ارتقاء كيفيت با حفظ هويت‌اجتماعي هدف اصلي در نوسازي بافت‌هاي فرسوده

در چهارمين جلسه ستاد بازآفريني شهري پايدار كه صبح امروز در استانداري قم تشكيل شد محسن بهشتي معاون امور عمراني استانداري و سرپرست اداره کل راه و شهرسازی طي سخناني گفت: طي سالهاي گذشته اقدامات مناسبي در زمينه احياء و نوسازي بافتهاي فرسوده انجام شده و تعدادي پروژه در محلات كم برخوردار به بهره‌برداري رسيده كه باعث رونق و توسعه اين مناطق گرديده است.

وي افزود: هدف اصلي متوليان در نوسازي و بهسازي بافتهاي فرسوده و قديمي ارتقاء كيفيت زندگي در محلات با حفظ هويتهاي اجتماعي و تاريخي محلات و مردم است و تنها نگاه اقتصادي به نوسازي بافتهاي فرسوده، به عقب ماندگي بيشتر اين بافتها منجر خواهد شد.

سرپرست راه و شهرسازی استان قم گفت: در تلاش هستيم تا با ارائه برنامه‌ها و طرحهاي مناسب اعتبارات بيشتري از دولت جذب كنيم تا پروژه‌هاي جديدي در اين محلات اجرايي شود.

وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به وجود برخي بافتهاي تاريخي در اطراف حرم مطهر، نسبت به حفظ و نگهداري از اين بافتها تأكيد كرد و گفت: نگهداري و مرمت اين بافتها باعث جذب بيشتر گردشگران و باالطبع توسعه پايدار شهري و اقتصادي خواهد شد.

بهشتی از اعطاي ۹ هزار وام در بافتهاي فرسوده به واحدهاي مسكوني در سالهاي گذشته خبر داد و گفت: ۶۳ هزار خانوار در بافت‌هاي فرسوده و قديمي شهر قم سكونت دارند.