهم خود مترصد رفع این چالش‌ها بوده است گفت: کمیسیون عمران تاکنون تلاش‌های زیادی برای رفع این اختلاف نظرها انجام داده است و برگزاری جلسات مداوم با معاونین وزارتخانه های راه وشهرسازی ونماینده سازمان‌های نظام مهندسی دراین راستا بوده است.

وی با بیان اینکه بسیاری ازاعضای جامعه مهندسی که مخالف سیاست‌های اصلاحی وزارت راه وشهرسازی هستند ازنمایندگان مجلس انتظار حل چالش‌های ایجاد شده را دارند تاکید کرد: نمایندگان مجلس دغدغه های ایجاد شده برای سازمان های نظام مهندسی را کاملا درک می کنند و تمام تلاش خود را برای حل این بحران‌ها انجام می‌دهند اما ازسوی دیگر نباید فراموش کرد که وظیفه اصلی نمایندگان نظارت برحسن اجرای قوانین است.

یارمحمدی همچنین با تاکید براینکه دو نفرازاعضای کمیسیون عمران مجلس ازمدیران ارشد سازمان های نظام مهندسی هستند وباتوجه به این امر اعضای کمیسیون عمران ازطریق این دونفر کاملا درجریان مشکلات وچالش‌های نظام مهندسی قرارگرفته اند تاکید کرد: ازطریق این دوعضو کمیسیون عمران،جزیئات مشکلات ایجاد شده به کمیسیون عمران منتقل شده است و اعضای کمیسیون عمران تمام تلاش خود را برای حل این مشکلات انجام خواهد داد.

این عضو کمیسیون عمران مجلس درعین با تاکید براینکه باتوجه به اینکه وزراتخانه راه وکشور به صورت توامان در صنعت ساختمان دارای مسوولیت هستند،بخش نامه های وزیرراه سبب ایجاد اختلاف نظربین این دووزارتخانه شده است وبنابراین چنانچه این اختلاف نظرها ازمسیرمکاتبات دوسویه به نتیجه نرسد،به نظرمی رسد که بهترین مسیر برای حل این اختلاف نظرها ،شکواییه به دیوان عدالت اداری باشد.

یارمحمدی با بیان اینکه ابلاغیه اخیر وزیر راه درباره منع تعارض منافع باعث خروج مهندسان دوشغله وزارتخانه های راه،کشور،و.. ازگردونه شده است درعین حال تاکید کرد: وزارت راه وشهرسازی در اصلاحاتی که مدنظرخود دارد،براین باوراست که این اصلاحات سبب ایجاد عدالت خواهد شد،این درحالی است که برخی ازمهندسان ونیزوزارتخانه راه شهرسازی نظرات دیگری دراین زمینه دارد و باتوجه به اینکه این اختلاف نظرها طولانی وفرساینده شده است، به نظرمی رسد که ازمسیردیوان عدالت اداری باید این اختلاف نظرها رفع شود.

یارمحمدی همچنین درواکنش به اظهارات اخیر رییس کمیسیون معماری وشهرسازی شورای شهرتهران که گفته بود در حال حاضر ارائه خدمات مهندسی به دلیل اختلاف وزارت راه و شهرسازی با وزارت کشور در بلاتکلیفی است ولازم است آقای جهانگیری معاون اول رییس جمهوری در این خصوص جلسه‌ای بگذارند و این مشکل راحل کنند تاکید کرد: به نظرمی رسد که بهترین مسیر برای حل این اختلاف نظرها شکایت به دیوان عدالت اداری باشد.

این نماینده مجلس همچنین خاطرنشان کرد: بدون شک وجود اختلاف نظرها در بین وزارتخانه های بالادستی سبب بلاتکلیفی در ارائه خدمات مهندسی خواهد شد و برای برون رفت ازاین وضعیت لازم است که اقدامی عاجل صورت گیرد وبهترین وسریع ترین راهکار، تقدیم یک شکوائیه به دیوان عدالت اداری است.

عضو کمیسیون عمران مجلس درگفت وگو با صما:

چالش‌های نظام مهندسی باید ازمسیردیوان عدالت حل شود

یک عضو کمیسیون عمران مجلس درواکنش به چالش های اخیر ایجاد شده بین وزارتخانه های راه وکشور وسازمان های نظام مهندسی برسراجرای قانون گفت: بهتراست به جای جدال های فرساینده ، طرفین دعوا، شکوائیه‌های خود را به دیوان عدالت اداری تقدیم کنند.

علیم یارمحمدی درگفت وگو با خبرنگار «صما» با اشاره به اینکه کمیسیون عمران مجلس نیز نسبت به اختلاف نظرهای ایجاد شده بین وزارتخانه های راه‌وشهرسازی وکشور ونیز چالش‌های ایجاد شده بین سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان با وزارتخانه راه‌وشهرسازی حساس است و به سهم خود مترصد رفع این چالش‌ها بوده است گفت: کمیسیون عمران تاکنون تلاش‌های زیادی برای رفع این اختلاف نظرها انجام داده است و برگزاری جلسات مداوم با معاونین وزارتخانه های راه وشهرسازی ونماینده سازمان‌های نظام مهندسی دراین راستا بوده است.

وی با بیان اینکه بسیاری ازاعضای جامعه مهندسی که مخالف سیاست‌های اصلاحی وزارت راه وشهرسازی هستند ازنمایندگان مجلس انتظار حل چالش‌های ایجاد شده را دارند تاکید کرد: نمایندگان مجلس دغدغه های ایجاد شده برای سازمان های نظام مهندسی را کاملا درک می کنند و تمام تلاش خود را برای حل این بحران‌ها انجام می‌دهند اما ازسوی دیگر نباید فراموش کرد که وظیفه اصلی نمایندگان نظارت برحسن اجرای قوانین است.

یارمحمدی همچنین با تاکید براینکه دو نفرازاعضای کمیسیون عمران مجلس ازمدیران ارشد سازمان های نظام مهندسی هستند وباتوجه به این امر اعضای کمیسیون عمران ازطریق این دونفر کاملا درجریان مشکلات وچالش‌های نظام مهندسی قرارگرفته اند تاکید کرد: ازطریق این دوعضو کمیسیون عمران،جزیئات مشکلات ایجاد شده به کمیسیون عمران منتقل شده است و اعضای کمیسیون عمران تمام تلاش خود را برای حل این مشکلات انجام خواهد داد.

این عضو کمیسیون عمران مجلس درعین با تاکید براینکه باتوجه به اینکه وزراتخانه راه وکشور به صورت توامان در صنعت ساختمان دارای مسوولیت هستند،بخش نامه های وزیرراه سبب ایجاد اختلاف نظربین این دووزارتخانه شده است وبنابراین چنانچه این اختلاف نظرها ازمسیرمکاتبات دوسویه به نتیجه نرسد،به نظرمی رسد که بهترین مسیر برای حل این اختلاف نظرها ،شکواییه به دیوان عدالت اداری باشد.

یارمحمدی با بیان اینکه ابلاغیه اخیر وزیر راه درباره منع تعارض منافع باعث خروج مهندسان دوشغله وزارتخانه های راه،کشور،و.. ازگردونه شده است درعین حال تاکید کرد: وزارت راه وشهرسازی در اصلاحاتی که مدنظرخود دارد،براین باوراست که این اصلاحات سبب ایجاد عدالت خواهد شد،این درحالی است که برخی ازمهندسان ونیزوزارتخانه راه شهرسازی نظرات دیگری دراین زمینه دارد و باتوجه به اینکه این اختلاف نظرها طولانی وفرساینده شده است، به نظرمی رسد که ازمسیردیوان عدالت اداری باید این اختلاف نظرها رفع شود.

یارمحمدی همچنین درواکنش به اظهارات اخیررییس کمیسیون معماری وشهرسازی شورای شهرتهران که گفته بود در حال حاضر ارائه خدمات مهندسی به دلیل اختلاف وزارت راه و شهرسازی با وزارت کشور در بلاتکلیفی است ولازم است آقای جهانگیری معاون اول رییس جمهوری در این خصوص جلسه‌ای بگذارند و این مشکل راحل کنند تاکید کرد: به نظرمی رسد که بهترین مسیربرای حل این اختلاف نظرها شکایت به دیوان عدالت اداری باشد.

این نماینده مجلس همچنین خاطرنشان کرد: بدون شک وجود اختلاف نظرها دربین وزارتخانه های بالادستی سبب بلاتکلیفی درارائه خدمات مهندسی خواهد شد و برای برون رفت ازاین وضعیت لازم است که اقدامی عاجل صورت گیرد وبهترین وسریع ترین راهکار، تقدیم یک شکوائیه به دیوان عدالت اداری است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
r_sar دیگر اخبار گروه r_sar