عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی آذربایجان شرقی:
سازندگان نقش اصلی را در شکل ساختمان و بدنه‌های شهر تعیین می‌کنند

به گزارش «صما» شهاب آدم نوه سی با بیان این مطلب افزود: نما از ۲ بعد کلان و خرد قابل بررسی است؛ از بعد کلان بحث فضای شهری پیش می آید که با سه عنصر کنشگر، کالبد و کارکرد مورد ادراک قرار می گیرد.

وی اظهار کرد: مولفه های نما باید از بعدهای اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، زیبایی شناسی، فنی و شیوه ساخت مورد بررسی قرار گیرد. چرا که تاثیر متقابل این مولفه ها گفتمان حاکم نمای شهری را شکل می دهد.

عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی آذربایجان شرقی افزود: از بعد زیبایی شناختی نیز مباحث مربوط به ریتم، توازن و تقارن پیش می آید و از لحاظ حقوقی نیز یکی از آیتم ها در شکل گیری خط آسمان شهر یا نمای شهر، تاثیر مستقیم و غیرمستقیم تعداد پارکینگ یا فضای باز برای هر واحد است که تعداد طبقات آن را مشخص می کند.

آدم نوه سی با اشاره به تاثیر مسائل اقتصادی بر روی نماهای ساختمانی، ادامه داد: وقتی در جامعه ای اقتصاد نقش اول را بازی می کند سازندگان و سرمایه گذران نقش اصلی را در راس قدرت ایفا و شکل ساختمان و بدنه های شهر را تعیین می کنند.

وی با بیان اینکه فضای شهر یا معماری فرهنگ منجمد یک دوره تاریخی در یک محدوده زمانی است، یادآور شد: در بررسی موضوع نماهای شهری باید روابط متقابل مولفه ها را مدنظر داشت و نقش اصلی هر یک را در گفتمان شکل گیری نماها مشخص کرد.