رییس اداره توسعه مهندسی اداره کل راه و شهرسازی استان قم خبر داد:
پرونده 35 مهندس متخلف به شورای انتظامی ارجاع شد/ دستور توقف 24 مورد عملیات ساختمانی

به گزارش صما، اسماعیل اسدی بیان کرد: اقدامات زیادی در بازنگری و اصلاح در نحوه ارائه خدمات مهندسی ساختمان با هدف ارتقای کیفیت و در راستای رعایت مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی و معماری در ساخت و سازهای استان از ابتدای سال جاری تاکنون صورت پذیرفته است.

وی افزود: از ابتدای سال 98 تاکنون مجوز فعالیت در قالب صدور پروانه اشتغال بکار در حرفه های مرتبط با ساختمان شامل اشخاص حقیقی در رده های مهندسی، کاردانی و معماران تجربی، شرکت های طراح/ ناظر ویا مجری حقوقی ،شرکت های آزمایشگاه ساختمانی (ژئوتکنیک، بتن و جوش)، سازندگان مسکن و ساختمان و انبوه سازان (حقیقی و حقوقی) به تعداد 870 پروانه اشتغال به کار شخص حقیقی و هشت پروانه اشتغال به کار شرکت حقوقی صادر شده است.

وی ابراز داشت: در خصوص اعمال نظارت عالیه برای اجرای مقررات ملی ساختمان و همچنین ضوابط معماری و شهرسازی موضوع ماده 35 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، کارشناسان نظارت عالیه این حوزه در سال جاری از تعداد 257 پروژه با متراژ 198000 متر مربع از ساخت و ساز های مشمول قانون (شامل ساخت و سازهای بخش خصوصی و همچنین نهادهای عمومی غیردولتی) در کلانشهر قم و شهرهای دیگر استان بازدید به عمل آورده اند.

اسدی خاطر نشان ساخت: این نظارت و بازرسی ها، کاهش قابل ملاحظه تخلفات ساختمانی را در پی داشته است.

رییس اداره توسعه مهندسی و نظارت بر مقررات ملی و کیفیت ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان قم با بیان اینکه عملکرد مراجع صدور پروانه ساختمان، مهندسان و شرکت های حقوقی شاغل در بخش طراحی، نظارت و اجرای ساختمان و همچنین آزمایشگاه های مرتبط مورد بررسی و پایش مداوم قرار می گیرد، توضیح داد: در هر مرحله از بررسی این مراکز و شرکت ها، درصورت محرز شدن تخلفات، طبق قانون دستور توقف پروژه به مرجع صدور پروانه داده می شود.