۰۹:۲۵ - ۲۶ تير ۱۳۹۷ - 17 July 2018
کد خبر: ۵۰۱۶۷
«صما» گزارش می‌دهد:
به فاصله دو هفته از ابلاغ فرامین 9گانه عباس آخوندی برای تعادل بخشی به بازار مسکن ،یک اقتصاددان معتقد است: اجرایی کردن این سیاست‌ها می‌تواند نقش بسیار مثبتی بر بازار مسکن به‌جای داشته باشد.
تاثیر فرامین 9گانه آخوندی در بازار مسکن/ از عرضه زمین‌های دولتی تا کنترل سفته‌بازی در بازار زمین

به گفته هادی حق‌شناس، با توجه به اینکه 90درصد از ساخت‌وسازها در حوزه مسکن توسط بخش خصوصی صورت می‌گیرد، دولت باید باسیاست گذاری‌های صحیح در بازار مسکن وارد شود و با توجه به بسته‌ای که اخیراً وزارت راه برای کنترل بازار مسکن تدوین کرده است، امیدواریم که دولت بتواند در بازار مسکن نقش‌آفرینی مطلوبی داشته باشد.

به گزارش خبرنگار «صما» حدود دو هفته پیش به دلیل افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن تحت تأثیر نوسانات بازارهای ارز و طلا و شرایط اقتصادی، وزارت راه و شهرسازی با تدوین بسته‌ای وارد عمل شد تا در کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن نقش داشته باشد، این در حالی است که یک اقتصاددان با ارزیابی فرامین،آخوندی تأکید کرد که اجرایی کردن این بندها می‌تواند نقش بسیار مثبتی در بازار مسکن داشته باشد.

در این زمینه هادی حق‌شناس در گفت‌وگو با خبرنگار صما با اشاره به فرامین 9گانه آخوندی برای تقویت بازار مسکن ضمن بیان مطلب فوق به بیان مقدمه‌ای پرداخت و تأکید کرد: باید در نظر داشت که اساساً نمی‌توان بازار مسکن را جدا ازشاخصه های کلان اقتصادی کشورتحلیل کرد واگرقرارباشد که بازار مسکن را به صورت دقیق مورد بررسی قراردهیم لازم است که حتما به شرایط کلان اقتصادی کشورنیزنظرداشته باشیم.

وی با تأکید براینکه به عنوان مثال نوسانات بازارارزوطلا درسال جاری تاثیرمستقمی بربازارمسکن به جای گذاشت خاطرنشان ساخت: به عنوان مثال سال گذشته به دلیل شرایط ثبات اقتصادی،بازار مسکن دچارتلاطم ونوسانات خاصی نشد وثبات قیمتی بربازارمسکن حاکم بود.

حق شناس تأکید کرد: این درحالی است که درسال جاری به دلیل شوکی که بازارهای موازی مسکن وارد شد،قیمت ها دراین بازارنیزدچارالتهاب شد وشاهد رشد قیمت مسکن تا حدود 30درصد بودیم.

این کارشناس مسکن با بیان اینکه رکود دربازارهای موازی مسکن ونیزسایربازارها تاثیرمستقمی بربازارمسکن به جای می گذارد خاطرنشان ساخت: اگررفتاربازارمسکن را بررسی وآسیب شناسی کنیم می بینیم که که اساسا هررکودی دربازارهای موازی مسکن این بازاررا به رکود می کشاند وبرعکس رونق دربازارهای رقیب مسکن ونیزشرایط کلان اقتصادی سبب ایجاد رونق دراین بازارمی شود.

این اقتصاددان درادامه با تأکید بررکود دربازارمسکن درسال های گذشته سبب شد که ساخت وسازبرای سازندگان صرفه اقتصادی نداشته باشد اظهارداشت: به دلیل رکودی که بربازارمسکن حاکم بود ساخت وسازبرای سازندگان توجیه اقتصادی نداشت وبه همین دلیل آنها سرمایه های خود را ازاین بازارخارج کردند ودرنتیجه این امر عرضه دربازارمسکن کم شد این درحالی است که درشرایط کنونی به دلیل رونق بازار مسکن ،سازندگان مجددا به ساخت وساز دراین بازارترغیب شده اند.

وی با بیان اینکه با درنظرگرفتن مقدمه فوق می توان گفت که فرامین 9گانه آخوندی برای بازار مسکن می‌تواند نقش بسیارموثری دررونق بخشی به این بازارداشته باشد تأکید کرد: به عنوان مثال معافیت های مالیاتی که دراین بسته برای سازندگان درنظرگرفته شده است می‌تواند نقش بسیارموثری در ترغیب سازندگان به ورود به این بازارداشته باشند وانبوه سازان با دریافت این معافیت ها می توانند ضمن ورود سرمایه خود به این بازاردرعین حال واحدهایی ارزان تربه بازار مسکن عرضه کنند.

حق شناس همچنین با بیان اینکه واگذاری زمین های دولتی نیز درتقویت بازار مسکن نیزمی‌تواند بسیارموثرباشد گفت: یکی ازبندهای 9گانه فرامین اخوندی برای بازار مسکن مربوط به عرضه زمینه های دولتی است که تجربه آن دراوایل انقلاب وهمچنین دردولت نهم ودهم انجام شد وهرچند که زمینهای مسکن مهر ازکیفیت چندانی برخودارنبودند اما به هرروی تجربه این طرح نشان داد که اگر دولت نسبت به ارایه زمنیهای دولتی اقدام کند دراین صورت بازار مسکن وارد فازرونق خواهد شد و این سیاست می‌تواند درخانه دارکردن اقشارمردم بسیارموثرواقع شود.

این اقتصاددان درادامه با تأکید براینکه 90درصد ازساخت‌وسازها توسط بخش خصوصی ساخته می‌شود و بنابراین دولت با سیاست گذاری‌های صحیح می‌تواند دربازارمسکن نقش آفرینی کند گفت: به عنوان مثال دریکی ازبندهای این طرح،حمایت ازمتراژکوچک‌ها عنوان شده است که باتوجه به مشکل وکمبود زمین در کلانشهرها، بدون شک تغییر در ضوابط معماری و شهرسازی می‌تواند زمینه ساخت متراژ کوچک‌ها را فراهم کند و ازاین رهگذرزمان دسترسی اقشار متوسط جامعه در کلان‌شهرها به مسکن کاهش خواهد یافت.

وی همچنین با اشاره به بند دیگر این بسته مبنی برتغییر ماموریت بانک مسکن از بانک تخصصی به بانک توسعه‌ای-تخصصی نیزگفت: درهمه جای دنیا سه مثلث سازنده وبانک و مصرف کننده درراس هرم ساخت وساز قراردارند و بانکهای تخصصی با تامین مالی،نقش بسیارمهمی درتامین مسکن دارند وآنها با تامین مالی بخش اعظمی ازهزینه های مسکن ،سهم بسیاربالایی در خانه دارشدن مردم دارند.

حق شناس تأکید کرد: این درحالی است که درکشورما سهم بانک‌ها درتامین مالی مسکن بسیاراندک است ودرهرمقطع زمانی اگرچه تسهیلات مسکن افزایش پیدا می کند با افزایش تورم، این افزایش تسهیلات خنثی می‌شود و بنابراین به تخصصی شدن بانک‌ها این امید ایجاد می شود که تسهیلات بخش مسکن تقویت شود و متناسب با تورم افزایش پیدا کند.

این اقتصاددان با اشاره به بند دیگر این بسته مبنی برتسریع در اجرای برنامه بازآفرینی شهری و نوسازی بافت‌های فرسوده با استفاده از زمین‌های دولتی و اهرمی کردن منابع محدود بودجه‌ای نیزگفت: متاسفانه در دولت‌های قبلی به دلیل تمرکز بر روی ساخت‌وسازهای مسکن مهر، بهسازی بافت‌های فرسوده مورد غفلت واقع شد.

وی گفت: این درحالی است که درحال حاضر احیای بافت‌های فرسوده دراولویت کاری قرارگرفته است و بنابراین تسریع دراجرای برنامه بازآفرینی می‌تواند سهم بسیاربالایی دررونق بخشی به این بازارداشته باشد.

حق شناس همچنین کنترل سوداگری در بخش زمین از طریق استفاده از ابزارهای مالیاتی از جمله مالیات بر عایدی سرمایه ناشی از زمین را سیاست بسیارکارآمد برای مبارزه با سوداگری دراین بازاردانست وگفت: اصولا درکنارمولفه های اقتصادی، سوداگری نقش بسیارمهمی در افزایش وایجاد نوسانات در بازار مسکن دارد.

وی گفت: دربسیاری از کشورهای پیشرفته برای جلوگیری ازسفته بازی و نیز سوداگری دربازارمسکن، ازابزارهای مالیاتی سنگین استفاده می کنند گفت: بنابراین با توجه به این تجربه می توان گفت که لازم است درکشورما نیز این تجربه عملیاتی شود ودولت از طریق مکانیزم‌های مالیاتی با سوداگری دربخش زمین مبارزه کند.

حق شناس همچنین تسریع در تصویب لایحه قانونی پیش‌فروش ساختمان به منظور تعادل‌بخشی با بازار مسکن را بسیارمهم دانست و گفت: درحال حاضر به دلیل تجارب منفی دربازارپیش فروش مسکن،بسیاری ازسازندگان ومردم از وارد شدن به بازارپیش فروش مسکن بیم دارند، این درحالی است که اگر دولت قادر شود که با سیاست گذاری کنترل این بازار را به دست بگیرد، قطعا بازار پیش فروش مسکن رونق خواهد گرفت.

انتهای پیام /

کدخبر:0221

نام:
ایمیل:
* نظر:
r_sar دیگر اخبار گروه r_sar