اجلاس سازندگان و طراحان مشهد

تاریخ برگزاری : ۲۸ و ۲۹ شهریور۱۴۰۱   
مکان : مشهد – مرکز همایش های برج سپید (رضاشهر-خاقانی)

گزارش تصویری از اولین دوره برگزاری اجلاس

عناوین برنامه و ارائه دهندگان

چند رسانه ای