۱۶:۱۱ - ۱۰ دی ۱۳۹۸ - 31 December 2019
کد خبر: ۵۴۲۳۸
گزارش صما از پنل تخصصی ساختمان توسعه میان بافتی:
پنل تخصصی ساختمان توسعه میان بافتی همزمان با گردهمایی سازندگان و معماران منطقه یک در راستای کمپین نما هویت شهر ما برگزار شد.

پنل تخصصی ساختمان توسعه میان بافتی همزمان با گردهمایی سازندگان و معماران منطقه یک در راستای کمپین نما هویت شهر ما برگزار شد.

معماری در قالب توسعه میان بافتی

به گزارش صما این پنل با حضور مهرداد زواره محمدی معمار، رامبد ایلخانی معمار و دوست‌محمدی، مدیرعامل گروه نکسا برگزار شد.

در ابتدای این پنل مهرداد زواره محمدی با بیان اینکه متاسفانه فعالیت کمیته‌های بنا منوط به تراکم و اضافه بنا شده گفت:در حالی که کمیته های نما باید به کیفیت توجه کنند.

این معمار گفت: کار اصلی کمیته های نما ارتقای کیفیت نما است.

معماری در قالب توسعه میان بافتی

در ابتدای این پنل رامبد ایلخانی بابیان اینکه معماری در قالب توسعه میان بافتی شامل مباحث متعددی می شود گفت: در این قالب سفارش دهنده و بهره بردار هر دو اکثرا بخش خصوصی هستند .از این جهت بضاعت معمار در تجربه گرا برخورد کردن با موضوع بالاتر است.

وی ادامه داد: در این قالب برنامه پیشنهاد شده از عرضه خصوصی تاحوزه عمومی را در برمی گیرد همچنین به واسطه تعدد بروز تاپیولوژی در بافت شهر ، قوانین استخراج شده از پروژه های تجربه گرا امکان تسری در سطح گسترده را دارد.

ایلخانی در خصوص شاخصه ها و چالش ها توسعه میان بافتی گفت: چالش های این مبحث شامل عملکر دعرفی محدد به سکونت و یا کار پتانسیل گسترش به حوزه های دیگر و تاثیر سبک زندگی، مشاعات، نمای سوم (نماهای جانبی ) نمای پنجم (بام قابل استفاده) تقابل عرصه خصوصی و حوزه عمومی، ضوابط ساخت و ساز و تاثیر گذاری در شهر و تاثیرپذیری از شهر است.

معماری در قالب توسعه میان بافتی

وی در ادامه درخصوص توسعه میان بافتی و چانه زنی های معمارانه گفت: این مبحث نیز شامل مذاکر با ضوابط در توسعه میان بافتی، بازبینی تایپولوژیک و ارایه راهکاراهایی برای سبک زندگی آپارتمانی در توسعه میان بافتی، بازبینی پروگراماتیک و ارایه راهکارهایی برای گنجاندن عملکردهای غیرمسکونی در تایپولوژی عرفا مسکونی در توسعه میان بافتی است.

متاسفانه در کشور ما فکر به درستی انجام نمی گیرد

در ادامه این پنل دوست‌محمدی، مدیر عامل و از بنیانگذاران گروه نکساگفت: زمانی که طراحی به شکل صحیحی انجام شود اجرا بدون دغدغه و بدون تغییر  کوچکترین تغییری نهایی میشود. تمام تلاش ما در گروه نکسا این است که تمامی پروژهها با جزییات و دقت تمام طراحی شود تا اجرای با کمترین تغییر روبرو شود.

وی با بیان اینکه در کشور ما زا فکر کمتر بهره می برند گفت: عدم بهره مندی از فکر و دقت باعث شده معماری بناهای ما با جزییات روبرونشود.

متروپل یکپارچه‌ترین ساختار محله‌های در ارتفاع

دوست محمدی در ادامه اشاره ای به پروژه متروپل داشت و در این خصوص گفت:شهروندان شهر مدرن، سکونت در شهر را انتخاب می کنند، چرا که دسترسی بی واسطه به خدمات رفاهی-جمعی، از اولوییت های سبک زندگی مطلوب آنها است. ساختار حرکتی شهر ها، شامل خیابان ها و میادین، حوزه های گذار و مکث، همچون شبکه شریانی هستند که ساختمان های مسکونی با اتصال به آنها از خدمات رفاهی-جمعی تعبیه شده بر امتدادشان تغذیه می کنند. حال سوال این است که آیا می توان یک مجتمع مسکونی را به نحوی طراحی کرد که در آن با تعبیه خدمات عمومی در ارتفاع، مجتمع به مدل کوچکی از شهر در ارتفاع تبدیل گردد .پاسخ آن پروژه متروپل است .ارتباطات عمودی در این‌ ساختمان، همچون ساختار حرکتی در شهر، هم-هوا با فضای باز در نظر گرفته شده، و واسطه تغذیه واحد‌های مسکونی از خدمات رفاهی و مشاع هستند. در نتیجه، هر طبقه در مجتمع مذکور، تبدیل به یک واحد همسایگی و یا یک محله در ارتفاع شده است.

وی در خصوص پروژه گالری سفیدنیز گفت:‌گالری سفید در آن واحد درون گرا و برون گرا است. در طراحی گالری سفید در داخل، سازماندهی فضا حول ایده اصلی امتداد حداکثری در مقطع شکل گرفته است. این نظام ممتد فضایی بواسطه تجوف لحاظ شده در مقطع پروژه به سمت بیرون تسری یافته است.

معماری در قالب توسعه میان بافتی

وی گفت: فضای مقطع-محور و سیال شرایط بروز و ظهور دیدهای پرسپکتیوی متنوعی از فضا های داخلی را فراهم می کند. از بیرون و در نگاه اول، ساختار فرمال پروژه ساختاری صلب و منتزع از احجام مجرد اقلیدوسی و همخوان با بافت متراکم مسکونی پیرامون خود است.

معماری در قالب توسعه میان بافتی

نام:
ایمیل:
* نظر:
r_sar پربحث ترین r_sar
r_sar دیگر اخبار گروه r_sar