۱۳:۵۵ - ۰۸ بهمن ۱۳۹۷ - 28 January 2019
کد خبر: ۵۲۰۰۱
دبیرکمیته نمای شهرداری منطقه یک درگفت‌وگو با «صما»:
دبیرکمیته نمای شهرداری منطقه یک تهران، بابیان اینکه از جمله دستاوردهای کمیته نما در شهرداری ممانعت از فراگیرشدن نماهای رومی وارداتی بوده است درعین حال به بیان جزییات بیشتری از فعالیت این کمیته پرداخت.

کمیته نمای ترمزی بر نماهای وارداتی رومی بودمشروح گفت‌وگو «صما» با مصطفی علوی، دبیرکمیته نمای شهرداری منطقه یک تهران به شرح ذیل است:

لطفا درابتدا یک توضیح کلی درباره سابقه کمیته نما بفرمایید و توضیح دهید که اززمانی که کمیته نما درسال 1393 تشکیل شده است چه اتفاق‌هایی درباره نما رخ داده است و آیا از رهگذر ایجاد این کمیته شهروندان خروجی مشخص و معینی درباره نما شاهده بوده‌اند یا خیر؟

من فکر می کنم که قدمت کمیته نما به قبل از سال 1393 بازمی گردد. اولین دستورالعمل طراحی نما که تقریبا مدون بود درتاریخ 15/8/ 88 به مناطق ابلاغ شد.درمنقطه یک شهرداری تهران تقریبا ما ازسال 91 کمیته نما را راه اندازی کرده بودیم ومی توان گفت که آوانگارد این حرکت منطقه یک بوده است که این موضوعات را پیگیری می کرد.ابلاغیه وضوابط نما از سال 1393 ابلاغ شد که براساس آن دیگر تقریبا کلیه املاک شامل این موضوع شدند و از 16/8/96 هم دیگر اجبارا همه املاک تاییدیه نما دریافت می کردند.

این کمیته چه تاثیری برساماندهی نمای ساختمان‌ها داشته است؟

من فکرمی کنم که بیشترازآنکه بخواهیم اثرابلاغ این کمیته برروی زیبایی نمای ساختمان‌ها را درنظربگیریم باید به این امر دقت داشته باشیم که با توجه به اینکه تقریبا پروسه ساخت وساز درشهرتهران ازدهه 70 شروع شده است،می شود گفت که حداقل کاری که این کمیته می توانست بکند این است که نقش یک ترمزی برای نماهای وارداتی و رومی که عملا درسطح شهر تهران بخصوص منطقه شمیرانات زیاد شده بود داشته باشد .بعد ازآن ما عملا به سمت جنبه های تخصصی کار رفتیم وبحث تناسبات وهندسی وفرم کار را داشیتم که عملا اینها به سمت وسویی برود که از آن معماری کلاسیک ووارداتی جدا شود و به سمت یک معماری تخصصی دربحث منظرشهری بخواهد ورود پیدا کند.این اتفاقاتی بود که من فکرمی کنم شروع شده است ولی کلا برای حرکت به سمت ایده آل دراین زمینه باید منتظر نشست تا محورهای جدید شکل بگیرند تا بررسی شود که آیا این کمیته موثربوده است یا خیر؟

شما به عنوان دبیرکمیته نمای شهرداری منطقه یک چه نقاط ضعف وقوتی دراین کمیته می بینید وبرای رفع وتقویت نقاط ضعف وقوت این کمیته باید چه اقداماتی صورت بگیرد؟

درباره نقطه قوت کمیته نما باید بگویم من فکرمی کنم کمیته، این امکان را بوجود آورد که هیات علمی دانشگاه عملابا محیط های اجرایی ومخصوصا شهرداری پیوند ایجاد کند وازاین رهگذردراین کمیته ها شاهد مراوده و برخورد با معماران جوانی هستیم که با اذهان خلاق می توانند یک پیوند خوبی با محیط های اجرایی وکارهایی که درحال اجرا است داشته باشند.به نظرمن این مساله بهترین وشاخص ترین نقطه قوت کمیته نما است.اما درباره نقطه ضعف که البته بهتراست نام چالشهای پیش روی این کمیته را برآن بگذاریم باید گفت که بامقاومت بسیاری ازسوی مالکانی که عادت کرده اند نما را شکل یک حق شهروندی نبینند مواجه شوند واینکه بخواهیم مالکان را ازاین عادت دیرینه صرف نظر کنیم تلاش مضاعفی می طلبد .

یکی ازانتقاداتی که به کمیته نما وارد می شود به تعویق انداختن زمان صدور پروانه های ساختمانی است آیا این ادعا صحت دارد و درصورت تایید برای رفع این مشکل باید چه اقدامی انجام شود؟

درست است. به هرحال هرپروسه ای که به بحث صدور پروانه ساختمانی وارد شود قطعا در زمان صدور پروانه تاخیر ایجاد می کند.من فکر می کنم چون پوسته ونمای شهری با فرم وطراحی شهری ازیکدیگر جدا نیستند عملا بهترین جایگاه آن این است که درزمانی که پلن ها طراحی می شوند درهمان زمان هم بحث نما و فرم ساختمان هم شکل بگیرد چرا که ساختمانی که طراحی شده باشد و قرارباشد فرد دیگری پوسته روی آن را طراحی کند ،عملا نمی تواند ارزشمند باشد .این بحثی است که حتی متخصصان هم به آن اذعان دارند که باید هردوی این موارد با یکدیگر باشد.دربحث زمانبرشدن صدور پروانه ها طبیعی است که به هرحال کاری که طراحی می خواهد بشود و مبنای یک ساخت وساز می خواهد بشود نیاز به یک زمانی دارد که تا این کار درمرحله اجرا با کمترین مشکل وکمترین پرت مصالح روبه رو شود.براین اساس هرچه زمان بیشتری دراین مرحله کار صرف شود،نهایتا به نفع کارفرما و به نفع شهر است.دربحث نما نهایتا شهروندان منتفع میشوند وبنابراین این مورد را نباید فدای افزایش سرعت درصدور پروانه ساختمانی کرد.

یکی ازانتقادات دیگری که به کمیته نما وارد است سلیقه ای بودن این طرح هااست.خیلی ازمالکان می گویند کمیته نما یک پروژه ها وطرح هایی را دراذهانشان دارند وآنها را به صورت سلیقه ای به مالکان تحمیل می کنند.ایا این ادعا صحت دارد؟

یک ازمعضلات ما این است که سلایق درنما زیاد است اما قبول داریم که سلیقه هم جزیی ازنما است یعنی نمی توانیم بگوییم که نما را ماکامل براساس یک سری ازاصول ومبانی خاصی که حالت تئوریک دارند درنظر بگیریم وبه سلایق افراد واشخاص توجه نکنیم واین هم خود برای بحث شهری ما گرفتاری ایجاد می کند.ولی آنچه که ما درمنظرونمای شهری درکمیته شهری درنظرمی گیریم این است که عملا ضمن حفظ احترام به سلایق اشخاص در تهیه و پیشنهاد نوع مصالحی که درنما می خواهند بکارببرند وسایر مواردی که درطراحی به آن اشاره می کنند اما چند تا آیتم برای کمیته نما بسیارحائزاهیمت است که ازجمله آن می توان به احترام به همجواریها،زمینه گرا بودن ان نمایی که می خواهند ارایه بدهند و نهایتا اینکه ارام بخشی به سیمای شهری ازجمله این موارد مهم است.ولی اینکه بخواهیم یکسری موارد را به طراح یا مالک موکدا تحمیل کنیم خیر چنین چیزی واقعیت ندارد چرا که براساس قانون، کمیته های نما مجاز به چنین کاری نیستند و ما هم این کار را انجام نمی دهیم.دراصل من احساس می کنم.

انتهای پیام/

کدخبر:0221

نام:
ایمیل:
* نظر:
r_sar پربحث ترین r_sar
r_sar دیگر اخبار گروه r_sar