نامه نماینده مجلس به وزیر راه و شهرسازی در خصوص زیرگذر شوش
نامه نماینده مجلس به وزیر راه و شهرسازی در خصوص زیرگذر شوش

پروانه‌ سلحشوری عضو پیشین ناظر مجلس در شورای‌ عالی میراث فرهنگی و گردشگری در نامه‌ای خطاب به محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی به موارد قانونی مانند مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، دو نامه مقام معظم رهبری برای ابلاغ سیاست‌های برنامه پنجم و ششم توسعه که تأکید دارد تمامی پروژه‌ها باید پیوست فرهنگی داشته باشد، همچنین به جزء یک ماده ۱۰۰ برنامه ششم که تأکید کرده در تمام پروژه‌های عمرانی باید پیوست میراث فرهنگی داشته باشد، اشاره کرده است.

همچنین سلحشوری با توجه به طرح جامع شهر شوش مصوب ۲۴ مهر ۹۰ و به استناد قانون مصوب شورای عالی معماری و شهرسازی که می‌گوید حق تصویب هرگونه تعریض، بازگشایی، تغییر نقش معابر در بافت تاریخی که طبق مصوبه شورای عالی سال ۳۰ شهریور ماه سال ۹۳ با طرح جامع شهر «مغایرت اساسی» داشته باشد در استان‌ها وجود ندارد و باید اسناد و مدارک به وزارت راه و شهرسازی ارسال تا شورای عالی معماری و شهرسازی تصمیم‌گیری شود، از وزیر راه و شهرسازی خواسته شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل و معاونت ساخت و توسعه راه‌ها و شورای عالی معماری و شهرسازی، زیر مجموعه‌های تخصصی وزارت راه و شهرسازی به مبحث زیرگذر شوش ورود پیدا کرده و نظر تخصصی خود را در این زمینه پیش از هرگونه خسارت به آثار تاریخی چند هزارساله و هزینه بیت المال اعلام کنند.

او همچنین در این نامه تأکید کرده است که با توجه به آن که طرح اتاف (ارزیابی تآثیرات اجتماعی فرهنگی) عبور این زیر گذر و به تبع آن امتیازات، فرصت‌ها، تهدیدات، آثار منفی اجرای آن نه از سوی شهرداری و نه وزارت راه و شهرسازی مشخص نشده است و بیم آن می‌رود که اجرای این پروژه افزون بر خسارات مادی و معنوی و تجاوز به عرصه ملی و جهانی شهر باستانی شوش و تخریب آن منتج به دوباره کاری و ایجاد کمربندی و حیف و میل هزینه‌هایی شود که شاید می‌شد با آنها به دیگر اولویت‌های این شهر رسیدگی کرد، هر چه سریعتر اقدامات مقتضی در این زمینه انجام شود.

این نماینده مجلس یادآور شده است که چند ماه پیش جامعه باستان شناسی ایران با رویکرد تخصصی، علمی و کارشناسی از وزارت راه و شهرسازی در خواست توقف عبور زیرگذر شوش و مکان‌یابی صحیح کمربندی شوش را داشتند.

رونوشت این نامه برای استانداری خوزستان هم ارسال شده است.