همگام با محورهای چهره سال 98 (مدیریت شهری، عمرانی، ساختمانی):
تاثیرات احداث ساختمان‌های پایدار بر سبد خانوار و اقتصاد ملی

در همین رابطه رییس کمیسیون انرژی، استاندارد مصالح و مصالح زیست شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، درخصوص تاثیرات اقتصادی احداث ساختمان‌های پایدار بر خانوارها و کشور گفت: ساختمان پایدار برگرفته از اصول توسعه پایدار است. اصول توسعه پایدار سه اصل اساسی دارد که شامل اقتصاد، اجتماع و محیط زیست است. اگر بتوانیم بین این سه اصل توازن برقرار کنیم، می‌‌توانیم بگوییم که به ساختمان پایدار دست پیدا کرده‌ایم.

رعایت همزمان مباحث اقتصادی و اجتماعی در ساختمان پایدار

احمدرضا طاهری اصل در گفت و گو با «صما» با بیان این مطلب افزود: در تعریف ساختمان پایدار گفته می‌شود ساختمانی باید ساخته شود که در آن هم مباحث اقتصادی و هم مباحث اجتماعی رعایت شوند. به این ترتیب که افرادی که در آن ساختمان زندگی می‌کنند، باید از هر گونه رفاه آسایشی شامل آسایش بصری، آسایش حرارتی، آسایش رفاهی و آسایش سمعی برخوردار باشند.

وی با بیان اینکه ساختمان پایدار همچنین باید از لحاظ بحث زیست محیطی نیز کمترین آسیب را به محیط زیست وارد کند، ادامه داد: غالبا وقتی یک ساختمان پایدار ساخته می شود، اصل بهینه سازی مصرف انرژی در آن رعایت می‌شود. بهینه‌سازی مصرف انرژی در مرحله بهره برداری خودش را نشان می‌دهد و بهره‌بردار می‌تواند در ساختمانی زندگی کند که چون مصرف انرژی آن پایینتر است، به طور قطع از لحاظ اقتصادی نیز می‌تواند برای وی صرفه اقتصادی به همراه داشته باشد. در این حالت می‌بینیم که سه اصل با هم توازن پیدا می‌کند.

افزایش عمر ساختمان با کاربرد مصالح پایدار

به گفته این کارشناس انرژی، بحث دیگر در ساختمان پایدار، این است که ساختمان از یکسری مصالح و متریال‌هایی ساخته می‌شود که در آن مصالح و متریال‌ها، تجهیزات پایدار به کار رفته‌اند که قابلیت بازگشت به چرخه طبیعت را دارند و از آن طرف از مواد بازیافتی ساخته شده‌اند که این خود می‌تواند در کنار افزایش عمر ساختمان، به بهبود اقتصاد ملی نیز کمک کند.

وی ادامه داد: در عین حال از اصول ساختمان پایدار این است که طراحی انسان محور در آن حاکم است و طراحی آن براساس احترام به سایت و محیط اطراف صورت گرفته است. به طور نمونه در ساختمان پایدار از مصالح بوم‌آورد استفاده شده است که آن را درمقابل عوامل طبیعی مقاومتر می‌سازد. بنابراین استفاده از مصالح بوم‌آورد خود منجر به افزایش طول عمر یک ساختمان می‌شود.

طاهری‌اصل همچنین تصریح کرد: در ساختمان پایدار نگاه ویژه‌ای به منابع طبیعی و انرژی‌های تجدیدپذیر و یا بهره‌گیری از عوامل طبیعی وجود دارد. لذا در این ساختمان‌ها ما وقتی از انرژی‌های تجدیدپذیر و طبیعی استفاده می‌کنیم، باز می‌بینیم که در مصرف انرژی و طول عمر ساختان تاثیرگذارند. از این رو در ساختمان پایدار این عوامل بر اقتصاد خانوار و اقتصاد ملی تاثیرگذار است.

غفلت مقررات ساختمانی از ساخت و ساز پایدار

به گزارش «صما» این موارد در حالی مطرح می‌شود که ساخت ساختمان‌‌های پایدار همچنان با معضلات و موانع زیادی روبه‌رو است.

طاهری‌اصل با اشاره به ضعف قوانین و مقررات ساختمانی به عنوان یکی از این موانع گفت: متاسفانه در مقررات ملی ساختمان که به عنوان اصول ساختمانی ما مطرح هستند، توجه ویژه‌ای به ساخت و ساز پایدار و مباحث پایداری نشده و فقط به صورت بسیار ضعیف در مبحث 4 و در ویرایش جدید مبحث 19 به اصول پایداری و معماری سبز و ساختمان سبز توجه شده است.

وی با اشاره به تعدد قوانین ساختمانی گفت: ما قوانین زیادی در بخش ساخت و ساز داریم. آیین‌نامه اجرایی بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمان‌ها که منبعث از ماده 18 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی است، به ساختمان سبز توجه کرده است.

به گفته طاهری اصل، ماده 18 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی به صراحت گفته است که ساخت و سازها باید به سمت و سوی ساختمان سبز جهت‌گیری شود. از طرفی بند ز ماده 38 قانون توسعه برنامه ششم نیز بر مدیریت سبز و ساختمان سبز تاکید دارد.

وی افزود: همچنین ماده 44 برنامه توسعه ششم باز بر این امر تاکید دارد، اما متاسفانه یک قانون کلی را در روند اجرایی ساختمان پایدار نداریم. بنابراین نیاز است که دفتر مقررات ملی وزارت راه و شهرسازی، وزارتخانه و معاونت مسکن و ساختمان به صورت جدی به این قضیه توجه کنند و این اصل را به عنوان اصول ساختمان پایدار رعایت کنند.