۱۰:۴۸ - ۲۴ آبان ۱۳۹۷ - 15 November 2018
کد خبر: ۵۱۲۶۷
بسته خبری پنج شنبه‌های«صما»:
بسته خبری «صما» به دنبال آن است که به صورت هفتگی مهمترین اخبار حوزه مسکن و راه را دراختیار مخاطبان این حوزه قرار دهد.
طرح ایراد حقوقی به لغو تعلیق پروانه رجبی/ رشد ۸۳ درصد قیمت مسکن تهران در مهر ماه/ حاشیه‌سازی درباره تایید صلاحت پیروزحناچیدر این هفته انتخاب حناچی به عنوان شهردار تهران، عذرخواهی وزیر راه از مسکن مهری ها، توصیه ترکان به حناچی، پرداخت ۳۰۰میلیون تومان وام به زلزله‌زدگان کرمانشاه، تودیع عباس آخوندی، راه اندازی سامانه ارتباط مستقیم مردم با وزیر راه و شهرسازی، رشد ۸۳ درصد قیمت مسکن تهران در مهر ماه، حاشیه سازی درباره تایید صلاحیت پیروز حناچی و... ازمهترین اخبار حوزه مسکن و راه بوده اند که مشرح آنها به شرح ذیل می آید:

نظریک حقوقدان درباره لغو تعلیق پروانه رجبی

دراین هفته خبرگزاری تابناک نوشت: درحالی که اخیرا وزیر راه و شهرسازی، پیرو درخواست فرج الله رجبی-رئیس تعلیقی سازمان نظام مهندسی ساختمان (کشور) - مبنی بر رفع تعلیق از پروانۀ اشتغال به کارش، موافقت خود را اعلام داشته و مبنای آن را ایجاد وحدت رویّه برای تحقق وظایف قانونی سازمان نظام مهندسی و انتظام بخشی به استقرار مقررات در کشور همراه با رویکرد‌های مؤثّراعلام داشته است، یک عضو سازمان استان و وکیل دادگستری، با ارایه یکسری ادله‌های حقوقی، این اقدام آقای وزیر را مغایر با قانون دانست و گفت: دستور لغو تعلیق پروانه ریاست شورای مرکزی منطبق باهیچ یک از الزامات قانونی وفرداستی نبوده، قابل پذیرش نیست.به گزارش «تابناک»، مهندس حسن محمد حسن زاده ضمن بیان مطلب فوق گفت: صرف نظر از این که اتّخاذ تصمیم عباس آخوندی وزیر وقت وزارتخانۀ راه، و شهرسازی درست یا غلط باشد، چون اقدام وی بر اساس بند "ج" مادّۀ ۲۳ آیین نامۀ اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۷۵ صورت گرفته و مادّۀ مذکور در چهارچوب اصل ۱۳۸ قانون اساسی، لازم الرعایه است و از سوی دیگر، مرجع صدور آیین نامه، در هیچ مادّه یا ضابطۀ دیگری اجازۀ عدول از اعلام تعلیق را به وزیر نداده است و جناب وزیر مشمول قاعدۀ حقوقی، قانونی بودن وظایف و اختیارات است و مهمتر از همه این که قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین نامه‌های آن از جمله قواعد آمره‌ای است که تعطیل بردار نمی‌باشد، این برآیند به دست می‌آید که اقدام مهندس اسلامی به عنوان وزیراه و شهرسازی، منطبق با هیچ یک از بایسته‌های قانونی و فرادست نبوده و قابل پذیرش نمی‌باشد.وی با بیان اینکه تصمیم وزیر وقت راه وشهرسازی در تعلیق پروانۀ اشتغال به کار مهندس رجبی، همطراز تصمیم مرجع قضایی بوده است تاکید کرد: یعنی همچنان که وقتی مرجع قضایی حکمی صادرمی کند، باید اجرایی شود دستوروزیر راه و شهرسازی هم دارای همین اعتبار می‌باشد وتمکین به آن ضروری است.این عضو سازمان استان و حقوق دان درباره اثر حقوقی تعلیق شدن پروانه اشتغال به کار مهندسی گفت: لغو تعلیق پروانه فرج الله رجبی توسط وزیرراه و شهرسازی این مهم را به ذهن متبادر می‌کند که ازقرارمعلوم هیچ اثرحقوقی برامر تعلیق پروانه که درماده ۲۳ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی، آمده وجود ندارد و بود و نبودش مساوی است، درحالی که مادۀ مذکوربه منزلۀ ابزاری است که مرجع صلاحیّتدار برای جلوگیری ازتخلفات، تدارک دیده است.این حقوق دان با تاکید بر اینکه تعلیق کردن پروانۀ اشتغال به کار، مجازاتی است که قانون گذار برای برخورد با قانونگریزی تمامی اشخاص در هر رده و مقامی که باشند وضع کرده واگر قرارباشد که این ابزار توسط وزیرجدید لغو شود جای این سوال دارد که اساساً به چه دلیل در قانون دیده شده است.وی تاکید کرد: چنانچه وزیر راه و شهرسازی، اعتقاد به استقرار مقررات در کشور دارد، شایسته است آن را در عمل، نشان دهد تا سایرین، از وی پیروی کرده و به تبع ایشان بایسته‌های قانونی را سرلوحۀ کار خود قراردهند. در جایی که حسب فراز پایانی اصل ۱۰۷ قانون اساسی، رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است. وزیرراه و شهرسازی و نیز مهندس رجبی هم مشمول این قاعده بوده و همانگونه که اگر یک عضو معمولی سازمان استان، مشمول محکومیّت انتظامی شود باید از طریق قانونی و مجاری تعریف شده، اعتراض خود را تقدیم داشته و اقدامات خویش را با رعایت قوانین و مقررات جاری معمول دارد، به طریق اولی ایشان نیز باید به این شیوه و روش رفتار کنند.حسن زاده تاکید کرد: در غیر این صورت، این تصوّر در اذهان اشخاص قوّت می‌گیرد که بایسته‌های قانونی و الزامات تعریف شده همواره برای فرودستان و اشخاص عادّی قابل اجرا بوده و فرادستان، بنا به ملاحظات سیاسی یا اجتماعی، می‌توانند از حاکمیّت قانون و بایسته‌های آن، مستثنی شوند و پرواضح است که اگر این تصوّر قوّت بگیرد و به یک رویّه تبدیل شود، دیدگاه اشخاص عادی و فرو دست، مبنی بر این که، گسترۀ حاکمیّت قانون و الزامات قانونی محدود به آن‌ها بوده وشامل حال از ما بهتران نیست، چندان بی راه نخواهد بود.

وزیر جدید عذرخواهی کرد

درهفته ای که گذشت تسنیم نوشت: در حالی عباس آخوندی در ۶۲ماه حضورش در وزارت راه یک واحد مسکن مهر را افتتاح نکرد و ملاقات با متقاضیان این طرح را کسر شان می دانست که وزیر جدید راه و شهرسازی ضمن ملاقات با متقاضیان بابت مشکلات به وجود آمده برای آنها عذرخواهی کرد.محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در دیدار با متقاضیان مسکن مهر اظهار کرد: در وهله نخست از همه مردمی که به خاطر برخی مشکلات و وضعیت به وجود آمده دچار مشکل شدند به عنوان نماینده عالی دولت در وزارت راه و شهرسازی عذرخواهی می کنم. با این حال خوشحالم که در یک جمع دوستانه مشکلات شما عزیزان مطرح شد تا به امید خدا و کمک و همکاری یکدیگر بتوانیم آن را به سرانجام برسانیم.وی تصریح کرد: از تمام مطالبی که درباره مسکن مهر شهر جدید پردیس در این جلسه اعلام شد مطلع و از خبرهای مربوط به آن، آگاه هستم. در این خصوص و با توجه به مشکلات به وجود آمده نکته مهم این است که با شما و در کنار شما این مشکلات را حل کنیم و با یک برنامه اجرایی اقدام و عمل به جای وعده و وعید داشته باشیم. قطعا در این مسیر از مشارکت دیگر دستگاه‌ها هم بهره خواهیم برد تا کار به سرانجام برسد.وی خطاب به حبیب الله طاهرخانی، مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید و احمد اصغری مهرآبادی، مشاور وزیر در پروژه مسکن مهر ضمن اعلام اینکه تمام موارد و خواسته های پروژه مسکن مهر و دیگر پروژه‌ها در این خصوص پیگیری شود، تصریح کرد: قطعا هر پروژه با پروژه‌های دیگر فرق دارد و در مسکن مهر پردیس هر فاز شرایط متفاوتی دارند. بخشی از امکانات در اختیار وزارت راه و شهرسازی است که امیدوارم امکانات دیگر بخش‌ها نیز فراهم شده و در یک زمانبندی مناسب کار با رعایت همه تعهدات و شرایط لازم پیش برود.

توصیه ترکان به حناچی

دراین هفته ایلنان نوشت:مشاور رییس جمهور در امور هماهنگی نوسازی بافت‌های فرسوده گفت:معتقدم شهردار جدید تهران باید اقدامات آقای افشانی در بازآفرینی شهر را ادامه دهد. در حال حاضر محلاتی در تهران وجود دارد که امکان ورود ماشین آتش نشانی و آمبولانس به آن نیست و حتی این امکان وجود ندارد که آمبولانس وارد محله شود تا زنان باردار را به بیمارستان برساند و این تنها گوشه‌ای از مشکلات بافت‌های فرسوده تهران است.اکبرترکان با بیان اینکه باید قبول کنیم که آقای قالیباف در بازسازی خانه‌های فرسوده موفق عمل کرد و توانست خانه‌های محلات فرسوده را بازسازی کند، گفت: محلات بافت فرسوده در هنگام بروز حوادث طبیعی مانند زلزله بیشترین تلفات را خواهند داشت بنابراین هر چه سریع‌تر باید نسبت به اصلاح این بافت ها اقدام کرد.اکبر ترکان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره وظایف شهردار جدید تهران در اجرای بازآفرینی شهری اظهار داشت: در دوره شهرداری آقای قالیباف 50 درصد از خانه‌های فرسوده تهران بازسازی شد اما بافت آن محلات اصلاح نشد.وی ادامه داد: در آن دوره سندهای کم متراژ با هم تجمیع شدند و شهرداری به آنها تراکم داد بنابراین متراژ این واحدها به 200 متر رسید و شهرداری مجوز ساخت 4 طبقه را به آنها داد. شهرداری در آن دوره با ابزار واگذاری تراکم توانست واحدهای ریز دانه فرسوده را اصلاح کند که این اقدام خوبی بود که در دوره آقای قالیباف انجام شد.مشاور روحانی تاکید کرد: باید قبول کنیم که آقای قالیباف در بازسازی خانه‌های فرسوده موفق عمل کرد و توانست خانه‌های محلات فرسوده را بازسازی کند. در آن دوره 50 درصد خانه‌ها بازسازی شدند حالا امروز باید محلات این بافت‌ها بازسازی و اصلاح شوند.ترکان با تاکید بر اینکه ما نگران خسارت‌هایی هستیم که در صورت بروز حوادث طبیعی به محلات بافت فرسوده وارد می‌شود،‌ گفت: محلات بافت فرسوده در هنگام بروز حوادث طبیعی مانند زلزله بیشترین تلفات را خواهند داشت و هر چه سریع تر باید نسبت به اصلاح این بافت‌ها اقدام کرد. وی افزود: با آقای افشانی شهردار سابق تهران درباره بازآفرینی محلات تهران مذاکراتی داشتیم و قرار بر این بود که بافت‌ها براساس اولویت‌ها بازسازی شوند و مدارس این محلات نوسازی و معابر و پیاده راه‌ها اصلاح شوند. مشاور رییس جمهور در امور هماهنگی نوسازی بافت‌های فرسوده با بیان اینکه قرار بر این بود 300 میلیارد تومان اعتبارات برای اصلاح بافت فرسوده به شهرداری ارایه شود،‌ گفت: تصمیم شهردار سابق تهران بر این بود که از محل منابع شهرداری هم اعتباراتی را برای نوسازی بافت‌های فرسوده تامین کند و محلاتی که خانه‌های فرسوده آنها در سال‌های گذشته بازسازی شده، در اولویت اصلاح قرار بگیرد.

سایه پررنگ تردید بر سر شهردار شدن حناچی

درهفته ای که گذشت:به رغم آنکه ماراتن انتخاب جایگزین افشانی، شهردار فعلی تهران به پایان رسیده و «حناچی»، شهردار جدید تهران لقب گرفته، اخبار رسیده حکایت از احتمال تایید نشدن وی دارد؛ اخبار ضد و نقیضی که شهرداری تهران و ابهامات پیرامونش را کماکان در صدر اخبار حفظ خواهد کرد.به گزارش «تابناک»، هنوز یک روز از انتخاب پیروز حناچی با رای اعضای شورای شهر تهران به عنوان شهردار تهران نگذشته، زمزمه‌هایی در خصوص تایید نشدن وی برای تصدی این سمت به گوش می‌رسد که قابل تامل است. زمزمه‌هایی که شنیده شدنشان برخی اعضای شورا را هم به واکنش واداشته است.آن گونه که شایعات خبر می‌دهند، حناچی ممکن است در کسب تایید مراجع ذی صلاح ناکام بماند چراکه از یکسو ظاهرا در پرونده عملکردش نقاط ابهامی دیده می‌شود یا از سوی دیگر، ظاهرا یکی از بستگانش کارنامه‌ای تاریک دارد و.... شایعاتی عجیب که فارغ از صحت و سقم شان، طرح شان بلافاصله بعد از انتخاب وی به عنوان شهردار، شائبه برانگیز به نظر می‌رسد.این در حالی است که با نگاهی به روند اتفاقات رقم خورده در انتخاب شهردار و تامل بر سخنان اعضای شورا حین انتخاب، طرح این دست شایعات چیزی جز شیطنت و دشمنی به نظر نمی‌رسد و مردود شدن صلاحیت حناچی برای تصدی پست شهردار تهران چیزی بیش از یک شوخی نیست، به ویژه اگر بدانیم پیشتر رئیس شورای شهر تهران از استعلام در خصوص صلاحیت کاندیدا‌های شهرداری خبر داده است.

قیمت مسکن مهر افزایش مییابد؟

دراین هفته سرپرست شرکت عمران پردیس با اشاره به این که افزایش قیمت مسکن روی مسکن مهر تاثیرگذار بوده است، گفت: افزایش قیمت مسکن مهر به هیچ عنوان به متقاضیان تحمیل نمی شود و از طریق منابع داخلی وزارت راه و شهرسازی و دولت تامین خواهد شد.حبیب الله چاغروندی در نشست خبری با یادآوری این که بنده با مسکن مهر تقریبا از شروع آن بوده ام و امروز هم باید این کار را ادامه داده و به اتمام برسانیم، اظهار کرد: زمانی همه دستگاه های دولتی دست اندرکار مسکن مهر بودند، در استان ها هم استانداران به نمایندگی از دولت این کار را انجام می دادند و کاملا پای کار بودند. وی با بیان این که الان استانداران می توانند کمک شایانی به اتمام مسکن مهر کنند، افزود: خوشبختانه بخش زیادی از مسکن مهر کشور به اتمام رسیده است. در پردیس مواضع وزارتخانه متفاوت است و مسکن مهر این شهر را موضوع ملی می داند و از همه کسانیکه که در بعد ملی می توانند کمک کنند استفاده می شود.سرپرست شرکت عمران پردیس، یادآور شد: وزارت راه و شهرسازی مسکن مهر را به صورت ویژه می بیند و استانداران باید پای کار باشند تا کار تمام شود.چاغروندی تاکید کرد: همه دستگاه های مرتبط با کمک دولت به کار می گیرند تا پرونده مسکن مهر در شهرهای پردیس و پرند به اتمام برسد. شخص وزیر راه و شهرسازی روی مسکن مهر پردیس برای اتمام این طرح متمرکز شده است.وی با بیان این که استانداران بخشی از دولت هستند و برای مسکن مهر از آنها کمک می گیریم، اظهار کرد: اگر لازم باشد از مجلس، قوه قضاییه و ... برای ختم به خیر مسکن مهر کمک می گیریم. وی با بیان این که چند موضوع کلی را اگر بتوانیم انجام دهیم مسکن مهر پردیس در یک سال به اتمام می رسد، در پاسخ به پرسش تسنیم مبنی بر این که برخی سازندگان هر چند وقت یکبار به بهانه های مختلف ساخت مسکن مهر را کُند یا متوقف می کنند، افزود: بخش مسکن مهر خارج از ساخت و ساز عمرانی در کشور نیست، هر وقت در بازار مسکن دچار تلاطم می شویم، پروژه های مسکن مهر هم دچار تلاطم می شود. سال 91 افزایش قیمت مسکن داشتیم و ه همین دلیل حدود 8 ماه درگیر اصلاح قیمت های مسکن مهر بودیم. در ادامه آرامش نسبی بر بازار مسکن حاکم بود و توانستیم کارها پیش رفت.

پرداخت ۳۰۰میلیون تومان وام به زلزله‌زدگان کرمانشاه

درهفته ای که گذشت رئیس بنیاد مسکن از پرداخت ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات و کمک‌های بلاعوض به زلزله‌زدگان کرمانشاهی خبر داد و گفت: تاکنون بالغ بر ۲۳۲۰ میلیارد تومان وام و کمک بلاعوض به زلزله‌زدگان استان کرمانشاه پرداخت شده است. علیرضا تابش در نشست خبری به اقدامات انجام‌شده در بازسازی مناطق زلزله‌زده کرمانشاه، اظهار کرد: بنیاد مسکن متولی بازسازی واحدهای مسکونی شهر و روستاست، لذا برنامه بازسازی را برای هر حادثه با هدف توانمندسازی مردم آسیب‌دیده اجرا می‌کند.وی با بیان این که در این راستا موضوع مهم جلب مشارکت مردم و انجام وظایف اجرایی، هدایت، نظارت و پشتیبانی فرآیند بازسازی است، تصریح کرد: در 10 شهر و 1623 روستای مناطق زلزله‌زده حدود 37 هزار واحد تخریبی (10 هزار واحد شهری و 27 هزار واحد مسکن روستایی) برآورد شد. حدود 63 هزار واحد تعمیری (43 هزار شهری و 20 هزار روستایی) و مجموعاً 100 هزار واحد برای بازسازی و تعمیر در دستور کار بنیاد مسکن قرار گرفت.وی یادآور شد: برای اسکان موقت اقدام کردیم؛ در روستاها با نصب 15600 کانکس دو ماه پس از زلزله مردم را دارای سرپناه کردیم. 9118 خانوار آسیب‌دیده شهری نیز علاوه بر کانکس مبلغی را برای کمک‌هزینه اجاره پرداخت کردیم.رئیس بنیاد مسکن از همکاری نهادهایی از جمله سپاه و ارتش برای اسکان و بازسازی مناطق آسیب‌دیده خبر داد و گفت: دولت اعتباری را در قالب وام و بلاعوض برای بازسازی و تعمیر واحدهای مسکونی شهری و روستایی را در نظر گرفت. برای واحدهای احداثی شهری 50 میلیون وام و 11 میلیون بلاعوض، روستایی 35 میلیون وام و 11 میلیون به‌صورت بلاعوض پرداخت می‌کنیم.تابش با اشاره به پرداخت 10 میلیون تومان وام معیشتی و 2 میلیون تومان بلاعوض، اظهار کرد: برای تعمیر واحدهای مسکونی شهری و روستایی 12 میلیون تومان وام و 2 میلیون تومان به‌صورت بلاعوض پرداخت می‌شود، ضمن این‌که 40 میلیون تومان وام برای مقاوم‌سازی و 4.5 میلیون تومان هم بلاعوض پرداخت می‌شود.

تودیع عباس آخوندی

دراین هفته وزیرسابق راه و شهرسازی در مراسم تودیع خود سیاست ساخت مسکن برای اقشار کم‌درآمد (مسکن مهر) و برنامه دولت برای بازآفرینی شهری را به باد انتقاد گرفت و گفت: کار درستی کردم که حتی یک واحد مسکن مهر را افتتاح نکردم. عباس آخوندی در مراسم تودیع خود با اشاره به اینکه در این مراسم رسمی و تشریفاتی قصد ارائه گزارش از 5 سال گذشته را ندارم، اظهار کرد: آنچه ثمر داد محصول تلاش همه همکاران در سراسر ایران بود و اگر افتخاری هست متعلق به آنهاست.وی با بیان اینکه مسئولیت اقدامات انجام شده را می‌پذیرم، تصریح کرد: آنچه انجام شد قابل نقد و با کاستی‌هایی مواجه بوده است.وی با اشاره به نگاهش در حکمرانی افزود: در رابطه با حکمرانی و مسئله ایران، درکم این است که مشخصاً پس از مرداد 32 مفهوم ایران در ایران غریب است و هنوز مسئله ایران به‌عنوان یک موضوع در کانون سیاست در نهاد حکمرانی قرار نگرفته است.آخوندی در ادامه با بیان اینکه تمام تلاش بنده در این دوره در این وزارتخانه پروژه محور این بود که مفهوم انسان‌محوری بر مبنای پذیرش قانون اساسی باشد، گفت: برای من توجه به حکمرانی و حفظ تعلق هویتی به تمدن شهری، تحت حکمت ایرانی بسیار مهم بود.آخوندی با اشاره به پروژه‌های بی‌حاصل عمرانی افزود: توسعه به مفهوم ادراک عدالت، امکان دسترسی آزادانه به فرصت‌ها، حاکمیت قانون، نبود فساد، ایجاد ثروت عمومی و... است؛ البته به‌عنوان عضوی از دولت از عدم کفایت آنچه بود تصمیم به کنارگیری گرفتم.وی با اشاره به ابهام پایان کار خود اظهار کرد: حضرات چنان تبلیغ کردند که وزارت راه در پایان 62 ماه، فاقد هرگونه دستاوردی است و مدیران آن به خوش‌گذرانی مشغول بوده‌اند.وی بخش مسکن را در دوره پیش از خود، بسیار نامتعادل دانست و گفت: به جهت تعهدی که به مردم دارم گزارشی از رویکردهای بنیادی تهیه کرده‌ام که ارائه خواهم داد.وزیر مستعفی با اشاره به 2.5 واحد مسکن خالی از سکنه و 2.2 واحد خانه تفریحی، گفت: بازار مسکن علی‌رغم سادگی فناوری‌ها، برای اولین‌بار در تاریخ ایران با اجرای مسکن مهر به‌طور مستقیم و گسترده مورد مداخله دولت قرار گرفته و این مداخله تبدیل به فضیلت شده بود.

رشد ۸۳ درصد قیمت مسکن تهران در مهر ماه

درهفته ای که گذشت وزارت راه و شهرسازی، گزارش تحولات مسکن شهر تهران در مهرماه را منتشر کرد که بر اساس آن، قیمت مسکن در پایتخت نسبت به شهریورماه ۶.۳ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۸۳.۱ درصد افزایش نشان می‌دهد.به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، متوسط قیمت خریدوفروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی آپارتمانی معامله‌شده در مهرماه سال ۱۳۹۷، حدود ۸۶.۳ میلیون ریال بوده است که نسبت به ماه قبل ۶.۳ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۸۳.۱ درصد افزایش را نشان می‌دهد.طبق اطلاعات این گزارش در مهرماه امسال قیمت مسکن در منطقه یک شهری تهران با ۱۸۵.۳ میلیون ریال بیشترین و منطقه ۱۸ با ۳۶.۴ میلیون ریال کمترین متوسط قیمت را داشته‌اند، البته بیشترین میزان رشد در این ماه مربوط به منطقه ۵ با رشدی معادل ۱۰۴.۸ درصد نسبت به ماه قبل بوده و کمترین مقدار رشد مربوط به منطقه ۱۲ با میزان ۴۰.۱ درصد است.گزارش فوق الذکر می‌افزاید، تعداد معاملات واحدهای مسکونی آپارتمانی شهر تهران در مهرماه سال ۱۳۹۷ به ۹.۵۶۱ واحد رسیده است که نسبت به ماه قبل کاهش ۹.۳ درصدی و نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش ۳۲.۶ درصدی داشته است.همچنین گزارش تحولات مسکن در مهرماه پایتخت دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن یادآور می‌شود که طبق بررسی فراوانی تعداد معاملات انجام‌شده به تفکیک مناطق شهری در مهرماه از میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، منطقه ۵ با ۱۳۲۷ فقره سهم ۱۶.۳ درصدی بیشترین تعداد معاملات را به خود اختصاص داده است، علاوه بر آن منطقه ۱۹ با ۶۴ فقره و سهم ۰.۸ درصدی کمترین تعداد معاملات را به خود اختصاص داده است.

ریس بنیاد مسکن:هیچ مسکن اجتماعی احداث نشد

دراین هفته رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با بیان اینکه هیچ واحد مسکونی در قالب مسکن اجتماعی ساخته نشده است، گفت:قرار بود بانک مرکزی ۲۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای مسکن اجتماعی اختصاص دهد که این اتفاق نیفتاد.علیرضا تابش در گفت‌وگو با خبرنگار مسکن خبرگزاری فارس با اشاره به عدم تأمین اعتبارات مسکن اجتماعی از سوی بانک مرکزی گفت: بنیاد مسکن، مسکن کم‌درآمدها و محرومان را در قالب برنامه‌هایی که خود بنیاد مسکن دارد، انجام می‌دهد، اما وام و اعتباری از این بابت که قرار بود ۲۴۰۰ میلیارد تومان از سوی بانک مرکزی تخصیص پیدا کند، تخصیص نیافت.وی ادامه داد: بنیاد مسکن کار عادی خود را انجام می‌دهد و برای محرومان واحد مسکونی احداث می‌کند، اما در قالب مسکن اجتماعی هیچ واحد مسکونی ساخته نشده است.رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در پاسخ به این سوال که وزیر مستعفی راه و شهرسازی اعلام کرده‌ بود که مسکن اجتماعی ساخته شده است، آیا این صحت دارد ؟گفت: نهادهایی که مسئول بودند خودشان مسکن تولید کردند و این را شاید جای آن مسکن اجتماعی می‌گذارند و شاید هم درست باشد.وی افزود: بنیاد مسکن هم مسئول مسکن کم درآمدها است، اما در حدی که اعتبارات خودمان و توان بنیاد مسکن باشد، مسکن می‌سازیم.

تجمع متقاضیان مسکن مهر مقابل وزارت راه

درهفته ای که گذشت بیش از ۱۰۰ نفر از متقاضیان مسکن مهر فازهای ۵، ۸ و ۱۱ مسکن مهر پردیس مقابل ساختمان مرکزی وزارت راه و شهرسازی تجمع کردند و از وزیر جدید خواستند سرعت لازم را برای تکمیل این واحدهای مسکونی به کار گیرد.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بیش از 100 نفر از متقاضیان مسکن مهر فاز 8، 11 و 5 شهر جدید پردیس امروز در حالی مقابل ساختمان وزارت راه و شهرسازی تجمع کردند که محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی از حمایت تمام قد دولت برای تکمیل و افتتاح واحدهای مسکن مهر در زمان رای اعتماد گرفتن از مجلس، عنوان کرده بود. بنابر این گزارش این متقاضیان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس عنوان می‌‌کردند که علی رغم واریز آورده‌های خود، همچنان پروژه‌های مسکن مهر در شهر پردیس به صورت لاک‌پشتی پیش می‌رود، به طوری که برخی از کارگاه‌های مسکن مهر تعطیل و برخی به صورت بسیار محدود در حال کار کردن هستند. یکی از متقاضیان فاز 8 مسکن مهر پردیس با بیان اینکه برخی از کارگاه‌های مسکن مهم ماه‌ها تعطیل است، گفت: تعدادی از پروژه‌ها افتتاح شده، اما تعدادی به صورت نیمه کاره رها شده و حتی سالی یک آجر هم بر روی دیوار هم بر روی هم گذاشته نشده است. برخی از متقاضیان فاز 11 و 5 نیز عنوان می‌کردند که پروژه‌ها به حالت نیمه کاره رها شده‌اند و برخی از واحدها که تکمیل شده‌اند، به دلیل نبود گاز امکان اسکان پیدا کردن در این هوای سرد برای متقاضیان وجود ندارد.آنها می‌گویند برخی از واحدها که افتتاح شده به حالت خود رها شده و همین موضوع باعث تخریب به مرور این واحدها شده است. یک متقاضی فاز 11 شهر پردیس (کوزو) به خبرنگار فارس گفت: تعدادی از واحدهای مسکن مهر که تحویل شده است، مشکل تامین سوخت گاز دارند و برخی از واحدها نیز مشکل محوطه‌سازی دارند.وی افزود: برخی سازنده‌ها به دلیل اینکه قصد افزایش قیمت مسکن مهر را داشتند و اعلام کردند، هزینه‌ها بالا رفته ضرر کرده و پروژه‌ را به حال خود رها کرده‌اند.

سامانه ارتباط مستقیم مردم با وزیر راه و شهرسازی فعال شد

دراین هفته وزارت راه وشهرسازی اعلام کرد، ارتباط مستقیم مردم با «محمد اسلامی» وزیر راه و شهرسازی در پایگاه اطلاع رسانی این وزارتخانه فراهم شد.به گزارش اقتصادآنلاین، «سامانه ارتباط مستقیم با وزیر راه و شهرسازی» در پایگاه اطلاع رسانی این وزارتخانه به آدرس www.mrud.ir از امروز راه‌اندازی شد.شهروندان می‌توانند با مراجعه به این سامانه و درج مشخصات فردی، پیشنهادها، انتقادها و طرح و برنامه های خود در زمینه‌های حمل‌ونقل، مسکن و شهرسازی را به طور مستقیم با وزیر راه و شهرسازی در میان بگذارند تا پیگیری‌های لازم انجام شود.

پنج پیشنهاد کارشناسی برای خروج مسکن از رکود

درهفته ای که گذشت کانون انبوه‌سازان به عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای بخش خصوصی فعال در عرصه تولید و عرضه مسکن و ساختمان، طی نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی، راهکارهای پنج‌گانه‌ای را برای کمک به برنامه ششم توسعه در بخش مسکن ارایه کرد. این راه حل‌ها عبارتند از: بهبود فضای کسب و کار، اهتمام به اجرای بدون تنازل قوانین موثر، تداوم کوشش‌ها برای مزاحمت‌زدایی از قواتنین، توانمندسازی بخش‌های عرضه و تقاضا در بازار مسکن، کوشش جدی برای بازآفرینی شهری پایدار. در متن این نامه به مواردی همچون ساماندهی صنوف و مشاغل مطابق ماده ۲۹ قانون نظام مهندسی، مبارزه رانت اقتصادی و سازمان‌یافته در سازمان نظام مهندسی ساختمان، ابلاغ نهایی نظام‌نامه انبوه‌سازی کشور، افزایش سقف تسهیلات به میزان ۲۰۰ میلیون تومان، کاهش نرخ سود تسهیلات عمومی خرید مسکن به میزان تورم جاری و نرخ سود حداکثر ۹ درصد برای خانه اولی‌ها و افزایش مدت بازپرداخت تسهیلات خرید مسکن به مدت حداقل ۲۰ سال اشاره شده است.فرشید پورحاجت دبیر کانون انبوه‌سازان دراین خصوص با بیان این‌که جایگاه بخش خصوص در تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های کلان حوزه‌ی مسکن، روشن نیست، اظهار کرد: به نظر ما دولت برای ایجاد رونق در بخش مسکن راهی جز این ندارد که بخش خصوصی را در کنار خود نگه دارد. باید در نظام برنامه‌ریزی و بخش مشورتی، حتما بخش خصوصی تاثیرگذار را در کنار خودش قراردهد؛ زیرا نمی‌توان برای اشخاصی برنامه‌ریزی کرد و در عین حال آنها را از سیاست‌گذاری‌ها مطلع نکرد.پورحاجت، پیش از این هم گفته بود: با توجه به شرایط رکود بخش مسکن، هر اندازه که ریسک سرمایه‌گذاری در صنعت ساختمان بسیار بالاست، به همان میزان برای عبور از تحریم‌ها ظرفیت دارد؛ زیرا بخش مسکن به عنوان یکی از دو صنعت پیشران، برخلاف سایر حوزه‌ها پتانسیل عبور کشور از پیچ تحریم‌ها را دارد. ۱۴ تیرماه سال جاری، جهش قیمت مسکن در ماه‌های اخیر، وزارت راه و شهرسازی را بر آن داشت تا راه‌حل‌های کنترل بازار مسکن را با حضور فعالان این بخش بررسی کند. در این برنامه ۹ راهکار توسط وزارتخانه ارایه شد که بعضی مدعوین آن‌ها را مناسب ارزیابی کرده و برخی گفتند جهش فعلی مسکن درواقع نوعی اصلاح قیمت ناشی از رشد نقدینگی و انتظارات تورمی است که راه‌حل خاصی برای آن وجود ندارد. در بخشی از آن نشست، حامد مظاهریان ـ معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ـ اظهار کرد: عرضه بسته تشویقی مالیاتی به منظور افزایش تولید، راه اندازی بازارگاه الکترونیکی، انتقال ماموریت وصول مالیات بر خانه‌های خالی از سازمان امور مالیاتی به شهرداری‌ها، تسریع در تصویب لایحه قانونی پیش فروش ساختمان، کنترل سوداگری در بخش زمین از طریق استفاده از ابزارهای مالیاتی، حمایت از ساخت و عرضه واحدهای مسکونی کوچک متراژ، تسریع در اجرای برنامه بازآفرینی شهری، تغییر ماموریت بانک مسکن از تخصصی به توسعه‌ای و تسریع در عرضه زمین‌های وابسته به دولت به منظور افزایش عرضه واحدهای منطبق با الگوی مصرف از جمله برنامه‌هایی است که به منظور کنترل بازار مسکن در دست اقدام قرار دارد.

رشد ۱۹ درصدی معاملات مسکن کشور در هشت ماهه امسال

دراین هفته به‌روزترین آمار ارایه شده از معاملات مسکن کل کشور که توسط رییس اتحادیه مشاوران املاک ارایه شد نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا روز ۲۲ آبان ماه با وجود کاهش ۱۸ درصدی قراردادهای خرید و فروش در شهر تهران، معاملات در کل کشور ۱۹ درصد افزایش یافته است.مصطفی‌قلی خسروی اظهار کرد: از ابتدای فروردین ماه تا ۲۲ آبان ماه سال جاری مجموعا ۴۷۴ هزار و ۱۶۱ قرارداد خرید و فروش (مبایعه‌نامه) در کل کشور به امضا رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۹ درصد افزایش نشان می‌دهد. در تهران اما از ابتدای امسال تا روز ۲۲ آبان ماه ۱۱۱ هزار و ۶۹۱ مبایعه‌نامه در تهران امضا شده که نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته ۱۹ درصد کاهش یافته است.وی با بیان این‌که در بخش اجاره شاهد روند کاهشی بوده‌ایم افزود: در کل کشور از یکم فروردین ماه تا ۲۲ آبان ماه ۳۸۹ هزار و ۷۷۶ اجاره‌نامه به امضا رسیده که نسبت به زمان مشابه سال گذشته ۱۴ درصد پایین آمده است. در تهران نیز طی همین بازه زمانی ۱۱۵ هزار و ۱۷۲ قرارداد اجاره منعقد شده که ۱۶ درصد نسبت به ابتدای فروردین تا ۲۲ آبان سال قبل کاهش ۱۶ درصدی نشان می‌دهد.رییس اتحادیه مشاوران املاک درخصوص معاملات انجام شده در آبان ماه نیز گفت: در ۲۲ روز ابتدای آبان ماه ۳۰ هزار و ۸۵۷ مورد معامله ملک در کل کشور انجام شده که نسبت به زمان مشابه سال قبل ۲۲ درصد افت کرده است.خسروی تصریح کرد: در شهر تهران نیز از یکم تا بیست و دوم آبان ماه سال جاری ۵۵۸۲ قرارداد خرید و فروش مسکن به امضا رسیده که نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش ۶۰ درصدی را نشان می‌دهد. قراردادهای اجاره نیز ۷۷۱۹ مورد بوده که نسبت به آبان ماه سال گذشته ۳۳ درصد کاهش یافته است.رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران با توصیه به خرید و فروش گفت: کسانی که قصد خرید مسکن دارند اقدام به این کار کنند، فروشندگان هم بفروشند و به قصد گرانی، خانه‌های خود را نگه ندارند؛ زیرا اگر چنین استدلالی دارند که خانه در آینده گران می‌شود، در جواب باید گفت که در آن صورت باید گران هم بخرند. با توجه به پیشتاز بودن بخش مسکن و ارتباط رونق این بخش با رونق اقتصاد کلان، پیشنهاد می‌شود که متعاملین اقدام به انجام معامله کنند تا شاهد گردش مالی در سطح جامعه باشیم.

مسکن‌های مهر بلاتکلیف سریع‌تر تعیین تکلیف شود

‌درهفته ای که گذشت معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزرات راه و شهرسازی تأکید کرد: واحدهای مسکن مهر بلاتکلیف هر چه سریع‌تر تعیین تکلیف شوند.‌علیرضا محفوظی چهارشنبه 23 آبان در آئین تودیع و معارفه مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان، با بیان اینکه در کشور شورای مسکن تعریف شده است، اظهار کرد: استان همدان از طریق برگزاری جلسه در شورای مسکن وضعیت مساکن مهر باقیمانده را تعیین تکلیف کند و منتظر تهران نشود.وی با اشاره به اینکه زیرساخت‌های خوبی در استان همدان فراهم شده است، تصریح کرد: با وجود مضایق مالی تحقق پروژه‌های وزارت راه و شهرسازی در همدان به خوبی صورت گرفته، به طوری‌که کمتر جایی است که 2 خط راه‌آهن کشیده شده باشد.محفوظی با تأکید بر اینکه خطوط راه‌آهن نیاز به بهره‌برداری مناسب دارد، گفت: باید از ظرفیت این خطوط استفاده شود، چرا که میلیاردها تومان هزینه شده است.معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزرات راه و شهرسازی با اشاره به تصویب طرح بازآفرینی محلات، اظهار کرد: مسکن موتور محرک اقتصاد کشور است و هدف ما از بازآفرینی محلات این بوده که سرپناهی برای مردم و اقشار کم‌درآمد ایجاد شود.وی با بیان اینکه قانون نظام مهندسی نیاز به اصلاح دارد، عنوان کرد: قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نیاز به اصلاحات دارد که باید این امر انجام شود.به‌گزارش ایسنا، در این مراسم از زحمات فرهاد فرزانه تقدیر و حسن ربانی‌ارشد طی حکمی از سوی وزیر راه و شهرسازی به سمت مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان منصوب شد.

رجبی: باید به دنبال جذب سرمایه در تکمیل پروژه‌های نیمه‌کاره باشیم

دراین هفته یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: ما باید انگیزه را در سرمایه‌گذاران ایجاد کنیم تا سرمایه‌های خود را به سمت تکمیل پروژه‌های نیمه کاره ببرند.فرج الله رجبی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به جزئیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه مسکن، اظهار کرد: این طرح برای افرادی طراحی شده است که به مسکن به صورت یک کالای سرمایه‌ای نگاه می‌کنند و با دست به دست کردن مسکن سوداگری می‌کنند.وی در ادامه‌ بیان‌ کرد: کلیات این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است ، اما در کمیسیون عمران به تصویب نرسید؛ چرا که به نظر می‌رسد در شرایط فعلی ما باید از ایجاد تورم در حوزه مسکن جلوگیری کنیم و از سوی دیگر اجرایی شدن این طرح می‌تواند منجر به خارج شدن سرمایه‌ها از این بازار شود.نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: با اجرایی شدن این طرح افراد ترجیح می‌دهند سرمایه های خود را بدون هیچ مشکلی در بانک‌ها گذاشته و سود دریافت کنند و در نهایت منجر به خارج شدن سرمایه از این بخش و ایجاد رکود در آن می‌شود.وی ادامه‌ داد: ما امروز نیازمند مشوق‌هایی در حوزه مسکن هستیم، چرا که این بخش هم اشتغال صنایع مربوطه را به حرکت در آورده و هم برای نیروهای اجرایی در این حوزه اشتغال فراهم کرده است. شاید اصل طرح مالیات بر عایدی سرمایه خوب باشد، اما زمان مطرح شدن آن مناسب نیست.رجبی خاطر نشان کرد: طراحان در کمیسیون اقتصادی نیز به این نتیجه‌ رسیدند که حتی می‌توان این طرح را به سایر بخش‌ها نیز گسترش داد که البته نیاز به کارهای کارشناسی خود را دارد. به‌ هر حال ما باید سرمایه را در یک حوزه به صورت فعال نگه داریم. امروز ما در کشور دو مانع عمده برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف داریم.

5 هزار هکتار از تهران درگیر بد مسکنی است

درهفته ای که گذشت معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه رفع بدمسکنی در اولویت سیاست‌های شهری در تهران قرار دارد،‌ گفت: اساسا انبوه‌سازی در بازآفرینی شهری معنا و مفهوم ندارد و در اجرای طرح‌های بازآفرینی باید پایبند اسناد بالادستی مانند طرح‌های تفصیلی شهری باشیم.محمدسعید ایزدی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با اشاره به سیاست‌های توسعه مسکن در کشور اظهار داشت: اخیرا بخشنامه‌ای تدوین و ابلاغ شده است که برای اولین بار به بحث اجرای ماموریت‌ها در حوزه مسکن می‌پردازد.وی افزود: در این بخشنامه و این برنامه سعی داریم که میزان ظرفیت جمعیت‌پذیری در شهرهای مختلف را تعیین کنیم تا سیاست‌های گذاری‌ها بر اساس ظرفیت جمعیت‌پذیری شهرها از طریق سیاست‌های سه گانه توسعه مسکن به اجرا برسد.ایزدی با اشاره به سیاست‌های سه گانه توسعه مسکن اظهار داشت: سه سیاست توسعه درونی با استفاده از اجرای طرح‌های بازآفرینی شهری، سیاست توسعه تدریجی با استفاده از طرح‌های آماده سازی زمین و سیاست توسعه منفصل از طریق ایجاد شهرهای جدید وجود دارد که باید بر اساس این سه سیاست نسبت به اجرای برنامه‌های مسکن با توجه به میزان جمعیت پذیری شهرها اقدام کرد.معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: برای اینکه بتوانم برنامه عملیاتی مسکن را به وزیر جدید ارائه دهم از تمام استان‌ها خواسته‌ام به سوالاتی مبنی بر اینکه در مناطق مختلف میزان جمعیت‌پذیری چقدر است و از طریق کدام یک از سیاست‌های توسعه مسکن می‌توان اقدام کرد، پاسخ دهند.وی ادامه داد: باید دید شهرهای مختلف هر کدام به چه میزان ظرفیت جمعیت‌پذیری دارند و این ظرفیت‌ها از طریق کدام یک از شقوق توسعه می‌تواند به اجرا برسد و موضوع مهمتر اینکه باید نسبت به تعیین اولویت‌ها اقدام کرد.

معاون معماری و شهرسازی تاکید کرد: متاسفانه طرح مسکن مهر هم بدون توجه به این سیاست‌ها به اجرا رسید و برای همین است که امروز در برخی شهرها با انبوهی از مساکن مهر فاقد متقاضی مواجه هستیم.ایزدی افزود: برای مثال در شهر همدان همزمان با اجرای برنامه‌های بازآفرینی شهری، شهر جدید حورا در حال تاسیس است و در کنار آن سازمان ملی زمین و مسکن از طریق برنامه‌های آماده‌سازی، در حال پاسخ به نیاز مسکن است.وی گفت: طبق اسناد بالادستی شهر همدان گنجایش پذیرش 250 هزار نفر جمعیت را دارد و معتقدم بهترین راهکار برای اجرای سیاست‌های مسکن در این شهر استفاده از توسعه درونی و سیاست توسعه تدریجی است و نباید از طریق سیاست توسعه منفصل یعنی ایجاد شهرهای جدید مشکل مسکن این شهر را حل کرد.

پیمانکاران درخواست فسخ قراردادها را دارند

دراین هفته دبیر انجمن شرکت‌های سرمایه‌گذار در آزادراه‌ها با بیان اینکه درصد نرخ تعدیل قراردادها متناسب با میزان افزایش قیمت مصالح نیست، گفت: پیمانکاران با این شرایط حاضر به ادامه کار نیستند و از ورود به پروژه‌های عمرانی جدید منصرف شده‌اند و قراردادهای موجود را هم فسخ می‌کنند.خدایار خاشع در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با اشاره به تغییر شرایط قرارداد با پیمانکاران در اجرای پروژه‌های راهسازی با بیان اینکه نرخ تعدیل مناسب نیست و با ادامه این وضعیت پروژه‌ها به بن‌بست می‌رسند، گفت: پیمانکاران قادر به ادامه این شرایط نیستند چرا که درصد نرخ تعدیل قراردادها متناسب با میزان افزایش قیمت مصالح نیست و نمی‌تواند ما به‌‌تفاوت‌ها را جبران کند. وی با اشاره به افزایش قیمت میلگرد در بازار که بیشترین افزایش قیمت و بیشترین مصرف را در پروژه‌های عمرانی دارد، اظهار داشت: نرخ 56 درصدی برای تعدیل قیمت‌های میلگرد در حالی است که قیمت میلگرد به صورت متوسط در هر کیلو گرم از 2 هزار تومان در اسفند ماه سال گذشته به 5 هزار تومان رسیده و این درصد نرخ تعدیل‌ هم نمی‌تواند میزان افزایش قیمت‌ میلگرد را جبران کند. حال اینکه در پروژه‌های عمرانی چیزی حدود 11 هزار تن میلگرد مصرف می‌شود.دبیر انجمن شرکت‌های سرمایه‌گذار در آزادراه‌ها تاکید کرد: این شرایط در حالی است که باید برای خرید میلگرد پیش پرداخت ارائه کنیم از سوی دیگر دولت به سرمایه‌گذاران برای تسویه مطالبات، اسناد خزانه اسلامی و اوراق مشارکت ارائه می‌دهد حال اینکه باید این اوراق هم در بازار تنزیل شود.خاشع با تاکید بر اینکه مجموع این عوامل موجب شده تا پیمانکاران درخواست فسخ قراردادها را داشته باشند، گفت: پیمانکاران با این شرایط حاضر به ادامه کار نیستند و از ورود به پروژه‌های عمرانی جدید منصرف شده‌اند و قراردادهای موجود را هم فسخ می‌کنند. وی با تاکید بر اینکه قطعا با ادامه این شرایط با ریزش قابل توجه نیروی کار و افزایش بیکاری مواجه خواهیم شد، گفت: هنوز برخی از پیمانکاران از مصالح موجود خود استفاده می‌کنند اما به محض اینکه برای تهیه مصالح جدید وارد بازار شوند با مشکلات متعددی مواجه خواهند شد.

مردم ارومیه تا چند روز دیگر صدای سوت قطار را می‌شنوند

درهفته ای که گذشت سرپرست معاونت ساخت و توسعه راه آهن، بنادر و فرودگاه‌ها با بیان اینکه تا چند روز دیگر راه آهن ارومیه به عنوان یکی از پروژه‌های در اولویت طرح‌های اقتصاد مقاومتی افتتاح می‌شود، گفت: طبق مطالعات و برآوردهای انجام شده از مسیر ریلی سالانه یک میلیون مسافر و 1.5 تن بار جابه جا خواهد شد.عباس خطیبی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با بیان اینکه تا چند روز آینده یکی دیگر از مراکز استان‌ها به شبکه ریلی متصل می‌شود، اظهار داشت: هفته آینده راه آهن ارومیه به افتتاح می‌رسد و مردم این استان می‌توانند از خدمات ریلی بهره مند شوند.وی با اشاره به اقدامات دولت یازدهم و دوازدهم در توسعه زیرساخت‌ها و خطوط ریلی، گفت: احداث 30 طرح ریلی در پیوست شماره یک قانون بودجه آمده است که شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل موظف است که این پروژه‌های تعریف شده را به اجرا برساند.سرپرست معاونت ساخت و توسعه راه آهن، بنادر و فرودگاه‌ها ادامه داد: در طول دولت یازدهم و دوازدهم اقدامات انجام شده در حوزه ریلی متمرکز بر 5 طرح ریلی اتصال مراکز استان‌های گیلان، همدان، کرمانشاه، آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی از مسیر جدید استان بوده استوی با بیان اینکه اتصال مراکز این استان‌ها در راستای اجرای طرح های اقتصاد مقاومتی بوده است،‌ افزود: از بین طرح های اقتصاد مقاومتی اتصال مراکز این استان ها در راستای عدالت اجتماعی در اولویت قرار گرفت و سال گذشته راه اهن مرکز دو استان همدان و کرمانشاه به صورت رسمی مورد بهره برداری قرار گرفت. خطیبی ادامه داد: راه آهن مراغه- ارومیه هم به طول 183 کیلومتر هم به عنوان سومین طرح ریلی در اولویت طرح ‌های اقتصاد مقاومتی هفته آینده مورد بهره برداری قرار می‌گیرد.سرپرست معاونت ساخت و توسعه راه آهن، بنادر و فرودگاه‌ها با اشاره به این مسیر ریلی جدید در کشور گفت: مسیر راه آهن ارومیه از مراغه آغاز و با عبور از محدوده شهرهای ملکان،‌ میاندوآب،‌ مهاباد و در ادامه از طریق نقده به ارومیه متصل می‌شود. وی ادامه داد: 85 کیومتر از راه آهن ارومیه حد فاصل مراغه تا مهاباد در سال‌های گذشته به بهره برداری رسیده بود و تا چند روز دیگر 98 کیلومتر جدید به اقتتاح می‌رسد و مردم اورمیه صدای سوت قطار را می‌شنوند.خطیبی با تاکید بر افرایش سهم ترانزیت ریلی با افتتاح مسیرهای ریلی جدید، گفت: اتصال مرکز استان آذربایجان غربی به شبکه ریلی امکان اتصال 5 مرز این استان را به فاصله‌ای کوتاه به راه آهن سراسری کشور را فراهم می‌آورد. تمرچین و سرو از مهم‌ترین مرزهای این استان محسوب می‌شود که در حال رایزنی هستیم تا بتوان این مرزهای مهم را به خطوط آنتی ریلی به ریل ارومیه متصل کنیم. وی تاکید کرد: البته عدم اتصال این مرزها به شبکه ریلی مانع از انتقال بار این مناطق به شبکه ریلی نمی شود و صاحبان بار می‌توانند با طی یک مسافت کوتاه بار خود را به ریل منتقل کنند و از مزایا و فرصت‌های اقتصادی جابه جایی بار از طریق راه آهن استفاده کنند. سرپرست معاونت ساخت و توسعه راه آهن، بنادر و فرودگاه‌ها در پاسخ به این سوال که جابه جایی چه میزان مسافر و بار از مسیر راه آهن ارومیه برآورد شده است، گفت: طبق مطالعات و برآوردهای انجام شده از مسیر ریلی سالانه یک میلیون مسافر و 1.5 تن بار جابه جا خواهد شد.

r_sar مطالب مرتبط r_sar
نام:
ایمیل:
* نظر:
r_sar دیگر اخبار گروه r_sar