زهرا نژاد بهرام مطرح کرد:
گودهای شهر تهران در وضعیت هشدار؛ ۸۴گود پر خطر، ۴۵ گود میان خطر و ۹۲ گود کم خطر

زهرا نژاد بهرام در جلسه علنی شورای شهر تهران نسبت گودهای پر خطر تهران هشدار داد .

متن تذکر وی به شرح زیر است :

"آمار های ارائه شده از سوی شهرداری تهران نشان می دهد که تا تاریخ 7/7/1397، 221 گود رها شده در محدوده پایتخت وجود دارد که از این تعداد ، 84 گود پر خطر، 45 گود میان خطر و 92 گود کم خطر محسوب میشود. لازم به ذکر است که تشخیص و تمایز گودهای رها شده از حیث میزان خطر به عواملی از قبیل عمق گود مطابق با مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان(پی و پی سازی)، ایجاد گود با شیب پایدار یا دیوار قائم، تراوش آب در گود و وجود سازه های حساس در همجواری با گود بستگی دارد.

نکته تاسف آور آنکه قریب به 30 درصد گودهای رها شده متعلق به ارگان های دولتی و حدود 15 درصد متعلق به شهرداری تهران است که قریب به 35 درصد از این گودهای رها شده ی تحت مالکیت شهرداری و نهادهای دولتی، در زمره گودهای پر خطر قرار دارد.

با عنایت به تجربیات تلخ گذشته و وظیفه ذاتی مدیریت شهری در جهت رفع خطر از گودهای رها شده مستند به بند 14 ماده 55 قانون شهرداری ، ضروریست در گام اول رفع خطر از گودهای رها شده در مالکیت شهرداری در دستور کار قرار گرفته و همزمان در تعامل جدی با دستگاه های دولتی ، پیگیری های لازم در جهت تعیین تکلیف گودهای رها شده این دستگاه ها به عمل آید.

از جمله مهمترین گودهای خطرساز و رها شده، گودبرداری عظیم در مجاورت برج میلاد است که قریب به 7 سال پیش، صرفاً به اتکاء برگزاری مسابقه بین المللی طرح برتر و بدون طی فرایند صدور پروانه، اجرایی شد و کماکان نیز به علت وجود اختلاف نظرهای کارشناسی مابین سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی به طرفیت از شهرداری تهران و بنیاد تعاون ناجا بلاتکلیف مانده و بر اساس برخی گزارش های دریافتی ساختمان مرکز همایش های برج میلاد را نیز تحت تاثیر قرار داده است. در راستای حل این مسئله ضروریست شهرداری تهران در اسرع وقت با اتخاذ تدابیر مقتضی نسبت به تعیین تکلیف فاز دوم برج میلاد و فراتر از آن ، تهیه طرح جامع برای محدوده 120 هکتاری مجموعه برج میلاد و ارائه آن به مراجع فرادست برای سیر مراحل تصویب، اقدامات لازم را به به انجام رسانند.