۱۱:۴۷ - ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۹ - 02 May 2020
کد خبر: ۵۴۶۶۸
دبیرکانون سراسری انبوه سازان کشور در گفتگو با صما مطرح کرد:
دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور:برای کاهش تبعات ناشی از بحران کرونا برعرصه ساخت وساز لازم است که دستگاه های تصمیم ساز و مرتبط با این صنعت وازجمله نهاد شهرداری اقدامات عاجل و فوری برای رونق بخشی به صنعت ساختمان انجام دهند.

دبیرکانون سراسری انبوه سازان کشور با تاکید براینکه سازندگان وتولید کنندگان مسکن برای کاهش عواقب ناشی از بحران کرونا برصنعت ساختمان،پیشنهادات سازنده ای را تهیه و تقدیم مسوولان مربوطه کرده اند تاکید کرد: راه اندازی پنجره الکترونیکی درشهرداری ها،ارایه تسهیلات بلند مدت درزمان صدورپروانه ساختمانی به سازندگان،اقساطی کردن دریافت عوارض منتج به صدور پروانه ساختمانی،افزایش اعتبارمدت زمان صدورپروانه ساختمانی وهمچنین راه اندازی پروژه های مشارکتی را ازجمله استراتژیک ترین اقدامات ضروری برای رونق صنعت ساختمان درشرایط بحران کرونا توصیف کرد.

فرشید پورحاجت-دبیرکانون سراسری انبوه سازان درگفت وگو با خبرنگارصما ضمن بیان اظهارات مذکورگفت: اگرنگاه واقع بینانه ای بخواهیم داشته باشیم،عواقب ناشی از بحران کرونا تبعات سخت اقتصادی برای تمامی بنگاه ای اقتصادی داشته است.

وی افزود: دراین شرایط ارتباط بنگاه های فعال بخش خصوصی درکنارنهادهایی مثل شهرداری ها که درحوزه مسکن فعال هستند می بایست به صورت دوسویه باشد وایجاد نقصان و مشکل برای هریک ازاین طرفین می تواند با تبعات جبران ناپذیری همراه باشد.

دبیرکانون سراسری انبوه سازان کشور با بیان اینکه درشرایط موجود لازم است که مجموعه سیاست گذاری ها درصنعت ساختمان به صورت انگیزشی باشد تاکید کرد: بدیهی است که بالغ بر60درصد از درآمد شهرداری های سراسرکشور به حوزه ساخت وسازبازمی گردد و صنعت ساخت وساز طی سنوات گذشته شرایط سختی داشته است و مشکلات ناشی ازبحران کرونا دراین شرایط سبب تشدید مشکلات صنعت ساختمان شده است.

وی گفت: بنابراین برای کاهش تبعات ناشی از بحران کرونا برصنعت ساختمان لازم است که دستگاه های تصمیم ساز و مرتبط با این صنعت وازجمله نهاد شهرداری اقدامات عاجل و فوری برای مدیریت رونق بخشی به صنعت ساختمان انجام دهند.

دبیرکانون سراسری انبوه سازان کشورراه اندازی پنجره الکترونیکی درشهرداری ها را عاجل و لازم الاجرا دانست و گفت: درشرایط فعلی انجام تمامی فرآیند بوروکراسی واخذ مجوزات مربوط به صدور پروانه های ساختمانی به صورت فیزیکی انجام می شود وبه عنوان مثال می بایست ده ها استعلام کارشناسی از اداره های مختلف به صورت حضوری وفیزیکی صورت بگیرد.

پورحاجت با بیان اینکه درشرایط فعلی بیماری کرونا حضور فیزیکی افراد می تواند با مخاطرات زیادی همراه باشد،راه اندازی پنجره های الکترونیکی درشهرداری تهران را به صورت یک ضرورت اجتناب ناپذیری توصیف کرد وگفت:برای تحقق این هدف به نظرمی رسد که لازم است سازمان انفورماتیک شهرداری تهران این موضوع را به صورت ضرب العجل دردستورکاری خود قراردهد.

دبیرکانون سراسری انبوه سازان کشور درپاسخ به این سوال که آیا زیرساختهای این مهم درشهرداری تهران وجود دارد یا خیر؟گفت: بدون شک تحقق این هدف امکان پذیراست و ضمن اینکه به منظور بهبود فضای کسب وکارچاره ای نداریم جزاینکه نسبت به کاهش زمان صدورپروانه ساختمانی اقدام کنیم.

پورحاجت با بیان اینکه میانگین زمان صدورمجوزات پروانه های ساختمانی درکشورما درقیاس با کشورهای پیشرفته بسیارطولانی است وهمین امر به شدت تبعات اقتصادی دارد تاکید کرد: بحران کرونا حکم تلنگری را دارد که به ما هشدار می دهد،چاره ای نداریم جزاینکه برای کاهش مدت زمان مراحل وتشریفات اداری مربوط به حوزه صنعت ساختمان،زیرساختهای خود را براساس استاندارهای جهانی بروزرسانی کنیم.

دبیرکانون سراسری انجمن انبوه سازان کشوردربخش دوم اظهارات خود سیاست های حمایتی ومشوقانه مالی را ازجمله دیگرموارد ضروری برای حمایت ازصنعت ساختمان و جلوگیری ازآسیب پذیری این صنعت مهم درشرایط کرونایی توصیف کرد وگفت: ارایه تسهیلات به صورت اقساط بلند مدت درزمان صدورپروانه های ساختمانی امری ضروری است.

پورحاجت درهمین حال ازجمله دیگراقدامات ضروری را اقساطی کردن عوارض منتج به صدور پروانه ساختمانی توصیف کرد وگفت: با توجه به شرایط پیش آمده ناشی ازبحران کرونا،شهرداری ها وعلی الخصوص شهرداری کلانشهرها می بایست بدون اخذ سود ازسازندگان ،عوارض حاصله را دربازه زمانی طولانی مدت وبه صورت اقساطی از تولید کنندگان دریافت کنند.

دبیرکانون سراسری انبوه سازان کشور درپاسخ به این سوال که باتوجه به وابستگی درآمد شهردارهای ها به ساخت وساز و با درنظرگرفتن اینکه درشرایط فعلی مدیریت شهرداری نیزدچار بحران مالی شده است،ودراین شرایط اجرای چنین پیشنهادی امکان پذیراست یا خیر؟ گفت: بدون شک چشم پوشی دستگاه مدیریت شهری ازاخذ سود ازعوارض ساخت وسازشهری ودریافت سود عوارض به صورت بلند مدت و اقساطی ،سبب خواهد شد که انگیزه های تولید دربیان تولید کنندگان تشدید شود.

وی افزود: بنابراین دردرازمدت شهرداری ها ازاین مساله منفعت بیشتری کسب خواهند کرد وحتی تحقق چنین سیاستی سبب خواهد شد دردرازمدت با تقویت تعامل دوسویه بخش خصوصی وشهرداری ها، ازظرفیتهای سرمایه گذاران برای فعال کردن پروژه های مشارکتی درمناطق مختلف کشوربهره بگیرند.

پورحاجت تاکید کرد: بدون شک نهادینه کردن این مهم درنهایت منجربه جهش تولید اقتصادی درسالی که سال سختی برای بنگاه های اقتصادی است خواهد شد.

وی گفت: البته ممکن است که اینگونه تصورشود که با اقساطی کردن درآمد حاصل ازعوارض ساخت وساز،درکوتاه مدت عملا درآمدی برای شهرداری ها حاصل نشود،اما باتوجه به این امر سبب تقویت انگیزه سازندگان برای تولید می شود،می توان گفت که چشم انداز این سیاست یک آینده نگری ودوراندیشی برای فرارازشرایط بحران های اقتصادی ناشی از کرونا برای دستگاه مدیریت شهری است.

دبیرکانون سراسری همچنین دربخش دیگری ازاظهارات خود به مدیران شهری از ضرورت بازنگری در ضوابط مروبوط به اعتبارپروانه های ساختمانی با توجه به شرایط فعلی اقتصادی کشورخبرداد وگفت: با توجه به شرایط فعلی،مدت زمان اعتبارصدورپروانه های ساختمانی به صورت اتوماتیک بین شش تا یکسال افزایش پیدا کند.

وی گفت: اجرای این سیاست می تواند درجهت کاهش شهروندان وسیاستهای پیشگیرانه درجهت پیشگیری ازشیوع ویروس کرونا باشد که خوشبختانه اجرای این سیاست ازسوی چند شهرداری درکشور عملیاتی شده است وامیدواریم که سایرشهردارهای وازجمله شهرداری تهران نیزدراین جهت گام بردارند.

پورحاجت همچنین درپایان راه اندازی وفعال کردن پروژه های مشارکتی را ازدیگرسیاستهای مهم برای رونق بخشی به صنعت ساختمان توصیف کرد وگفت: راه اندازی پروژه های مشارکتی درکلانشهرها ازجمله سیاستهای کارآمدی است که درشرایط فعلی هم برای بخش خصوصی وهم برای شهرداری سودمند است.با توجه به اینکه شهرداری های کلانشهرها دارای زمینها با کاربری های مختلفی هستند،امکان فعال کردن پروژه های ساختمانی میسراست.

نام:
ایمیل:
* نظر:
r_sar دیگر اخبار گروه r_sar