۱۳:۱۰ - ۲۴ فروردين ۱۳۹۸ - 13 April 2019
کد خبر: ۵۲۶۵۶
کارشناس مسکن درگفت وگو با «صما»:
در پی تذکر یکی از نمایندگان مجلس به وزیر راه و اظهار نگرانی درباره افزایش نرخ اجاره بهای مسکن درسال جاری یک کارشناس مسکن گفت: توان اقتصادی خانوارها مانع از جهش نرخ اجاره بها در سال جاری خواهد شد.
نرخ اجاره بها در سال جاری جهشی نخواهد بودبه گزارش «صما» طی روزهای اخیر سید حسین نقوی حسینی، نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی در تذکری به وزیر راه اظهار کرد: میزان اجاره بها مسکن خیلی بالا است نمی‌دانم مسئولین دولتی خودشان مستاجر هستند یا خیر؟ مردم در خصوص اجاره مسکن با مشکل روبرو هستند که وزیر راه و شهرسازی باید برای تامین مسکن محرومین فکری اساسی کند.

در همین زمینه سلطان محمدی از کارشناسان حوزه مسکن با اشاره به اینکه نرخ اجاره اساسا تابعی از تورم عمومی وافزایش نرخ مسکن است به خبرنگار «صما» گفت: با توجه به اینکه مسکن درسال گذشته دچار جهش قیمت شد و همچنین با در نظرگرفتن افزایش نرخ تورم عمومی ، بنابراین طبیعی است که در سال جاری شاهد افزایش نرخ اجاره ها باشیم.

سلطان محمدی درادامه اظهارات خود به بیان دلیل تاثیرپذیری نرخ اجاره بهای مسکن از قیمت مسکن پرداخت وگفت: دلیل این امر ناشی ازآن است که اساسا نرخ اجاره بهای مسکن تابعی از بازدهی سرمایه‌گذاری مسکن است به عنوان مثال وقتی مالکی، ملکی را به ارزش یک میلیارد تومان خریداری می کند و در طی زمان ارزش آن به دو میلیارد تومان افزایش پیدا می کند، انتظار بازدهی او از سرمایه گذاری‌اش افزایش پیدا می کند و متناسب با این انتظار نسبت به افزایش نرخ اجاره بهای مسکن اقدام می‌کند.

این کارشناس مسکن با اشاره به افزایش نرخ بهای مسکن طی سال گذشته گفت: البته اثرپذیری نرخ اجاره بهای مسکن از قیمت مسکن به مرور زمان رخ خواهد و این مکانیزم به صورت یکباره رخ نمی دهند،به عنوان مثال در دوره های که مسکن دچارجهش قیمتی می شود این اثرپذیری به یکباره رخ نخواهد داد.

سلطان محمدی با یادآوری این موضوع که سال گذشته نسبت به افزایش نرخ مسکن،اجاره ها ازرشد متناسب تری برخوداربودند گفت: اما اثرات جهش قیمتی مسکن درسال جاری بررروی نرخ اجاره بهای مسکن نمود پیدا خواهد کرد که با درنظرگرفتن افزایش نرخ تورم عمومی به نظرمی رسد که نرخ اجاره بها درسال جاری نگران کننده باشد.

وی گفت: البته مساله ای که وجود دارد توان اقتصادی خانوارها نیزدرمتعادل شدن نرخ اجاره بها نقش تعیین کننده ای دارد و اگرچه ممکن است نرخ اجاره ها تحت تاثیرجهش قیمت مسکن وتورم عمومی رشد فزاینده ای داشته باشد اما ازسوی دیگرتوان اقتصادی خانوارها نیزباعث می شود که درنهایت نرخ اجارها بها متناسب با سمت تقاضا متعادل شود.

وی گفت: بنابراین با درنظرگرفتن نرخ تورم عمومی که درسال جاری 30درصد پیش بینی شده است وهمچنین با توجه به توان اقتصادی خانوارها پیش بینی می شود که درسال جاری میانگین نرخ رشد اجاره بهاء حول وحوش 30درصد باشد.

این کارشناس اقتصادی درادامه اظهارات خود همچنین گفت: جهش قیمت مسکن که درسال گذشته رخ داد به صورت درازمدت برروی بازاراجاره بهاء خود را نشان خواهد داد.

سلطان محمدی همچنین درپاسخ به این سوال که برخی ازنمایندگان مجلس به وزیرراه درباره افزایش نرخ اجاره بها در سال جاری تذکرداده اند وضمن اظهارنگرانی خواستار ارایه راهکاربرای حل مشکل اجاره نشین ها شده اند گفت: اساسا با توجه شرایط اقتصادی کشور وافزایش نرخ قیمت مسکن ،قیمت اجاره بهاء جای نگرانی دارد.

وی تاکید کرد: اما حل مشکل اجاره بها موضوعی است که درگروی افزایش عرضه مسکن وایجاد تعادل بین عرضه وتقاضای مسکن است که ایجاد ا ین معادله نیزدرگروثبات ونیزرونق اقتصادی است.

به گزارش خبرنگاراما رئیس اتحادیه مشاوران املاک درباره میزان افزایش اجاره بهای مسکن درسال 98 به خبرنگارصما گفت: اجاره بها در سال 98 همانند سال 97 افزایش می یابد.

مصطفی قلی خسروی درپاسخ به سوال خبرنگار صما مبنی براینکه گفته می شود با توجه به افزایش جهشی قیمت مسکن درسال گذشته، امسال اجاره بهاء دچار رشد فزاینده ای خواهد بود گفت: تجربه سال‌های گذشته ثابت کرده است که نرخ هایی پیشنهادی اجاره بها که فراتراز قدرت اقتصادی خانوارها باشد سبب می شود که مالکان نتوانند ملک خود را به بازار اجاره عرضه کنند و همین مساله باعث می شود که موجران متناسب با واقعیت وتوان اقتصادی خانوارها دست، قیمت اجاره املاک خود را منطقی کنند.

وی گفت: پیش بینی می شود که درسال جاری نرخ اجاره بهای مسکن حول وحوش 32درصد باشد.

نام:
ایمیل:
* نظر:
r_sar پربحث ترین r_sar
r_sar دیگر اخبار گروه r_sar