۱۲:۰۱ - ۱۲ تير ۱۳۹۸ - 03 July 2019
کد خبر: ۵۳۲۱۰

روزنه، ابوکبیریه، حاره، سید یوسف، شریفیه، ام الطرفه، و ... نام روستاهایی است که در دل منطقه نفتخیز کریت از توابع اهواز هستند اما از آب شرب محرومند. روستاهای زیادی در کشور لوله کشی آب ندارند اما حکایت اینها اندکی متفاوت است. زمانی این روستاها دارای زمین‌های کشاورزی پر برکت و دامهای زیادی بودند و چرخ اقتصادی منطقه میچرخید اما با اکتشاف نخستین چاه نفت در این منطقه، تاسیسات نفتی و دکل و پمپ در گوشه گوشه زمینهای کشاورزی ایجاد شد و آلودگی نفتی زمین‌های حاصلخیز منطقه را نابود کرد.