۱۶:۳۴ - ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ - 30 April 2020
کد خبر: ۵۴۶۶۵
دبیرانجمن تولید کنندگان و فن آوران صنعتی ساختمان خبرداد:
دبیرانجمن تولید کنندگان و فن آوران صنعتی ساختمان ازانعقاد تفاهم نامه همکاری تحقیقاتی و آموزشی بین انجمن تولید کننندگان وفن آوران صنعتی ساختمان وسازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران خبرداد.

به گزارش خبرنگار صما مهندس جعفرقرائتی ستوده ضمن بیان مطلب فوق تاکید کرد: این تفاهم نامه با هدف توسعه صنعتی ساخت وساز با شاخص های کاربردی و فراکاربردی نظیربهینه سازی مصرف انرژی،ارتقاء ضریب بازیافت مصالح مصرفی،رعایت ملاحظات زیست محیطی بین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران وانجمن تولید کنندگان و فن آوران صنعتی ساختمان منعقد شد.

وی درادامه اظهارات خود به محورهای مهم این تفاهم نامه اشاره کرد وگفت: ارایه برنامه و برگزاری دوره ها،کارگاهها و دیگرفعالیتهای آموزشی مرتبط ومورد نیاز طرفین به اعضای سازمان،همکاری ومشارکت درطراحی وبرگزاری همایشها وسمینارهای آموزشی مشترک داخلی وخارجی،انجام امورمطالعاتی وامکان سنجی مورد نیازواجرای پژوهشهای علمیاتی و تحقیقاتی کاربردی مورد نیازتوافق طرفین تا مرحله تبیین دانش فنی ازجمله شاخص ترین موضوع های این تفاهم نامه است.

دبیرانجمن تولید کنندگان و فن آوران صنعتی ساختمان همچنین تفاهم انجام داوری و نظارت و بررسی نتایج پروژه های تحقیقاتی داخل وخارج کشور،کمک به تدوین وتالیف اسناد ومدارک علمی و تبادل آنها،بسترسازی نظری توسعه صنعتی ساخت وسازرا ازدیگرمحورهای این تفاهم نامه عنوان کرد.

قرائتی ستوده درادامه اظهارات خود همچنین به راهکارهای اجرایی شدن این تفاهم نامه اشاره کرد و گفت: به منظور تحقق همکاری درزمینه های موضوع تفاهم نامه، کارگروه مشترک با معرفی نمایندگان طرفین که حداکثردوهفته ازطریق مبادلات مکتوب معرفی خواهند شد،تشکیل می شود.

دبیرانجمن تولید کنندگان و فن آوران صنعتی ساختمان همچنین درادامه ضمانتهای اجرایی این تفاهم نامه را همکاری با سایردستگاه های ذی ربط ارزیابی کرد وگفت: طرفین تفاهم نامه جهت تسهیل وافزایش ضمانتهای اجرایی موضوع تفاهم نامه با سایردستگاه های ذی ربط همکاری و برنامه ریزی خواهند کرد.

قرائتی ستوده درعین حال با تاکید براینکه مصوبات کارگروه مشترک موضوع تفاهم نامه پس ازتایید رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و دبیرانجمن درچارچوب تفاهم نامه اجرایی خوهد شد تاکید کرد: درقالب این تفاهم نامه همکاری درزمینه مشترک و مورد علاقه طرفین با مبادله موافقت نامه های الحاقی انجام خواهد شد.

دبیرانجمن تولید کنندگان و فن آوران صنعتی ساختمان درادامه به تعهدات انجمن متبوعش دراین تفاهم نامه درقبال سازمان نظام مهندسی اشاره کرد ویادآورشد: درقالب این تفاهم نامه انجمن تولید کنندگان و فن آوران صنعتی نسبت به تهیه وتدوین سرفصل ها وطراحی دوره ها وکارگاه های آموزشی با اولویت نیازهای طرفین،دراختیارگذاشتن فضا وامکانات پروژهشی و آموزشی وفراهم سازی بسترحضوراعضای سازمان درتمامی دوره ها،سمینارها و کارگاه های آموزشی متعهد شده است.

دبیرانجمن تولید کنندگان و فن آوران صنعتی ساختمان درادامه همچنین به جزییات تعهدات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران اشاره کرد وگفت: همکاری درزمینه انجام فعالیتهای پژوهشی وآموزشی مشترک،حمایت ازاجرای طرح های آموزشی،تحقیقاتی ،سمینارها وکارگروه های آموزشی تخصصی درانجمن،فراهم سازی بسترحضوراعضای سازمان جهت شرکت در دوره ها وسمینارها وهمچنین همکاری وزمینه سازی لازم جهت بازدید و آموزش های کاربردی درمحل پروژه های داخلی و خارجی ازتعهدات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران درقالب این تفاهم نامه است.

قرائتی ستوده همچنین درپایان به برنامه های مشترک انجمن تولید کنندگان و فن آوران صنعتی ساختمان و نیز سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران درقالب این تفاهم نامه اشاره کرد وگفت: تدوین طرح جامع توسعه صنعتی ساخت وساز،اجرای طرح پروژه تحقیقاتی دررابطه با زنجیره تامین سیستم های نوین ساخت وساز وهمچنین اجرای طرح پروژه تحقیقاتی دررابطه با ساماندهی زیرساختهای توسعه صنعتی ساخت وساز ازجمله شاخص ترین برنامه های مشترک سازمان وانجمن است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
r_sar دیگر اخبار گروه r_sar