برای اجرا نیاز به نصب فلش پلیر می باشد

Besides, it's possible to view a simplified version of the flippdf book on any device, or you can view flippdf mobile version