انتخاب هیأت رییسه سال سوم نظام مهندسی خوزستان برگزار شد

به گزارش «صما» به نقل از روابط عمومی سازمان بر اساس ماده ۱۴ قانون و ماده۷۱ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، اعضای جدید هیأت رییسه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مشخص شدند.


به گزارش روابط عمومی سازمان ، پس از اتمام دوره یکساله هیات رئیسه این سازمان ؛ جلسه هیأت مدیره دوره ششم با دستور کار انتخاب هیأت رئیسه ، عصر روز شنبه ۱۴بهمن ماه جاری برگزار شد.


در این انتخابات و به اتفاق اراء ، دکتر کوروش خواجوی به عنوان رییس، مهندس محمد رضا طالب زاده به عنوان نایب رییس اول و مهندس احسان جوادی به عنوان نایب رییس دوم، دکتر سید کیانوش لاری بقال به عنوان دبیر سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان انتخاب شدند.

همچنین به اتفاق آرا مهندس محمد حسین پناهی فر به عنوان خزانه دار سال سوم سازمان انتخاب شد.