۱۲:۵۲ - ۰۹ بهمن ۱۳۹۷ - 29 January 2019
کد خبر: ۵۲۰۱۰
رئیس نظام مهندسی تهران در همایش نما:
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با بیان اینکه نما همیشه یکی از چالش های اصلی معماران بوده است گفت: همایشی که امروز شاهد برگزاری آن هستیم ازیک منظربه نما آن هم با محوریت مصالح پرداخته است وباید قبول کنیم که درطول تاریخ نما همیشه یکی ازچالشهای اصلی معماران بوده است.
نما چالش همیشگی معماران بوده‌است / نمای ساختمان عنصر اصلی تشکیل دهنده نمای شهری

به گزارش خبرنگار «صما» محمد طاهری امروز نهم بهمن‌ماه در همایش «نما با محوریت مصالح و جزئیات اجرایی» با بیان مطلب فوق ادامه داد: نما وظیفه دارد ساکنان خانه را ازتهدیدهای بیرونی حفظ کند ودرواقع نما برقرارکننده ارتباط درون وبیرون،خلوت وشلوغ،خصوصی وعمومی وطبیعی و مصنوعی است.ساکنان خانه باید از درون خانه بیرون را بدون اینکه دیده شوند ببیند ونما تامین کننده نوروتهویه طبیعی وجدا کننده ای بین خلوت وشلوغ است.

وی گفت: نماها از جهتی همگن وناهمگن هستند، ازاین جهت همگن، چون با استفاده اززبان مشترکی روی بدنه اجراء شهراجرا می شوند اما ازآنجا که هرکدام ازاین فضاها به کمک این زبان،مقاصد ونیازهای خاص خود را بیان می کنند،ناهمگن هستند.

طاهری گفت: نمای ساختمان عنصراصلی تشکیل دهند ه نمای شهری است وساختار شهرها وابسته به آن می باشد وبه منظورایجاد نمای شهری مطلوب باید درطراحی نمای یک ساختمان به دیگرساختمانهای شهرتوجه شود.دراین صورت همگونی ،هماهنگی ویکپارچکی لازم درنمای شهری ایجاد می شود.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ادامه داد: ازسوی دیگر نما محصول ونتیجه ساختاردرونی هربنا بوده و برای هربنا منحصربه فرد است لذا درحرفه معماری ایجاد پیوند وتعامل بین این موضوع یعنی ارتباط موزوون با بافت شهری ازیک سو وبرآورده کردن ونمایش خلاقانه ساختارمعماری درونی بنا درنمای ساختمان ازسوی دیگر،چالش اصلی معماران است.

طاهری ادامه داد: نما درواقع یک سطح وتوده،جرم تخت نیست ،بلکه یک بخش انتقالی است که با عقب نشینی وپیش آمدگی،چند پوسته شدن،ایجاد فضاهای نیمه باز،پیوند درون وبیرون را ایجاد می کند.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران درادامه به تغییروتحولات روند معماری ونما دراروپا اشاره کرد وگفت: درکنارتغییرات ساختاری که جامعه وفضا دراروپا درقرن نوزدهم به خود دید تغییروتحولاتی نیزدرمصالح ساختمانی بوجود آمد ونوآوری هایی مانند قصربلورین در لندن وبرج ایفل در پاریس ارمغان تحولات درفن مهندسی درساخت بناها بود.

طاهری ادامه داد: درایران تا اواخرقرن نوزدهم دربافت های شهری،برای ایجاد ارتباط فضاهای درونی ابنیه با فضای بیرونی عموما ازحیاط مرکزی بهره می گرفتند درهمین راستا درایران به دلایل فرهنگی وسنتی،خانه تا اواخرقرن نوزدهم به صورت درونگراباقی ماند وهرگونه جلوه گری را به جدارهای حیاط مرکزی وفضای خصوصی محدود می کرد وتاکید تزئین نمای بیرونی بسیارمحتاطانه بود وحداکثردراطراف درب های ورودی شکل می گرفت.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ادامه داد: ازاواخرقرن نوزدهم میلادی رویکرد معماری ایران نسبت به بنا تغییرکرد وبا الگوگیری ازکشورهای اروپایی ایجاد ساختمانهای مسکونی برونگرا شروع به شکل گیری کرد.

نام:
ایمیل:
* نظر:
r_sar پربحث ترین r_sar
r_sar دیگر اخبار گروه r_sar