۱۲:۴۴ - ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۸ - 18 May 2019
کد خبر: ۵۲۹۲۴
مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران خبر داد؛
مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران گفت: سهم شهرداری تهران از یارانه سود تسهیلات بانکی ساخت برای پروژه های پیشتاز نوسازی، معادل نه درصداست.

کاوه حاجی علی اکبری تصریح کرد: متقاضیان پروژه های پیشتاز نوسازی در بافت های فرسوده، می توانند از 9 درصد یارانه سود تسهیلات بانکی ساخت (سهم شهرداری) بهره مند شوند.

وی با بیان این که نوسازی و ساخت مسکن در بافت هاي فرسوده، یکی از مهمترین اقدامات در راستاي رفع مشکل ناپایداري و فرسودگی کالبدي در این بافت ها است، یادآور شد: با توجه به فراوانی قابل توجه پلاك هاي واقع در محدوده هاي فرسوده شهر تهران (بالغ بر 206هزار قطعۀ ملکی) و صرفه پایین تر ساخت و ساز در بافت هاي فرسوده در قیاس با سایر نقاط شهر، حمایت از فرآیند نوسازي مسکن و ترغیب سازندگان بخش خصوصی به سرمایه گذاري در بافت هاي فرسوده، از طریق اعمال سیاست تبعیض مثبت و اعطاي تسهیلات ارزان قیمت ساخت، از اهمیتی مضاعف برخوردار است.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران با تأکید بر ضرورت مدیریت هدفمند و توزیع عادلانه مشوق های نوسازی از تدوین دستور العمل جدید در خصوص پرداخت یارانه سود تسهیلات بانکی مسکن خبر داد و گفت: متعاقب تصویب سند ملی راهبردي احیاء، بهسازي و نوسـازي و توانمندسـازي بافتهاي فرسـوده و ناکارآمد شهري در سال  1393، مقرر شد ایجاد تمهیدات لازم براي پرداخت سالانه 300هزار واحد تسهیلات ساخت مسکن و 60 هزار تسهیلات ودیعۀ اسکان موقت از محل منابع داخلی بانکها و با معرفی شرکت بازآفرینی شهري ایران به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازي تا پایان برنامۀ ششم توسعه، در دستورکار دولت محترم و بانک مرکزي قرار گیرد.

به گفته علی اکبری، کلیۀ امور مربوط به اطلاع رسانی، شناسایی متقاضیان، بررسی اسناد و مدارك و صلاحیت متقاضیان و همچنین ثبت نام و معرفی متقاضیان واجد شرایط در شهر تهران به بانکهاي عامل به سازمان نوسازي شهر تهران تفویض شده و از طریق دفاتر توسعه محله ای صورت می گیرد.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران در خصوص میزان و نحوه پرداخت یارانه سود بانکی سهم شهرداری تهران، توضیح داد: یارانه سود بانکی تعهد شده توسط شهرداري تهران به هر واحد، صرفاً براي متقاضیانی که ملک آنها در بافت های فرسوده مصوب محلات 24گانه کم برخوردار قرار داشته باشد، معادل پنج درصد سود تسهیلات است و براي متقاضیان در محلات فرحزاد، کن، محلات حصار صفوي، پروژه هاي پیشتاز (پروژه هاي تجمیعی شامل حداقل 10پلاك  با احتساب بن بست به عنوان یک پلاك) با مساحت عرصۀ کل حداقل 400 متر مربع در بافت فرسوده کلیه محلات و پروژه هاي تجمیعی با حداکثر 4 طبقه مسکونی (درهنگام پایان کار ساختمانی) در بافت فرسوده کلیه محلات، معادل 9 درصد  یارانه سود تسهیلات پیش بینی شده است.

علی اکبری افزود: مبنای محاسبه سهم شهرداری در یارانه سود تسهیلات، تعداد واحد مسکونی مندرج در پروانه ساختمانی است و کلیه متقاضیانی که صدور پروانه تخریب و نوسازی آنها پیش از 23 اسفند ماه سال 1397 است، مشمول دریافت یارانه مطابق دستورالعمل قبل می باشند.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران خاطرنشان کرد: متقاضیانی که پرونده دریافت تسهیلات مربوط به واحد ساختمانی خود را از بانک دریافت کرده اند، می توانند پس از اتمام مراحل ساخت پروژه و تسویه سود دوره مشارکت مدنی، با مراجعه به دفتر توسعه محله ای محدوده سکونت خود، نسبت به تکمیل فرم پرداخت سهمِ شهرداری از یارانه سود تسهیلات بانکی اقدام نمایند.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران تامید کرد: پروژه های پیشتاز نوسازی از تخفیف 50 درصدی کمک هزینه خدمات مهندسی بهره مند می شوند

حاجی علی اکبری از تدوین دستور العمل پرداخت کمک هزینه خدمات مهندسی در بافت های فرسوده و ابلاغ آن به شهرداری های مناطق 22 گانه شهر تهران خبر داد و گفت: پیرو مصوبات دومین جلسه ستاد بازآفرینی پایدار کلانشهر تهران و به منظور توزیع عادلانه مشوق های مالی در جهت حمایت از نوسازی مسکن (در محلاتی که کمتر نوسازی شده اند) و ارتقای کیفیت ساخت و ساز در محلات، کمک هزینه نظام مهندسی به پروژه های پیشتاز واقع در بافت فرسوده مصوب، اعطا  خواهد شد.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران عنوان کرد: پروژه های نوسازی در محلات 24 گانه کم برخوردار از تخفیف 50 درصد هزینه خدمات مهندسی نظارت برخوردار خواهند شد و پروژه های نوسازی پیشتاز (پروژه های تجمیعی 10 پلاک و بیشتر)، پروژه های تجمیعی با حداکثر 4 طبقه و پروژه های واقع در محلات کن، فرحزاد و محله های حصار صفوی علاوه بر تخفیف 50 درصدی هزینه های خدمات مهندسی نظارت، از تخفیف 50 درصد هزینه های خدمات مهندسی شامل طراحی، کنترل طراحی و شناسنامه فنی نیز برخوردار می شوند.

علی اکبری اظهار داشت: کمک هزینه خدمات مهندسی صرفاً به پروژه هایی تعلق خواهد گرفت که اولین فیش اعلام عوارض آنها پس از تاریخ 23 بهمن ماه 1397 صادر شده باشد.

به گفته وی، تأمین 100 درصد پارکینگ مورد نیاز در پروژه های پیشتاز و تأمین حداقل 75 درصد پارکینگ های مورد نیاز در سایر پروژه های نوسازی (مطابق پروانه صادره)، برخورداری از میانگین 75 متر مربع مساحت واحد مسکونی، اجرای عایق صوتی دیوارهای پیرامونی و دیوارهای بین واحدهای مسکونی، کنترل و تأیید کیفیت آسانسور، استفاده از بتن آماده از شرکت های دارای نشان استاندارد ایران در اجزای سازه ای و کنترل و تأیید کیفیت جوشکاری اتصالات سازه های فلزی از ملزومات پروژه ها به منظور دریافت تسهیلات کمک هزینه خدمات مهندسی است.

وی همچنین از ابلاغ دستورالعمل جدید پرداخت تسهیلات اجرای نما در بافت های فرسوده خبر داد و افزود: این دستورالعمل از سوی سازمان نوسازی شهر تهران به شهرداری های مناطق 22 گانه ابلاغ شد.

حاجی علی اکبری با بیان این که نماهای شهری از عوامل مهم هویت بخشی به مناطق و محلات مختلف در شهر هستند و نابسامانی و آلودگی های بصری ناشی از عدم وجود هویت در طراحی، مقیاس، فرم، رنگ و مصالح به کار گرفته شده در تزئینات نما در بسیاری از ابنیه شهر و به ویژه در محدوده بافت های فرسوده شهر تهران مشهود است، خاطرنشان کرد: اغتشاشات بصری ناشی از نماهای نامتجانس و اجرای نماهای ناایمن در بافت های فرسوده، علاوه بر آسیب به سیما و منظر محلات، تهدیدی برای ایمنی ساکنان نیز تلقی می شود.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران با اشاره به تدوین دستور العمل جدید برای پرداخت کمک هزینه اجرای نما به پروژه های ساختمانی واقع در بلوک های فرسوده مصوب در محلات کم برخوردار شهر تهران، عنوان کرد: به منظور جریان سازی طراحی و اجرای نماهای واجد کیفیت و بسترسازی فرهنگی، تسهیلات کمک هزینه اجرای نما برای متقاضیان پروانه های صادره در بافت های فرسوده شهر تهران در سه دسته قابل پرداخت است.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران توضیح داد: پروژه های تجمیعی با حداقل 10 پلاک و بیشتر (با احتساب معبر الحاقی و بن بست به عنوان یک پلاک) در بافت های فرسوده همه محلات تا سقف 500 میلیون ریال، پروژه های تجمیعی با حداکثر 4 طبقه روی همکف در همه محلات تا سقف 200 میلیون ریال و پروژه های نوسازی در محلات 24 گانه کم برخوردار و محلات کن، فرحزاد و محله های حصار صفوی تا سقف 200 میلیون ریال مشمول دریافت کمک هزینه اجرای نما خواهند بود.

وی اظهار داشت: متقاضیانی که طرح نمای پروژه آنها (در زمان صدور پروانه) و اصلاحات احتمالی بعدي آن (در زمان اخذ پروانۀ تغییر نقشه و یا گواهی عدم خلاف) به تأیید کمیته نماي منطقه رسیده و صورتجلسه کمیته نما در سامانه شهرسازي بارگذاري شده باشد و در زمان ارسال نامه تأییدیه انطباق اجرا با طرح نماي مصوب از سوي شهرداري منطقه، گزارش مرحله اي مهندس ناظر (مبنی بر اتمام عملیات ساختمانی) در سامانۀ شهرسازي ثبت شده باشد (حداکثر بازه زمانی ارسال نامه تأییدیه منطقه و کاربرگ 207، سه ماه پس از تاریخ ثبت گزارش اتمام ساختمان از سوي مهندس ناظر است) و نمای اجرا شده پروژه آنها، مغایرت یا تخلفی نسبت به نمای مصوب کمیته نما نداشته باشد، از شرایط لازم جهت استفاده از تسهیلات کمک هزینه اجرای نما برخوردار هستند.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران خاطرنشان کرد: متقاضیانی که مدارک آنها از ابتدای سال 1398 از سوی شهرداری منطقه به سازمان نوسازی شهر تهران ارسال شده است، مشمول دریافت تسهیلات جدید خواهند بود و کلیه متقاضیانی که تاریخ ارسال مدارک آنها از سوی شهرداری منطقه تا پایان سال 1397 باشد، مطابق دستور العمل قبلی از تسهیلات اجرای نما بهره مند خواهند شد.


برچسب ها نوسازی ، بافت فرسوده
نام:
ایمیل:
* نظر:
r_sar دیگر اخبار گروه r_sar