مسکن و ساختمان

پرداخت وام منطقه‌ای مسکن کلید خورد

با ابلاغ دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر موسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن، پرداخت وام منطقه ای مسکن وارد فاز اجرایی شد.

براساس دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر موسسات پس‌انداز و
تسهیلات مسکن که ۱۶ شهریور ماه جاری در شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و به
تازگی ابلاغ شده است ، این موسسات برای تامین نقدینگی مورد نیاز خود می توانند
علاوه بر دریافت تسهیلات از موسسات اعتباری، دولت، شرکت‌های دولتی، مؤسسات عمومی
غیردولتی و شهرداری‌ها، از موسسات مالی بین المللی نیز وام دریافت کنند. همچنین با
تشکیل موسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن، پرداخت وام مسکن در هر استان بصورت منطقه‌ای
و با ضوابط خاص همان استان انجام خواهد شد
.

شورای پول و اعتبار با هدف کمک به تأمین مالی بخش مسکن از طریق جذب پس‌اندازهای
خرد و اعطای تسهیلات مسکن و با استناد به آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۷ قانون
حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری مصوب هیئت
وزیران، “دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر مؤسسات پس‌انداز و
تسهیلات مسکن” را در ۱۸ ماده و ۴ تبصره، تصویب کرده است
.

متن کامل دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر موسسات پس انداز
و تسهیلات مسکن بدین شرح است
:

مقدمه:

با استناد به آیین‌نامه اجرایی تبصره «۲» ماده (۷) قانون حمایت از
احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری موضوع تصویب‌نامه شماره
۱۲۰۶۷۲/ت۴۸۳۲۸ هـ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۴ هیأت وزیران و «آیین‌نامه نحوه تأسیس و اداره
مؤسسات اعتباری غیردولتی» موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۰۶۷۱/ت۴۸۴۳۶ هـ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۴
هیأت وزیران و اصلاحیه‌های بعدی آن و با هدف کمک به تأمین مالی بخش مسکن در مناطق
جغرافیایی مشخص از طریق جذب پس‌اندازهای خرد و اعطای تسهیلات مسکن در آن مناطق،
«دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر مؤسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن» که
از این پس به اختصار «دستورالعمل» نامیده می‌شود، به شرح ذیل تدوین می‌گردد
.

فصل اول ـ تعاریف و کلیات

ماده ۱ـ تمامی اصطلاحات و عناوین به کار رفته در ماده (۱) «آیین‌نامه
نحوه تأسیس و اداره مؤسسه اعتباری غیردولتی» عیناً در همان معانی و سایر اصطلاحات
و عناوین به کار رفته در این دستورالعمل در معانی مشروح زیر به کار می‌روند
:

۱-۱بانک
مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۲-۱مؤسسه
اعتباری: بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با اجازه‌نامه
بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می‌نماید؛

۳-۱مؤسسه:
مؤسسه پس‌انداز و تسهیلات مسکن دارای مجوز از بانک مرکزی که در چارچوب مفاد این
دستورالعمل با جذب سپرده و اعطای تسهیلات مسکن در یک استان مشخص اقدام می‌نماید
.

۴-۱تسهیلات
و تعهدات کلان مؤسسه پس‌انداز و تسهیلات مسکن: مجموع خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی
/ ایجاد شده به / برای هر ذینفع واحد که میزان آن حداقل معادل دو درصد سرمایه پایه
مؤسسه باشد
.

ماده ۲- فرآیند تأسیس، ثبت، فعالیت و نظارت بر مؤسسه وفق «آیین‌نامه
نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیردولتی» موضوع تصویب‌نامه شماره
۱۳۰۶۷۱/ت۴۸۴۳۶ هـ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۴ هیأت وزیران و اصلاحیه‌های بعدی آن و مفاد این
دستورالعمل می‌باشد
.

ماده ۳- مؤسسه اعتباری و یا اشخاص حقوقی که سهام یا سرمایه‌ دارای حق
رأی آنها به طور مستقیم و به هر میزان متعلق به مؤسسه اعتباری است، مجاز به تأسیس
و یا تملک سهام مؤسسه نمی‌باشند
.

تبصره ـ بانک مسکن از شمول مفاد این ماده مستثنی بوده و حداکثر مجاز
به تملک ۲۰ درصد سهام مؤسسه به صورت مستقیم و غیرمستقیم می‌باشد
.

ماده ۴ ـ ایجاد شعبه و یا نمایندگی توسط مؤسسه در محدوده استان ثبت
شده در اساسنامه، در چارچوب «آیین‌نامه ایجاد یا تعطیل شعبه یا باجه یا نمایندگی
مؤسسات اعتباری در داخل کشور» و منوط به افزایش سرمایه مؤسسه به میزان حداقل ۲۰
درصد حداقل سرمایه لازم جهت تأسیس و فعالیت مؤسسه امکان‌پذیر است
.

فصل دوم ـ سرمایه

ماده ۵ ـ حداقل سرمایه لازم جهت تأسیس و فعالیت مؤسسه در تهران مبلغ
۵۰۰ میلیارد ریال در سایر کلان‌شهرها و مراکز استان ۳۰۰ میلیارد ریال، تعیین می‌گردد
.

تبصره ۱ ـ بانک مرکزی می‌تواند در مقاطع دو ساله و حسب مورد با
پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار، نسبت به تغییر و افزایش حداقل
سرمایه موضوع این ماده اقدام نماید
.

تبصره ۲ ـ در صورت تغییر میزان سرمایه موضوع این ماده، مؤسسه موظف است
حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب، میزان سرمایه خود را با حداقل سرمایه مورد
نیاز مصوب تطبیق دهد
.

فصل سوم ـ فعالیت

ماده ۶ ـ مؤسسه صرفاً مجاز به انجام عملیات ذیل حسب مورد پس از اخذ
مجوز از بانک مرکزی در چارچوب قوانین و مقررات می‌باشد
:

۶-۱قبول
سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار

۶-۲صدور
گواهی سپرده عام و خاص

۶-۳دریافت
تسهیلات بلند مدت از مؤسسات اعتباری

۶-۴دریافت
کمک و وام‌های خارجی از مؤسسات مالی و توسعه‌ای بین‌المللی پس از اخذ مجوز از بانک
مرکزی

۶-۵دریافت
کمک و تسهیلات از دولت، شرکت‌های دولتی، مؤسسات عمومی غیردولتی و شهرداری‌ها با
رعایت قوانین و مقررات

۶-۶صدور
ضمانت‌نامه به درخواست سپرده‌گذاران مؤسسه صرفاً در بخش مسکن در استان مشخص شده در
اجازه‌نامه فعالیت

۶-۷اعطای
تسهیلات به اشخاص در قالب عقود اسلامی صرفاً در بخش مسکن در استان مشخص شده در
اجازه‌نامه فعالیت

۶-۸سپرده‌گذاری
در بانک مسکن

۶-۹انتشار و
فروش اوراق بهادار اسلامی نظیر اوراق مشارکت، اوراق رهنی مسکن و صکوک

۶-۱۰ارایه
خدمات نقل و انتقال وجوه ریالی به سپرده‌گذاران مؤسسه از طریق بانک مسکن

۶-۱۱صدور
کارت برداشت برای سپرده‌گذاران مؤسسه از طریق بانک مسکن

۶-۱۲ارایه
خدمات مشاوره‌ای در حوزه ساخت و توسعه مسکن

۶-۱۳خدمات
مربوط به وجوه اداره شده در حوزه مسکن

۶-۱۴افتتاح
حساب امانی در حوزه پیش‌فروش مسکن

۶-۱۵ارایه
خدمات نمایندگی و عاملیت به منظور جمع‌آوری و تضمین وجوه به سازندگان و خریداران
مسکن حداکثر معادل ۵۰ درصد سرمایه پایه مؤسسه

۶-۱۶ایجاد هر
گونه پوشش بیمه‌ای برای دارایی‌های مؤسسه نزد شرکت‌ها و مؤسسات بیمه

۶-۱۷سایر
عملیات مرتبط به تشخیص بانک مرکزی

تبصره ـ انجام عملیات موضوع بند (۶-۶)، حداقل پس از گذشت یک سال از
صدور اجازه‌نامه فعالیت و منوط به اخذ مجوز قبلی از بانک مرکزی امکان‌پذیر است
.

ماده ۷ ـ حد فردی و حد جمعی موضوع ضوابط ناظر بر تسهیلات و تعهدات
اشخاص مرتبط ابلاغی بانک مرکزی به ترتیب ۱ و ۵ درصد سرمایه پایه مؤسسه می‌باشد
.

ماده ۸-حد فردی و جمعی تسهیلات و تعهدات کلان موسسه در چارچوب ضوابط
ناظر بر تسهیلات و تعهدات

کلان ابلاغی بانک مرکزی به/برای هر ذی‌نفع واحد به ترتیب حداکثر معادل
۵ درصد و ۱۰۰ درصد سرمایه پایه موسسه می باشد
.

ماده ۹-حداقل نسبت کفایت سرمایه موسسه مطابق با ضوابط و مقررات مصوب
شورای پول و اعتبار در خصوص نسبت کفایت سرمایه می باشد
.

ماده ۱۰-موسسه مجاز به سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار به
استثنای اوراق مشارکت بانک مرکزی و اوراق مشارکت دولت نمی باشد
.

ماده ۱۱-حد مجاز تملک دارایی های ثابت توسط موسسه موضوع دستورالعمل
نحوه محاسبه نسبت خالص دارایی های ثابت موسسات اعتباری حداکثر معادل ۲۰ درصد می
باشد
.

ماده ۱۲-موسسه موظف است همواره حداقل ۱۰ درصد و حداکثر ۲۰ درصد مانده
سپرده های خود را به صورت ترکیبی از وجه نقد و سایر دارایی های نقد که به سرعت،
سهولت و با حداقل هزینه ممکن قابل تبدیل به وجه نقد می باشند (نظیر سپرده های مدت
دار نزد بانک مسکن، اوراق مشارکت بانک مرکزی و اوراق مشارکت دولت) نگهداری نماید
.

ماده ۱۳-نسبت سپرده قانونی برای انواع سپرده های موسسه معادل ۲ درصد
تعیین می شود
.

ماده ۱۴ نحوه محاسبه و پرداخت سهم سود قطعی متعلق به سپرده گذاران
موسسه وفق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در خصوص نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع می باشد
.

ماده ۱۵-پذیرش سپرده تسهیلات خواه، ارائه هر گونه برنامه زمان بندی
برای اعطای تسهیلات در قبال گذاردن سپرده برای مدت معین در چارچوب جداولی بر اساس
نوبت و مبلغ و موارد مشابه توسط موسسه فراتر از آن چه بانک مرکزی تعیین خواهد
نمود، ممنوع است
.

ماده ۱۶-میزان تسهیلات خرید و ساخت مسکن اعطایی توسط موسسه بنا به
سیاست بانک مرکزی تعیین می شود
.

فصل چهارم-سایر مقررات

ماده ۱۷-به جز احکام خاص که در این دستورالعمل تصریح شده است، موسسه
موظف به رعایت تمامی قوانین «آیین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری
غیردولتی» مصوبات شورای پول و اعتبار، مفاد اساسنامه مصوب و بخشنامه ها و
دستورالعمل های بانک مرکزی و سایر مقررات مربوط می باشد
.

ماده ۱۸-در صورت اشتغال به هر گونه عملیات بدون رعایت مقررات این
دستورالعمل، بانک مرکزی مکلف به اعمال اقدامات لازم در چارچوب قانون پولی و بانکی
کشور، قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی و سایر قوانین و مقررات مربوط در مورد
موسسات و افراد متخلف خواهد بود
.

این دستورالعمل مشتمل بر ۱۸ ماده و۴ تبصره در یک هزار و دویست و بیست
و سومین جلسه مورخ ۱۳۹۵.۰۶.۱۶ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید
.

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا