۱۴:۱۲ - ۱۸ مهر ۱۳۹۷ - 10 October 2018
کد خبر: ۵۰۹۴۹
طراح و مؤلف پرونده سلامت فني خانه‌بان در گفت‌گو با «مجله ساختمان»:
پرونده سلامت فني خانه‌بان سندي است که به‌صورت يک کتاب کار چندصفحه‌اي در بخش‌هاي مختلف ساختمان تهيه‌شده است، در اين کتاب کليه مشخصات ساختمان و تجهيزات موجود ثبت مي‌گردد و تمامي اقدامات انجام‌شده درزمينه‌هاي مختلف فني توسط سرويس‌کار تکميل و تائيد مي‌شود و در مراجعه‌هاي بعدي مورداستفاده قرار مي‌گيرد.

خانه‌بان حلقه گمشده خانه شماطراح و مؤلف پرونده سلامت فني خانهبان در گفتگو با «مجله ساختمان»:امروزه براي هر چيز کوچکي که تهيه ميکنيم، راهنماي استفاده و نگهدار وجود دارد، مانند خريد يک بسته چاي کيسهاي و يا لوازم خانه يا خودرو آيا تاکنون دقت کردهايد محل زندگي شما که بيشترين استفاده را از آن داريد و در بيشتر موارد با دشواريها و قرض تهيه ميکنيد هيچگونه راهنمايي در زمان استفاده ندارد خانهبان خدمات نوين صاني گستر کاسپين ثبت 2976 براي اولين بار در کشور با طراحي و انتشارمجموعه پرونده سلامت فني خانهبان در نظر دارد با اجراي طرح هر خانه يک خانهبان باهدف برنامهريزي، مديريت و نگهداري پيشگيرانه از امکانات و تجهيزات منازل مسکوني، گامي کوچک در راستاي مبحث 22 مقررات ملي ساختمان براي کاهش هزينهها، سوخت و انرژي، آلودگي محيطزيست و افزايش کار آيي، عمر تجهيزات، امينت و آسايش شهروندان بردارد.

طراح و مؤلف پرونده سلامت فني خانهبان گفت: پرونده سلامت فني خانهبان سندي است که بهصورت يک کتاب کار چندصفحهاي در بخشهاي مختلف ساختمان تهيهشده است، در اين کتاب کليه مشخصات ساختمان و تجهيزات موجود ثبت ميگردد و تمامي اقدامات انجامشده درزمينههاي مختلف فني توسط سرويسکار تکميل و تائيد ميشود و در مراجعههاي بعدي مورداستفاده قرار ميگيرد.شيرزاد بالا بندي ثاني بابيان مطلب فوق گفت: همچنين با طراحي چکليستهاي موجود در اين کتاب کار که براي کليه بخشها و تجهيزات الکتريکي و مکانيکي ساختمان پيشبينيشده است و در بازه زماني مناسب بهصورت ادواري توسط تکنسين يا سرويسکار بازديد وجهت اقدامات بعدي ثبت ميگردد. در قسمت ديگر اين کتاب کار، دستورالعملي تهيهشده است که استفادهکننده از ساختمان با خواندن و اجراي آن ميتواند در استفاده بهينه از تجهيزات و کاهش هزينههاي پنهان تعميراتي و آلودگي محيطزيست و افزايش ايمني و آسايش خانواده خود کمک کند؛ و در بخش دوازدهم اين کتاب نيز اطلاعات تماس واحدهاي خدمات فني و رفاهي در هر منطقه و شهرستان جهت سهولت دسترسي به آنها در زمان موردنياز گنجاندهشده است.

وي در ادامه افزود: استفاده هر خانه از پرونده سلامت فني خانهبان باعث ميشود که کليه اقدامات انجامشده درزمينه تعميرات و گزارش عملکرد استادکاران، مالکان و استفادهکنندگان از قبيل (تعمير، تعويض قطعه، نظافت و تست دستگاهها، زمان و مشخصات تعميرکار و غيره) در يک مجموعه جمعآوري و ثبت ميشود تا در مراجعات بعدي با علم بيشتر نسبت به عملکرد تجهيزات و سرويس و نگهداري، اقدامات اصولي و حرفهاي انجام شود.

ثاني گفت: همچنين با بازديدهاي دورهاي در زمانهاي استاندارد تعين شده و تکميل چکليستهاي هر قسمت از ساختمان ميتوان از صحت عملکرد و يا معيوب بودن قطعات و تجهيزات اطمينان حاصل نمود تا از خرابيهاي ناخواسته در زمانهاي موردنياز دستگاهها پيشگيري نمود.

12 بخش براي پرونده سلامت فني خانهبان تعبيه شده است

ثاني در خصوص قسمتهاي مختلف پرونده سلامت فني خانهبان گفت: پرونده سلامت فني خانهبان از بخش آغازين، 12 بخش اصلي و بخش پاياني در 184 صفحه طراحيشده است. اين پرونده داراي 12 بخش شامل شناسنامه کتاب، پيشگفتار، تأييديهها و...، اطلاعات ساختمان (اطلاعات واحد، مشخصات مالک، مشخصات مستأجر، صورتجلسهها، مشخصات بيمه و...)، سيستم گرمايش ساختمان (موتورخانه مرکزي، پکيج شوفاژ ديواري، رادياتور، رادياتور قرنيزي، گرمايش از کف)، سيستم سرمايش ساختمان (کولر اسپيليت، کولر پنجرهاي، کولرآبي)، سيستم آب، فاضلاب و لوازم بهداشتي (لولهکشي آب سردوگرم مصرفي، لولهکشي فاضلاب، لولهکشي آب باران)، سيستم پمپاژ و تصفيه آب (منابع ذخيره، پمپهاي فشار، پوستر پمپها، کنترل تصفيه آب زير سينگي چند فيلتره، حوضينگهاي ورودي)، سيستم برق و مخابرات (تابلو برق ورودي، جعبهفيوزها، سيسم کشي داخلي، روشنايي، پريزها)، سيستم اعلام و اطفاء حريق (دتکتورهاي دودر و حرارتي، سيستم هشدار، نازلها، شستيهاي اعلام اضطراري)، سيستم آسايشي امنيتي (درب اتوماتيک، آيفون صوتي يا تصويري، دوربين مداربسته و دزدگير، آنتن مرکزي)، گازرساني وايمني (لولهکشي گاز و لوازم گازسوز و دودکش و...)، سيستم آسانسور و پلهبرقي، ابنيه و معماري (نماي داخلي و خارجي ساختمان، دکوراسيون، درب و پنجره و...) و معرفي واحدهاي خدمات فني و رفاهي است.طراح و مؤلف پرونده سلامت فني خانهبان در خصوص کاربردهاي ديگر اين پرونده سلامت گفت: بسيار ديدهشده است که خانهاي از مستأجري تحويل گرفتهشده و به مستأجر ديگري اجاره و تحويلشده است، در ظاهر همهچيز سالم به نظر ميرسد و به مستأجر جديد تحويل ميشود، ولي بعد از مدتي خرابي شروعشده و باعث ايجاد خسارتها و هزينههايي براي مستأجر جديد ميشود و به دليل عدم بازديدهاي دورهاي و ثبت عملکرد تعميراتي سرويسکاران باعث ايجاد نارضايتي و اختلاف جدي بين موجر و مستأجر ميگردد.وي در نهايت گفت: با ثبت وقايع تعميراتي ساختمان در پرونده سلامت فني خانهبان ميتوان نسبت به پيشبيني و يا عوامل خرابي اطلاعات کاملتري داشت و با اقدامات بهموقع از طرف مالک و مستأجر از اکثر اختلافات و نارضايتيها جلوگيري نمود. در ضمن اطلاعات قانوني هم براي آگاهي طرفين از ميزان تعهدات خود نسبت به تعمير و نگهداري مورد اجاره نيز همراه با صورتجلسه تحويل مالک به مستأجر در ابتداي قرارداد و بلعکس نيز وجود دارد که ميتواند از سوءتفاهمها جلوگيري کند.

شايانذکر است به علت حجيم نشدن اين کتاب کار، جداول و چکليستها براي مدت سه سال (1095 روز) طراحيشده است که اگر قيمت آن را بهصورت روزانه در نظر بگيريم تنها روزي حدود 27 تومان است؛ و اين مبلغ در صورت عدم رضايت قابل عودت است.

در کلام آخر استفاده از اين پرونده در ساختمانها مزاياي بيشتري شامل کروکي , قبله , گزارش تعميرات, گزارش هزينه ها و... دارد وهموطنان ميتوانند جهت کسب اطلاعات بيشتر و سفارش به سايت رسمي خانه بان مراجعه کنيد.

نام:
ایمیل:
* نظر:
r_sar پربحث ترین r_sar
r_sar دیگر اخبار گروه r_sar