r_sar آرشیو نظرسنجی r_sar
r_sar نظرسنجی r_sar
نظر شما درباره تاثیر شناسنامه فنی ملکی بر کیفیت ساخت و ساز چیست؟
اگر واقعی صادر شود بر کیفی سازی موثر است
52.94%
در کل کیفیت ساخت را بالا برده است
5.88%
فقط بروکراسی را زیاد کرده و تاثیری بر کیفیت نداشته است
25%
فقط تحمیل هزینه بر ساخت وارد می‌کند
16.18%

r_sar پربحث ترین r_sar