دانشنامه ساخت و ساز

معماری داخلی در ژاپن

سبک معماری داخلی ژاپنی، از اصلی ترین سبک های تأثیرگذار در حوزۀ معماری داخلی محسوب می شود. این سبک با قدمتی چند هزارساله، دارای هویت تعریف شده و مشخصی از ویژگی های سبکی، از کلیّت فرم خارجی تا فضای داخلی و مبلمان و عناصر داخلی است. آنچه که به عنوان خانه و سبک ژاپنی در حوزۀ معماری مطرح است، خانه هایی چوبی با سقف شیب دار در میان باغ است .در معماری سنتی ژاپنی، معماری بر روی سطح زمین توسعه میی ابد؛ به همین خاطر، شکل ساختمان از شکل عناصر طبیعی پیرامون خود تأثیر می پذیرد. سلسله مراتب فضایی در خانه ژاپنی به گونه ای نرم و سیّال و با حداکثر پیوستگی رخ می دهد و ناظر بدون اینکه جدایی فضا را درک کند، به سمت فضای داخلی هدایت می شود. در معماری ژاپنی، پیوستگی و وحدت از ورودی فضای خارجی آغاز شده و به باغ و مسیرهای هدفمند تعریف شده متصل می شود و سپس به سمت ایوان و راهروی خارجی و در پایان به ورودی فضاهای مختلف داخلی می رسد. در فضای داخلی این تداوم از طریق درهای کشویی بین فضای داخلی و خارجی و درهای کشویی بین فضاهای داخلی برقرار شده است که هویت های مستقل فضایی را حفظ میک‌نند و مرزهای نمادینی را تعریف میک‌نند.

معماری داخلی در ژاپن

 

حداقل رنگ و حذف تزیینات اضافی

کمترین تنوع رنگی،کمک ردن جزئیات و توجه به سادگی، ازخصوصیات بارز سبک ژاپنی است. مصالح طبیعی، فرم و ساختار بیرونی، مبلمان، بافت و رنگ و در حالت کلی ماهیت فضای ژاپنی را تعریف میک‌نند. استفاده از چوب هایی با طیف های رنگ قهوه ای، بهک ارگیری رنگ سبز و زرد کمرنگ در دیوارها و رنگ سفید در درهای کشویی، چراغ ها و … سبب استفاده از حداقل رنگ های طبیعی در فضاهای داخلی ژاپنی شده است.

معماری داخلی ژاپن

موتیف و نمادهای مهم در معماری داخلی ژاپن

در تفکر شرقی نقش نمادها بسیار پر رنگ و حائز اهمیت است و این امر کیی از دلایل تفاوت های بسیاری از تمدن های مشرق و مغرب زمین است. نگاه ژاپنی ها به طبیعت سرشار از نمادگرایی است و برای طبیعت اهمیت قدسی قائل هستند. این امر در گل آرایی فضای داخلی و در پیوند فضای داخل و خارج و نحوۀ باغ سازی آنها اثر گذاشته است. با اینکه معماری ژاپن از حداقل عناصر و اجزا بهره م یگیرد، اما هر جزء به ظاهر کوچک می تواند مفاهیمی عمیق و نمادین داشته باشد؛ به گونه ای که سنگ های طبیعی تز یینی می توانند نمادی از کل هستی تلقی شوند. این عقیده وجود دارد که تمام جهان را می توان در یک سنگ کوچک مشاهده کرد و مهم توجه به جوهره است. از نمادهای مهم ژاپنی می توان، لوتوس یا گل نیلوفر آبی، شکوفه های گیلاس، طاووس، درنای ژاپنی، عقاب، اژدها، ببر و دیگر موجودات قدسی و اساطیری در آیین های ژاپنی را نام برد. این نمادها و موتیف ها در نقاشی ها یا خوشنویسی های طوماری بر دیوار یا درهای کشویی و یا در قالب اشیای تز یینی و… ظاهر می شوند.

هندسۀ شبکه های افقی و عمودی

سبک ژاپنی با حذف تز یینات اضافی، روی آوردن به فرم ها و اشکال خالص هندسی و بهره گیری از خطوط افقی عمودی، به نوعی سادگی و خلوص دستی افته است. هندسه شبکه های افقی عمودی، از فرم خالص مکعبی فضای داخلی تا خطوط شبکه ای درها، کف سازی، سقف ها و… را در برم یگیرد.

 

نبود دیوار با استفاده از درهای کشویی

یکی از انواع درهای کشویی بین فضای داخلی و خارجی قرار می گیرند و به سبب کاغذی بودن سطح آنها، نور را از خود عبور م یدهند. این درها در اغلب ساعات روز باز هستند و به نورگیری بیشتر و تهویه هوا کمک میک‌نند. درهای کشویی در بین فضاهای داخلی قرار م یگیرند و با نقاشی هایی که بر روی آنها به سبک ژاپنی کشیده می شود، به زیباتر شدن فضای داخلی منجر می شوند. این درهای کشویی به انعطاف پذیری و گسترش فضای داخلی، چند عملکردی شدن فضاها و وحدت با طبیعت پیرامونی کمک میک‌نند. در عین حال، با کاهش بار مرده ساختمان، خطرات احتمالی چون آسیب های ناشی از زلزله را کاهش م یدهند.

 

ارتفاع کم فضا و تنوع شکل سقف

در خانۀ سنتی ژاپنی، ارتفاع فضاها کم است و اغلب با سقف های شیروانی و مصالح چوبی و کاه گلی هستند. در سبک سنتی ژاپنی انواع سقف وجود دارد. اشکال سقف های ژاپنی بسته به عملکرد و مرتبه اتاق ها متفاوت است. معمولاًً در اتاق های خاصی مانند سالن تشریفات، خانه های مجلّل یا سالن عبادت ممکن است به شکل برجسته و با خطوط شبکه ای از مصالحی مانند چوب، نوارهای بامبوی تراشیده شده و دارای نقاشی باشند و معمولاًً دیگر اتاق ها سقف صاف و ساده دارند.

 

پنجره های رایج در معماری داخلی ژاپن

پنجره، عاملی است که از طریق آن با طبیعت و مردم ارتباط برقرار می شود. یکی از انواع پنجره در معماری ژاپن به شکل طاق قوسی یا ناقوسی )زنگوله( است. خاستگاه این نوع پنجره، کشور چین بوده است. نوع دیگری از پنجره ها به شکل دایره هستند که هم جنبۀ عملکردی و هم تز یینی دارند. این پنجره ها اغلب در معابد، خانه های سنتی و چایخانه های ژاپنی ساخته می شوند. این پنجره در فرهنگ ژاپنی به عنوان یک دروازه برای بیداری معنوی و روشن بینی محسوب می شود.

معماری داخالی ژاپن

 

انواع گل و گیاه در فضای داخلی

حضور طبیعت در فضای داخلی ژاپنی، به عنوان عناصری تز یینی نیز رایج است، از آن جمله می توان به هنر گل آرایی ژاپنی اشاره کرد که با همه ظراف تهایش، به تناسب فصل نیز تغ ییر میک‌ند. کادو به شیوه گل آرایی در سبک ژاپنی گفته م یشود. در سبک گل آرایی ژاپنی، گل و گیاهان، عناصر اصلی را تش یکل م یدهند و ممکن است با مصالح دیگری نیز تر یکب شوند. پرورش گیاه به شیوۀ بونسای )پرورش گیاهان در مقیاس کوچک و مینیاتوری( نیز به گونه ای بازگوکنندۀ همان اید ههایی است که در پس با غهای ژاپنی وجود دارد. از نمون ههای شیوۀ بونسای می توان به پرورش افرای قرمز و سبز اشاره کرد. بامبوهای گلدانی در فضاسازی داخلی ژاپنی کاربرد بسیار دارند. گیاه بامبو نماد رفاقت و دوستی است و صلح و آرامش را به همراه م یآورد و اعتقاد بر این است که تعداد آن باید فرد باشد.

 

معماری در ژاپن

 

 

کف سازی

اتاق ها کف پوش های حصیرمانندی به نام تاتامی دارند. تاتامی در تابستان سرد و در زمستان
گرم هستند و واحد متراژ خانه است.

 

برخی از عناصر و مبلمان ژاپن

 1. تورفتگی هایی در داخل دیوار برای قرارگیری اشیای هنری ژاپنی
 2. کف پوش های حصیر مانند
 3. اشیای کوچک تزیینی ژاپن
 4. کمدها یا کابینت های چوبی متحرک و قابل حمل؛ 
 5. قفسه هایی برای قرارگیری و نمایش اشیای کوچک تزیینی و هنری
 6.  کابینت های کوچک با درهای کشویی
 7. میز مطالعه چوبی در تورفتگی دیوار با ارتفاع کوتاه و معمولا در مجاورت پنجره کشویی
 8. نوعی آویز پارچه ای با کاغذی طومار مانند با طراحی یا خوشنویسی
 9. کوسن هایی برای نشستن بر روی تاتامی
 10. صندلی های ژاپنی که پایه صندلی نداشته و فقط پشتی دارد. این صندلی ها را اغلب به دور میزهای کوتاه ژاپنی به نام زاتاکو که پایه های کوتاهی دارند، می چینند
 11.  صفحات تاشو که توسط نقاشی و خوشنویسی تزیین می شوند
 12. تا رانمایه قابهای چوبی سردر گفته میشود که معمولا در بالای فوسوما در اتاق های سبک سنتی ژاپنی ساخته میشون رانماها جنبه تزیینی و عملکردی دارند؛ امکان نورگیری و تهویه هوا را میسر می سازند؛ شامل صحنه هایی از مناظر طبیعی، حیوانات، گیاهان، عمارت های ژاپنی و یا طرح های کوم کیو هستند
 13. عنصری تز یینی شبکه ای که از طریق سوارکردن و اتصالات شبکه ای از چوب به صورت الگوهایی پیچیده در کنار هم شکل م یگیرد
 14. درِکشویی میان فضاهای داخلی و خارجی
 15. درِ کشویی میان فضاهای داخلی

معماری داخلی ژاپن

 

معماری داخلی ژاپن

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا