مسکن و ساختمان

بانک مرکزی اعلام کرد؛

استقبال متقاضیان از خرید مسکن در ماه‌های ابتدایی سال جاری

بانک مرکزی با اعلام رشد خرید و فروش معاملات ملکی شهر تهران از استقبال متقاضیان خرید مسکن در ماه‌های ابتدایی سال جاری خبر داد و رشد اجاره‌بها را حدود ۱۰ درصد اعلام کرد.

میانگین قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده
از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران در خردادماه سال جاری ۴۲.۲ میلیون ریال
(۴ میلیون و ۲۲۰ هزار تومان) بود که نسبت به ماه قبل (اردیبهشت) ۱.۲ درصد رشد نشان
می دهد
.

در خردادماه امسال تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۱۵
هزار و ۵۶۲ واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۰.۶ درصد کاهش نشان می
دهد که به طور عمده متاثر از همزمانی نیمه دوم خردادماه امسال با ماه مبارک رمضان
بوده است
.

تمایل به خرید واحدهای نوساز
بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا در ماه
مورد بررسی حاکی از آن است که واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم ۵۱.۸ درصد، بخش عمده
واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص داده اند.در این ماه معاملات
واحدهای مسکونی با عمر بنای بیش از ۱۰ سال ساخت از رشد مثبت نسبت به دوره مشابه
سال قبل برخوردار بوده اند
.

بیشترین معاملات در منطقه ۵ شهرداری
توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در خرداد
ماه حاکی از آن است که از میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، منطقه ۵ با سهم ۱۵ درصدی
از کل معاملات بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است و
مناطق ۴ و ۲و ۱۴ به ترتیب با سهم ۱۰.۵، ۹.۲ و ۶ درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته
اند
.

همچنین ۷۱.۲ درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران تنها
مربوط به ۱۰ منطقه شهر (به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق ۵، ۴، ۲، ۱۴، ۱۵، ۸،
۱۰، ۷، ۱ و ۱۱) بوده و ۱۲ منطقه دیگر تنها ۲۸.۸

درصد از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده اند.

۸۸.۶میلیون ریال قیمت گرانترین آپارتمان معامله شده
در خردادماه امسال میانگین قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی
معامله شده ۴۲.۲ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب
۱.۲
و ۳.۵ درصد افزایش نشان می دهد.
بیشترین رشد میانگین قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به
منطقه ۱۶
با ۹.۶ درصد و بیشترین کاهش قیمت به منطقه
۷ معادل ۳.۹ درصد تعلق دارد
.

در مدت یادشده از میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران بیشترین
میانگین قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل ۸۸.۶ میلیون ریال به
منطقه ۱ و کمترین آن با ۲۱.۲ میلیون ریال به منطقه ۱۸ تعلق داشته است
.

تحولات بازار مسکن در شهر تهران در بهار ۹۵
در سه ماهه نخست سال ۹۵ تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران
به ۳۶.۹
هزار واحد مسکونی رسید که در مقایسه با مدت
مشابه سال قبل ۵.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.در این مدت میانگین قیمت یک
مترمربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران
۴۱.۶ میلیون ریال بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد
.

تمایل به خرید خانه هایی در دامنه قیمتی هر مترمربع ۴۵ میلیون ریال
توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قیمت یک متر
مربع بنا در خردادماه امسال حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی ۲۵ تا
۳۰ میلیون ریال به ازای هر متر مربع با سهم ۱۳.۷ درصد بیشترین سهم از تعداد
معاملات را به خود اختصاص داده اند
.

همچنین دامنه های قیمتی ۳۰ تا ۳۵ میلیون ریال و نیز ۲۰ تا ۲۵ میلیون
ریال به ترتیب با ۱۳.۵ و ۱۱.۶ درصد در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.در این
ماه ۳۳.۶ درصد از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با قیمت بیش از ۴۵ میلیون
ریال به ازای هر مترمربع بنا اختصاص داشته است
.

توزیع حجم معاملات به گونه ای بوده است که در حدود ۶۲ درصد واحدهای
مسکونی با قیمتی کمتر از میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی (۴۲.۲ میلیون ریال)
معامله شده اند
.

آپارتمان های کمتر از ۸۰ مترمربع بیشترین مورد معامله
همچنین توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب سطح
زیربنای هر واحد مسکونی نشان می دهد بیشترین سهم از این معاملات به واحدهای مسکونی
با زیربنای ۶۰ تا ۷۰ متر مربع با ۱۶ درصد معاملات اختصاص داشته است
.

واحدهای دارای زیربنای ۵۰ تا ۶۰ مترمربع و نیز ۷۰ تا ۸۰ متر مربع به
ترتیب با سهم های ۱۴.۴ و ۱۳.۸ درصدی در رتبه های بعدی قرار دارند.در مجموع
در این ماه واحدهای مسکونی با زیربنای کمتر از ۸۰

مترمربع ۵۴.۳ درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند.

تمایل به خرید خانه های ارزان‌تر
توزیع فراوانی تعدادواحدهای مسکونی معامله شده بر حسب ارزش هر واحد
حاکی از آن است که در میان دامنه های قیمتی مورد بررسی واحدهای مسکونی با ارزش یک میلیارد
و ۳۰۰ میلیون ریال تا یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال با اختصاص سهم ۹ درصد بیشترین
سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده اند
.

واحدهای دارای ارزش یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال تا یک میلیارد و ۹۰۰
میلیون ریال ۸.۸ درصد و واحدهای دارای ارزش یک میلیارد ریال تا یک میلیارد و ۳۰۰
میلیون ریال با ۸.۵ درصد در رتبه های بعدی قرار گرفته‌اند
.

در این مدت حدود ۵۱.۵ درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر
از ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال اختصاص داشت و ۶.۸

درصد از واحدهای مسکونی معامله شده نیز ارزشی بیش از ۹ میلیارد و ۸۰۰ میلیون
ریال داشته اند که این سهم ها در خرداد ماه پارسال به ترتیب معادل ۵۹.۵
درصد و ۵.۸ درصد بود.

نرخ اجاره بهای مسکونی
در خرداد ماه امسال شاخص کرایه مسکن اجاره ای در شهر تهران و در کل
مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۹.۷ درصد و ۱۰.۵ درصد رشد نشان می دهد.
ماهیت قراردادهای اجاره مسکن اغلب یک ساله تنظیم می شوند و نیز اثرپذیری شاخص
اجاره بهای مسکن از سیاست های کنترل و مهار تورم سبب تغییر متناسب اجاره بها با
تحولات نرخ تورم در کشور شده است
.

رونق معاملات مسکن در بهار ۹۵
در مجموع سطح مناسب معاملات انجام شده در بهار امسال نشانگر استقبال
متقاضیان از خرید مسکن در ماه های اخیر است
.

با توجه به چشم انداز بهبود فضای اقتصاد کلان و رویکرد سیاستگذار پولی
در کمک به تسهیل اعتباری بخش مسکن و همچنین برنامه کاهش نرخ های سود بانکی متناسب
با روند نزولی نرخ تورم انتظار می رود حجم معاملات در ماههای پیش رو از روند
افزایشی برخوردار شود.بررسی تحولات بازار اجاره بهای مسکن در مدت یاد شده
نیز موید تغییر متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم است به طوری که شاخص کرایه
مسکن اجاره ای در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به
ترتیب ۹.۷ و ۱.۵ درصد رشد نشان می دهد
.

این آمار برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات
کشور است که اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی آن را تهیه و منتشر
کرده است
.

گفتنی است، بانک مرکزی نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به خرداد‌‌ماه
۱۳۹۵ نسبت به دوازده ماه منتهی به خرداد‌‌ماه ۱۳۹۴ را معادل ۹.۷ درصد اعلام کرد
.

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا