۱۰:۵۹ - ۰۵ اسفند ۱۳۹۷ - 24 February 2019
کد خبر: ۵۲۲۲۲
شهردار منطقه 20 کاندیدای چهره سال 97 عنوان کرد:
شهردار منطقه 20 بابیان اینکه یکی از مباحثی مهم منطقه 20 ارتقا ضریب نفوذ حمل‌ونقل عمومی است و در این خصوص طرح ساماندهی ترافیک شهرری تهیه‌شده است. گفت: اولین گام در این راستا، تهیه بانک اطلاعاتی مطالعات منبع و مقصد اهالی ری بود که ‌سفرها درون‌شهری و بیرون شهری ری آنالیز شود تا با کمک این اطلاعات بتوان برنامه‌ای منسجم را از این دیتا استخراج کرد.
کاهش ترافیک و مدیریت پسماند دو محور مهم منطقه 20

به گزارش «صما» به نقل از «دبیرخانه د‌ائمی چهره سال» فرهاد افشار، کاندیدای چهره سال 97 بابیان مطلب فوق گفت: همچنین به دنبال این هستیم که پایانه‌های درون‌شهری را به حاشیه شهر انتقال بدهیم. اتفاق بدی که امروز در ری میافتد این است که سفرهای قسمتهای شرقی شهرستان ری به ری از داخل شهر انجام میشود. بهخصوص ورامین را در غربیترین نقطه ری داریم، مسیری 7 کیلومتری را تمام کسانی که می‌خواهند به ری وارد شوند و از شبکه حملونقل عمومی آن برای رسیدن به تهران استفاده کنند، از آن بهره میبرند.

افشار گفت: در قسمت جنوب غربی که به‌نوعی شهرهای جنوب غربی شهرستان را به ری متصل کرده است، شاهد حضور حجم زیادی از خودروهای عمومی هستیم. در گام اول به دنبال ساماندهی این فضا هستیم تا در بیشتر پایانه‌های حاشیهای بتوانیم محدودیتی در این زمینه ایجاد کنیم.

شهردار منطقه 20 در ادامه گفت: بحث دوم این است که با توجه به مرکزیت سفر داخلی ری به حرم حضرت عبدالعظیم، بتوانیم پیرامون این حرم را در ساعت پیک ترافیک، طرحهای ترافیکی در نظر بگیریم.

وی گفت: در گام سوم نیز بحث بسیار مهم ترویج حمل‌ونقل دوچرخه با توجه به ویژگیهای خاص ری است. ری از معدود مناطق تهران است که کمترین شیب عرضی و طولی (چیزی حدود چهارهزارم درصد) را دارد که بهترین فضا را برای دوچرخهسواری فراهم میکند. البته شرایط خاصی هم در ری وجود دارد که ترویج این فرهنگ با محدودیتهایی همراه است.

شهردار منطقه 20 در خصوص بحث پسماند گفت: در بحث مدیریت پسماند نیز طرح «دفن صفر پسماندها» به‌عنوان هدف و آرمان برای تمام مدیران شهری مطرح است. بی‌شک ما هم آن را به‌عنوان چشمانداز لحاظ کردهایم، ولی برای دستیابی به این قضیه نیازمند مقدمات خاصی هستیم تا بحث تفکیک از مبدأ به‌عنوان یک فرهنگ لحاظ شود.

وی گفت: ضوابط قانونی که در خصوص الزام خانوارها در تفکیک از مبدأ وجود دارد، امروز کارایی لازم را ندارد. همچنین تجهیزات ما هم در راستای جمعآوری زباله از مبدأ این اجازه را نمیدهد تا زباله شناسنامهدار را بخواهیم از مبدأ جمع کنیم.

فیاض در ادامه افزود: در این زمینه هم در ابتدای راه قرار داریم و برای تغییر رفتار شهروندان نیازمند زمینه-های خاصی هستیم. در گام اول که بحث آگاهسازی است، در شهرداری تهران حرکتهای خوبی شده که تقریباً آموزش چهره به چهره در 3 نوبت انجام‌شده است و تقریباً فرهنگ عمومی با بحث بازیافت آشنا شده-اند. چیزی که نیازمند این است که مردم تفکیک زباله را در عمل به‌عنوان یک رفتار در مبدأ ببیند، نیازمند کارهای خاصی است که جامعهشناسان و مدیریت شهری با تلفیق فرآیندهای خاص میتوانند آن را در مبدأ انجام دهند.

وی گفت: اپلیکیشنی مانند سایر مناطق راهاندازی کردهایم که تا چند روز آینده اطلاعرسانی خواهیم کرد. مردم با رجوع به این اپلیکیشن میتوانند مواد بازیافتی را به‌نوعی واگذار کرده یا در بحث جمعآوری، مدیریت داشته باشند. درنهایت انجام این کار نیاز به وامهای مؤثرتری دارد تا انگیزه افراد را با توجه به محل قرارگیری و طبقه اقتصادی آن‌ها بتوان تشخیص داد و برای هر لایه فرهنگی و هر طبقه اقتصادی، فرمول خاصی را تعریف کرد.

وی گفت: بدین ترتیب میتوان بحث تفکیک زباله از مبدأ رابین مردم جا انداخت و درنهایت شهروندان را در قالب حقوق شهروندی یا تکالیف شهروندی، مکلف کرد تا آن را انجام دهند. امیدواریم که این کار را در سال 98 هم با جدیت بیشتری دنبال کنیم و در یک افق حداکثر 5 ساله بتوانیم هدف دفن صفر درصدی که شعار مدیران شهری است را در ری محقق کنیم.

چند فرصت خوب برای هویت‌بخشی شهر تهران

افشار در بخش دیگر سخنانش به اهمیت بحث نما در منطقه 20 اشاره کرد و گفت: اگر یکی از آیتمهای تخصصی و هویتبخش در شهر در نظر بگیریم، از قسمتهای اساسی است که در کشور ما به‌نوعی از آن غفلت شده و شاید هرگونه تغییری زمان‌بر خواهد بود.

وی گفت: البته امروز با توجه به رویکرد جهانی‌شدن، این امر در حال وقوع است. یکی از دغدغههای مهم مدیریت شهری، بحث هویت‌بخشی به شهر است که قسمتی از این هویت به ویژگیهای جغرافیایی و تاریخ هر شهر و قسمتی نیز به محیط و منظر هر شهر بازمی‌گردد که نما قسمتی از این محیط و منظر است. عمر مدیریت ساختمان در راستای معماری در ایران طولانی نیست و مجموعههای تخصصی که میبایست به این قضیه بپردازند، از عمر بالایی برخوردار نیستند.

افشار بابیان اینکه در سنوات اخیر چند فرصت خوب برای هویت‌بخشی در شهر تهران به وجود آمد که نتوانسته ایم از این فرصتها استفاده کند. گفت: یکی اتفاقی بود که در خیابان پیروزی در منطقه 13 و 14 تهران افتاد که در بازه زمانی کوتاهی، 80 درصد از پلاکهای لبه خیابان پیروزی، تخریب و نوسازی شدند و اگر این دپارتمان و مجموعه فکری آن روز فعال بود، خیابان پیروزی میتوانست به‌عنوان یکی از خیابانهای هویتبخش و شاخص تهران مطرح شود. بعدازآن، خیابان امام خمینی این وضعیت را داشت که در بازه زمانی کوتاهی کار تخریب و نوسازی 100 درصدی بدنه آن انجام شد و باز ما نتوانستیم از این پتانسیل استفاده کنیم.

وی گفت: بااین‌حال اتفاق خوبی که به‌تازگی افتاده، تشکیل کمیته نما در مناطق است. البته نیاز به تجدیدنظر در ضوابط تدوین نما داشت تا درنهایت سمتوسوی خاصی را در تهران دنبال کند و به‌جایی برسیم که اگر شخصی از بیرون وارد شهر شد، از وضعیت نما متوجه شود کجا قرار دارد.

وی گفت: امروزه در خیلی از شهرهای دنیا این اتفاق در حال وقوع است. برای نمونه امروز یکسری از شهرهای کشورهای اروپایی و برخی از شهرهای آسیایی متأثر از دورههای معماری خاص و ضوابط تدوین نما هستند که به‌محض ورود به آن‌ها متوجه هویتدار بودن آن‌ها میشوید. ولی در تهران این اتفاق نیفتاده و نیازمند سرعت بخشی و انسجام رویکردی است تا این اتفاق حداقل در راستای اصلی شهر شکل بگیرد.

وی گفت: البته قسمتی از این ضوابط متاثر از آبوهوا و شرایط جغرافیایی محل است که اگر به آن توجه نشود، باید هزینههای زیادی را تقبل کنید. کما اینکه در سالهای گذشته استفاده از بافت سنگهای گرانیتی مشکی بسیار رونق گرفت که در شرایط عرض جغرافیایی که ایران در آن قرار دارد و شدت تابش آفتاب حداقل در 7 تا 8 ماه سال، موجب افزایش دمای 8 درجه سانتیگرادی در ساختمانها شدیم که هزینههای زیادی را در مصرف انرژی تحمیل میکرد.

افشار بابیان اینکه جدای از بحث انتخاب بافت متناسب با شرایط اقلیمی، معماری نما باید به‌گونه‌ای باشد که بتواند قسمتی از خلأهای موجود در ابعاد شهری یا مسائل روانی ناشی از محصورت معابر در ارتباط با عرض‌گذر و ارتفاع ساختمان در لبهها را با نما رفع کرد. گفت: با توجه به وضعیت جغرافیایی میتوان نما را به‌گونه‌ای تغییر داد که اگر اولویت با حضور افراد پیاده در شهر است، آن‌ها بتوانند لذت بصری بیشتری را در زمان حضور خود در شهر ببرند. به‌نوعی نیاز به لحاظ آیتمهای معمارانه در نماست که بتواند به‌عنوان آیتمی هویتبخش و جذاب اثرگذاری خاص خودش را داشته باشد.

وی گفت: البته در برخی از شهرها مانند یزد یا شهرهای کویری قسمت مرکزی فلات ایران، هنوز آن یکپارچگی در نما دیده میشود.

چند گام تا ری، شهر ایرانی – اسلامی پیشرو

افشار در ادامه افزود: در خصوص شهرری با توجه به شعار «ری، شهر ایرانی- اسلامی پیشرو» که برای آن انتخاب کردهایم، بی‌شک میطلبد که در نمای شهر، قسمتی از بحث اسلامی و تاریخی ری، خودش را نشان بدهد. متأسفانه هنوز نتوانستهایم کمیتهای تخصصی در این زمینه فعال کنیم تا بتوانیم این الزامات و ضوابط را در قالب دستورالعملهای کاری در حد خیابانهای اصلی یا چند محور اصلی پرتردد یا پیرامون نقاط گردشگری، تاریخی و مذهبی ری که نیاز به برجستهسازی دارند، تدوین و اعمال کنیم.

وی همچنین در ادامه گفت: امیدوارم که در بازه زمانی 6 ماه اول سال 98 این اتفاق خوب، بیفتد تا بتوانیم این کار را انجام دهیم. اگر این ارتقا فرهنگی در این سطح در کشور به وجود آید، خیلی از مسائل و مشکلاتی که امروز درگیر آن هستیم را میتوان به‌راحتی با دخالت خود مردم حل کرد.

افشار گفت: ما امروز در معابر اصلی با ساختمانهایی مواجه هستیم که مناظر خیلی زشتی را ایجاد کردهاند. با توجه به خلا قانونی که در برخورد با این ساختمانها وجود دارد، اگر بخواهیم برای تک‌تک آن‌ها ما وارد عمل بشویم، بی‌شک موجی از نارضایتی در جامعه به وجود میآید اگر این ارتقا فرهنگی شکل بگیرد و مطالبه عمومی ایجاد شود، بی‌شک در ارتباط با این فضاها خود مردم وارد عمل میشوند.

وی درنهایت گفت: مطالبه گری میتواند قسمت زیادی از مسائل و مشکلات شهرداری تهران را در ابتدای کار رفع کند و با دید تخصصی که مجموعه کارشناسی سازمان شهرداری انجام میدهند، میتوان روزبه‌روز وضعیت نمای شهر را به بهتر ازآنچه هماکنون هست، تبدیل کرد.

شایان ذکر است، برای ششمین دوره پیاپی انتخابات چهره سال 97 راه و ساختمان کشور برای گزینش مدیران و پروژههای برتر در پنج گروه سازمان‌های نظام‌مهندسی، شهرداران، شهرداران 22 گانه تهران و پروژه‌های شاخص بازآفرینی شهری ایران و بخش خصوصی برگزار میشود. برای دریافت آخرین خبرها از جشنواره چهره سال97 به سایت topsamair.ir مراجعه نمایید.


انتهای پیام /

کدخبر:0227

نام:
ایمیل:
* نظر:
r_sar پربحث ترین r_sar
r_sar دیگر اخبار گروه r_sar