معاون امور عمرانی استانداری قم:
بازگشایی معابر جدید در شهر نباید موجب گسست اجتماعی بافت‌ها شود

در اين جلسه محسن بهشتي معاون امور عمراني استانداري طي سخناني با اشاره به گزارش خوب ارائه شده توسط اعضاي ستاد استاني بازآفريني در جلسه ستاد ملي بازآفريني گفت: با ارائه اين گزارش‌ها مجموعاً موارد و پروژه‌هاي خوبي براي استان قم مصوب شد.

وي افزود: در بحث سكونت‌گاه‌هاي غيررسمي نبايد صرفاً به بازآفريني كالبدي محلات پرداخته شود بلكه به تمام ابعاد اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي آن توجه و در طرح‌ها و پروژه‌هاي اجرايي لحاظ شود.

وي بيان داشت: در بازآفريني محلات كم برخوردار با بازگشايي و احداث معابر جديد از بُعد سهولت دسترسي مردم به ساير شبكه‌هاي شهري شايد اقدامات مطلوبي انجام شده باشد اما اين كار موجب گسست اجتماعي در درون بافت‌ها شده و توازن اجتماعي و فرهنگي بافت‌ها را به هم ريخته‌ است.

معاون امور عمراني استاندار و رئيس ستاد استاني بازآفريني پايدار شهري قم عمده‌ترين عامل شكل‌گيري و توسعه بافت‌هاي فرسوده و سكونتگاه‌هاي غيررسمي در شهر قم را مهاجرت عنوان كرد و گفت: قريب به ۴۰ درصد از جمعيت ساكن شهر قم مربوط به متولدين غير از شهر قم است كه حدود ۱۳ درصد اين آمار را اتباع خارجي تشكيل مي‌دهند.

وي مساحت بافت فرسوده شهري، بافت تاريخي و سكونتگاه‌هاي غيررسمي شهر قم را حدود ۲ هزار هكتار ذكر كرد و گفت: يك ششم مساحت شهر قم را اينگونه بافت‌ها در بر گرفته است.

بهشتي بازآفريني مناطق نامتوازن شهري را يكي از اولويت‌هاي استان بر شمرد و گفت: اين امر مهم با مشاركت دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط، سرمايه‌گذاري بخش خصوصي، تسهيلات بانكي و همت و اراده مردم بايد با جديت انجام شود و مجموعه مديريت استان نيز از اين امر حمايت مي‌كند.

در اين جلسه گزارش گروه مهندسين مشاور بازآفريني پايدار شهري قم، از طرح مطالعاتي و شناخت محدوده‌هاي با كاربري بافت تاريخي ارزشمند، بافت فرسوده، بافت‌هاي غيررسمي و ناسازگار شهري و بافت با پيشينه روستايي ارائه شد.