در حکمی از سوی وزیر راه و شهرسازی
حامد مانی‌فر سرپرست دفتر توسعه مهندسی ساختمان شد

محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در حکمی حامد مانی‌فر مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان را با حفظ سمت به عنوان سرپرست دفتر توسعه مهندسی ساختمان منصوب کرد.

به گزارش صما، در حکمی که به امضای وزیر راه و شهرسازی رسیده، آمده است: «به موجب این ابلاغ جنابعالی را با حفظ سمت تا تعیین مدیرکل به عنوان سرپرست دفتر توسعه مهندسی ساختمان منصوب می نمایم.»

گفتنی است؛ پیش از این منصور نویریان مدیر کل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی بود.