تعامل ارگان‌ها در پیگیری حادثه سانچی

منصور آرامی، تصریح کرد: در حال حاضر تعامل بین ارگان‌های دریایی نسبت به سال‌های گذشته قابل قیاس نیست. پس از حادثه سانچی همه ارگان‌های مرتبط فعالانه عمل کردند به‌طوریکه بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت راه و شهرسازی، شرکت ملی نفتکش، نیروی دریایی و سایر ارگان‌ها تعامل خوبی برقرار شد و همه ارگان‌ها حضور فعال داشتند و به‌صورت منسجم وارد عمل شدند.

آرامی ادامه داد: مثال بارز دیگر در تعامل ارگان‌های دریایی، برگزاری مسابقات ورزشی ارگان‌های دریایی است که با هدف توسعه فرهنگ دریایی و اشاعه آن و نیز تقویت انسجام روابط بین ارگان‌ها برگزار می‌شود. همچنین طی سال‌های اخیر برگزاری نشست‌های تخصصی دبیرخانه همایش هماهنگی ارگان‌های دریایی و بررسی و شناسایی گلوگاه‌ها و چالش‌های پیش‌رو، نقش موثری در تعامل ارگان‌های دریایی داشته است، البته لازم است این انسجام بیش از پیش تقویت شود.

وی درباره تعامل سازمان بنادر و دریانوردی و مجلس گفت: در حال حاضر سازمان بنادر و دریانوردی با کمیته بنادر و صنایع دریایی به عنوان بخشی از کمیسیون عمران مجلس و فراکسیون‌های مرتبط تعامل و ارتباط خوبی دارد.

معاون برنامهریزی و توسعه منابع سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه این همایش به هماهنگی ارگان‌های دریایی دولتی تاکید دارد، گفت: اگرچه مخاطبان این همایش ارگان‌های دریایی دولتی هستند، اما قبول کنیم که بخش خصوصی هم به صورت غیرمستقیم در این همایش‌ها دخیل است زیرا هر یک از ارگان‌های دریایی به نوبه خود با بخش خصوصی تعامل دارند، برای مثال بنادر ما در اختیار بخش خصوصی است و یا شرکت ملی نفتکش هم به نوعی بخش خصوصی است زیرا با ساختار بازرگانی اداره می‌شود ضمن اینکه بخش خصوصی در سایر رویدادهای دریایی کشور از جمله نمایشگاه‌های دریایی، روز و هفته جهانی دریانوردی حضور دارد.

به گفته وی در حال حاضر اپراتورها و تجهیزات کشتی‌ها در اختیار بخش خصوصی است و ارگان‌های دریایی نگاهی ویژه به بخش خصوصی دارند.