برنامه جدید بانک مسکن؛ اعمال محدودیت برای پرداخت وام مسکن

hبوالقاسم رحیمی‌انارکی با بیان اینکه بانک مسکن در صدد حذف پرداخت تسهیلات به مناطقی است که متقاضی برای واحدهای ساخته شده در آن مناطق وجود ندارد، اظهار کرد: در صورت نبود تقاضا برای مسکن در برخی مناطق، تسهیلات به این مناطق پرداخت نخواهد شد. این تصمیم مهمی جهت افزایش توان پرداخت تسهیلات به مناطقی است که تقاضا برای ساخت وخرید مسکن در آن وجود دارد.

وی در عین حال افزود: در این مورد با فقر اطلاعاتی مواجه هستیم که در صدد افزایش اطلاعات خود در این زمینه از طریق مجاری مختلف برآمده ایم.

وی همچنین گفت: در چارچوب سیاست های اعتباری که امسال در بانک مسکن دنبال شد تعداد واحدهای مشمول دریافت تسهیلات مشارکت مدنی نسبت به مدت مشابه سال قبل 51 درصد افزایش یافت و به بیش از 11 هزار واحد مسکونی رسید.

وی افزود:همچنین این میزان به لحاظ مبلغ تسهیلات پرداخت شده بالغ بر 70 درصد رشد نسبت به بهار پارسال را تجربه کرد، این در حالی است که در تسهیلات خرید مسکن نیز حجم تسهیلات پرداختی به لحاظ تعداد واحد مسکونی 51 درصد و به لحاظ مبلغ تسهیلات پرداخت شده 58 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافت.

a