نشریه سوپرپایپ برای مجریان تاسیسات منتشر شد
به گزارش«صما» به نقل از روابط عمومی سوپرپایپ- مجری تنها نشریه موجود به‌زبان فارسی در حوزه اجرای تاسیسات است که از سال 1381 به‌طور مستمر و در تیراژ وسیع منتشر و به‌رایگان در بین مجریان سیستم‌های لوله‌کشی، طراحان تاسیسات و مهندسان ناظر توزیع می‌شود.

هدف سوپرپایپ از انتشار مجله مجری، افزایش دانش عمومی و فنی مخاطبان خود است که به‌عنوان یک مسئولیت اجتماعی انجام می‌شود.
نشریه سوپرپایپ برای مجریان تاسیسات منتشر شد