۱۱:۱۱ - ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ - 19 August 2019
کد خبر: ۵۳۵۹۱
مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران عنوان کرد:
مدیرعامل سازمان نوسازی شهر در جلسه کمیته اجتماعی و فرهنگی ستاد بازآفرینی پایدار کلانشهر تهران با بیان این که پرداختن به جنبه های اجتماعی در اولویت فرآیند نوسازی قرار دارد، اظهار داشت: امروز به نقطه ای رسیده ایم که برنامه ریزی و اقدام در نوسازی همراه با اجتماعات محلی صورت می گیرد.

جلسه کمیته اجتماعی و فرهنگی ستاد بازآفرینی پایدار کلانشهر تهران پس از دو سال وقفه با حضور مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران و دبیر ستاد بازآفرینی پایدار کلانشهر تهران، معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران و ریاست کمیته اجتماعی و فرهنگی ستاد بازآفرینی پایدار کلانشهر تهران و سایر اعضاء کمیته برگزار شد.

کاوه حاجی علی اکبری، مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران در این جلسه برگزاری کمیته اجتماعی و فرهنگی ستاد بازآفرینی پایدار کلانشهر تهران پس از وقفه دو ساله را اقدامی برای حرکت به سمت مدیریت هماهنگ و تحقق مدیریت همکارانه در نوسازی و بهسازی محله های فرسوده و ناکارآمد شهر تهران دانست.

علی اکبری با بیان این که موضوع مداخله در محدوده های ناکارآمد شهری یک موضوع فرابخشی و چند وجهی است، خاطرنشان کرد: خوشبختانه چند بعدی بودن موضوع نوسازی در ایران به رسمیت شناخته شده و حدود یک دهه است که جنبه های اجتماعی، اقتصادی، محیطی، حقوقی و ... به تناسب و تناظر با جنبه های کالبدی در سطوح برنامه ریزی و اقدام در رویکردهای نوسازی پاییتخت مد نظر قرار می گیرد.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران تصریح کرد: بررسی محدوده های ناکارآمد و فرسوده شهر تهران نشان می دهد شکل گیری، تداوم و تشدید شرایط فرسودگی در طول زمان، حاصل عوامل اجتماعی است که منجر به بروز و نمود کالبدی می شود.

دبیر ستاد بازآفرینی پایدار کلانشهر تهران با بیان این که جنبه اجتماعی نوسازی، جنبه ای همسنگ با سایر جنبه های نوسازی نیست و موضوعات مورد مداخله را تحت تأثیر قرار می دهد، متذکر شد: چنانچه به دنبال برخورد ساختاری با مشکلاتی هستیم که موجب فرسودگی می شوند، طبیعتاً پرداختن به جنبه های اجتماعی در اولویت اقدامات قرار می گیرد.

وی در این باره یادآور شد: از حدود 10 سال گذشته از گوشه ای کار را شروع کردیم که به ضرورت همراهی اجتماعات محلی در فرآیند مداخله اشاره داشت و امروز به نقطه ای رسیده ایم که برنامه ریزی و اقدام، همراه با اجتماعات محلی صورت می گیرد، در همین راستا نیز مجموعه پروژه هایی تحت عنوان "پروژه های تام" (پروژه های توسعه اجتماعی محله) در سازمان نوسازی شهر تهران تعریف شده است.

علی اکبری با بیان این که نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری در 4 سطح سیاست گذاری، برنامه ریزی، اجرا و پشتیبانی دنبال می شود، به تصویب سند ملی بازآفرینی در سال 93 و تشکیل ستاد ملی بازآفرینی به ریاست رئیس جمهور محترم و نایب رئیسی وزیر محترم راه و شهرسازی اشاره کرد و گفت: شهر تهران به دلیل شرایط ویژه، نخستین شهری بود که تشکیل ستاد بازآفرینی برای آن در مقیاس شهر به ریاست شهردار پیش بینی شد که خوشبختانه این ستاد امروز تا سطح مناطق نیز امتداد پیدا کرده و جلسات آن به ریاست شهرداران مناطق و با حضور دستگاه ها تشکیل می شود.

به گفته وی 5 کمیته در ذیل ستاد بازآفرینی پایدار کلانشهر تهران تشکیل شده که ریاست 3 کمیته با معاونین محترم شهردار و ریاست 2 کمیته با معاونین محترم استانداری تهران است.

دبیر ستاد بازآفرینی پایدار کلانشهر تهران ابراز امیدواری کرد که با برگزاری دوره ای جلسات کمیته اجتماعی و فرهنگی، موضوعاتی که بطور مشترک در برنامه دستگاه های ذی نقش در فرآیندهای نوسازی قرار می گیرد و یا موضوع تعامل شهرداری با سایر دستگاه هایی است که در حوزه های اجتماعی در محله های فرسوده و نارآمد دارای نقش هستند، بررسی شده و مورد تصمیم گیری و اقدام قرار گیرد.

علی اکبری پیشنهاد داد: برای اینکه جلسات کمیته خروجی مشخصی داشته باشد، هر جلسه به یک موضوع مشخص پرداخته شود تا انتظارات از دستگاه های مختلف پیرامون موضوع مطرح، در دستور اقدام و مورد پیگیری قرار گیرد.

محمدرضا جوادی یگانه، معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران و ریاست کمیته اجتماعی و فرهنگی ستاد بازآفرینی پایدار کلانشهر تهران نیز در این جلسه که با محوریت بررسی موانع و مشکلات نوسازی در محله هرندی در منطقه 12 برگزار شد، با اشاره به تجارب مداخلات پیشین در این محله خاطرنشان کرد: اصرار مقام معظم رهبری در جریان مسائل آسیب های اجتماعی، درمان بر اساس تشخیص است، یعنی می بایست موضوع را بدانیم و سپس اقدام کنیم.

ریاست کمیته اجتماعی و فرهنگی ستاد بازآفرینی پایدار کلانشهر تهران افزود: بررسی محله هرندی، موضوع خوبی است که بر روی آن کار کنیم و پیش برویم؛ بنا نیست پژوهش انجام شود ولی بناست که بر اساس تشخیص جلو رفته و اقدام نماییم.

وی با اشاره به این که شهرداری تهران متولی رفع آسیب های اجتماعی نیست، تصریح کرد: در شورای اجتماعی کشور، تقسیم کار ملی صورت گرفته که بر اساس آن شهرداری نیز سهمی دارد و می بایست بر اساس شرح وظیفه ای که از جانب شورای اسلامی شهر تهران ابلاغ می شود تا حد اختیارات وارد عمل شود.

جوادی یگانه بر ضرورت تعریف رابطه با نهادهای بالادستی در خصوص اقدام در محله هرندی تأکید کرد و متذکر شد: مشخصاً در حوزه آسیب های اجتماعی در محله هرندی می بایست طبق تقسیم کاری که استانداری تهران مشخص می کند اقدام کنیم تا چند باره کاری و اقدام موازی با سایر دستگاه ها صورت نگیرد.

در ادامه گزارشی از وضعیت محله هرندی از سوی دفتر توسعه محله ای هرندی ارائه شد و اعضای حاضر در جلسه به طرح مسائل، موضوعات و پیشنهادات خود پرداختند.

مهدی شیرزاد ریاست دبیرخانه ستاد راهبری مشارکتهای اجتماعی در محلات و دبیر کمیته نیز در جمع بندی موضوعات مطرح شده در این جلسه، خاطرنشان کرد: کمیته اجتماعی و فرهنگی ستاد بازآفرینی پایدار کلانشهر تهران، کمیته ای فرابخشی است و هدف این است که بر مبنای گفتمان حاضر در حوزه فرهنگی و اجتماعی بتوانیم به سایر حوزه ها کمک کنیم تا مأموریت های محوله را منطبق با رویکردی که مورد تأیید شهرداری و شورای اسلامی شهر تهران می باشد، پیش ببرند.

شیرزاد ضمن اشاره به این که در جوامع مختلف، نگاه اجتماعی پایدارتر از اقدامات ضربتی است، عنوان کرد: ضروری است نگاه اجتماعی، در مرحله مطالعات و پژوهش متوقف نشود و فراتر از این مرحله جاری و ساری گردد. حوزه اجتماعی می بایست پیشروتر از سایر حوزه ها باشد و راه حل ارائه دهد.

وی با بیان این که شأن ستاد بازآفرینی و کمیته اجتماعی و فرهنگی در سطح کلانشهر تهران، شأن سیاست گذاری کلی است، بر ضرورت ایجاد همزبانی و همدلی میان دستگاه های مختلف ذی نقش اعم از دستگاه های مجموعه مدیریت شهری و سایر دستگاه های اجرایی همچون آموزش و پرورش، نیروی انتظامی، استانداری، وزارت ارشاد، بهزیستی و ... به منظور رفع مسائل و مشکلات نوسازی و بازآفرینی تأکید کرد.

دبیر کمیته اجتماعی و فرهنگی ستاد بازآفرینی پایدار کلانشهر تهران پیشنهاد داد: جلسات کمیته بصورت فصلی و با حضور مدیران ارشد دستگاه های عضو ستاد و نشست های ماهانه برای مباحث کارشناسی برگزار شود و رویکرد کلی حاکم در کمیته اجتماعی و فرهنگی ستاد باز آفرینی پایدار کلانشهر تهران در کمیته های مناطق نیز جریان داشته باشد.


نام:
ایمیل:
* نظر:
r_sar پربحث ترین r_sar
r_sar دیگر اخبار گروه r_sar