دانشنامه ساخت و ساز

انواع ماشین آلات ساختمانی و کاربرد آنها(سری اول)

در این مطلب به معرفی و توضیح مختصر و تقریبا جامعی از انواع ماشین آلات ساختمانی می پردازیم.

۱تراکتورها و بولدوزرها

تراکتورازمهمترین ماشین الات راهسازی وساختمان سازی است که دارای کاربردهای متعددی است هدف اولیه تراکتوربه جلوراندن ویا

انواع ماشین آلات ساختمانی و کاربرد آنها(سری اول)

کشیدن اقسام بارها میباشد برروی تراکتورانواع لوازم مکانیکی را میتوان نصب کرد لوازمی ازقبیل : بیل های مکانیکی ریپرها تیغه

های بولدوزر دکل های لوله گذار جانبی کج بیل ها نهرکن ها وغیره به علاوه ازتراکتور استفاده های دیگری هم میکنند نظیرکشیدن

اسکریپر واگن وغیره .

تراکتورها ازموتورهای دیزل که معمولا توربوشارژهستند نیرومیگیرند ودرانواع استاندارد ودنده اتوماتیک موجودهستند همچنین

کنترل آنها به صورت کنترل هیدورلیک ودنده اتوماتیک است تراکتورها بردونوع کلی چرخ زنجیری وچرخ لاستیکی میباشند .

انواع ماشین آلات ساختمانی و کاربرد آنها(سری اول)

کاربرد

بولدوزرها موارد استفاده فراوانی دارند که ازمیان میتوان به موارد زیراشاره
کرد
:

۱-تصطیح زمین وپاک سازی آن ازبوته ها وکنده های
درخت

۲-ایجاد راههای اولیه درکوهستانهای وزمینهای سنگ
لاخی

۳-جابجا کردن توده خاک به صورت فشاردادن درحجم های
زیاد

۴-کمک به هل دادن اسکریپرها

۵- پخش کردن خاک درخاکریزها

۶-پشته کردن خاک درکنارنهرهای ایجادشده

۷- تصطیح وپاک سازی بقایای مانده ازعملیات ساختمانی

۸-نگهداری راههای موقت خاکی

۹-پاک سازی گودالهای کف معادن

انواع تراکتورها

الف – تراکتورهای چرخ زنجیری

تراکتورهای

چرخ زنجیری انواع مختلفی دارد این تراکتورها معمولا برحسب اندازه وزن وقدرت طبقه بندی میشوند دربسیاری ازپروژه
ها مقدار

وزن تراکتور چرخ زنجیری مهم است زیرا مقدار حداکثر نیروی کششی که یک دستگاه تراکتور میتواند به وجود آورد بدون توجه به

قدرت تولیدی موتورآن به حاصل ضرب مقدار وزن درضریب کشش سطح جاده ای که
روی آن کارمیکنند محدود میباشد وجود

زنجیره ها باعث میشود که تراکتوربتواند
درزمینهای با مقاومت فشاری کم وقدرت کششی مناسب
فعالیت داشته باشد.

ب- تراکتور چرخ لاستیکی

تراکتورچرخ لاستیکی ازاین جهت ساخته شده که سرعت بیشتری درکشیدن وهل دادن اسکریپرها وکارهای نظیرآن داشته باشد این

نوع ماشین ها درانواع دوچرخ وچهارچرخ
وجوددارد نوع دوچرخ
آن حتما باید بایک
ماشین دیگر نظیراسکریپر کارکند تابتواند

تعادل خودرا حفظ کند نوع چهارچرخ آن دردونوع یک دیفرانسیل
ودودیفرانسیل موجود است باین
همه آسیب پذیری لاستیکهای
این

ماشینها درموقع کار درزمینهای دارای سنگهای تیزکه باعث بریده شدن لاستیک میشود استفاده
ازآن را دراین نوع زمینها
محدود

میکند البته زنجیرها ی سیمی مخصوص جهت حفاظت لاستیکها وجوددارد که میتوان برازدیاد اصطحکاک لاستیکها باسطح
زمین آنها

رابکاربرد.

۲-بیل های مکانیکی

بیل های مکانیکی ازاولین
ماشین آلات مدرن ساختمانی است که درعملیات خاکی
بکاررفته است بیل های مکانیکی عمدتا”
برای گود

انواع ماشین آلات ساختمانی و کاربرد آنها(سری اول)

برداری درخاک وبارکردن آن با کامیون یا تریلی ویا تسمه نقاله ها بکارمیرود انواع پرقدرت آن قادربه گودبرداری درتمام انواع

خاکها بجزصخرخ سنگها بدون تخریب اولیه میباشد بیل های مکانیکی ازسه قسمت اساسی تشکیل شده
است : ارابه – قسمت اتاقک

گردان روی ارابه وقسمت
الحاقی جلوی ماشین .

ارابه یا شاسی – شاسی به دونوع تقسیم میشو:۱- شاسی چرخ زنجیری ۲-شاسی چرخ لاستیکی ( کامیون )

شاسی

چرخ زنجیری با ثبات وقابل اطمینان برای اتاقک چرخنده فوقانی ایجاد میکند
و
قابلیت تحرک بسیارخوبی
درمحل خاک برداری ایجاد

میکند درضمن به دلیل سطح وسیع چرخها فشارکمی برروی خاک ایجاد میکند که امکان کاربرروی خاکهای سست را فراهم میکند

درموارد ی که برحسب نوع خاک اصطحکاک بیشتری مورد نیازبوده ومسئله لغزندگی وجود داشته باشد نقش زنجیر
درماشین اهمیت

پیدا میکند درعوض اینگونه بیلها سرعت
کمی دارند
شاسی های چرخ لاستیکی
دارای سرعت حرکتی
بیشتری بوده ولذا
برای کارهای

کوچکی که تعداد سفرزیاد بوده وسطح راه مورد استفاده محکم باشد مفیدترند این نوع شاسی
خودبردونوع است : نوع خود متحرک

که ازاتاقک فرمان میگرد ونوع دیگرکه درقسمت عقب کامیون نصب میشود وآن
راکامیونی میگویند.سرعت نوع اول ۵۰ وسرعت

نوع دوم ۸۰کیلومتر درساعت میرسد .

انواع بیلهای مکانیکی:

الف- بیل مکانیکی با جام معکوس

به این بیل اسامی متعددی داده می شود از قبیل:کج بیل – بیل پشت خم وبیل
کششی.این بیلها در دو نوع مکانیکی و هیدرولیکی هستند

وبرای حفاری مناسبند.

ب- بیل مکانیکی با سیستم کابلی

این بیل مکانیکی عبارت
است از اطاقک گردانی که سوار بر چرخها بوده ودر انتهای
جلویی آن بیل متصل شده است. این بیل در
دو

نوع مکانیکی و هیدرولیکی میباشند.

ج- بیل کششی (دراگلاین)

بیل کششی دراگلاین ازیک اطاقک فرمان– جرثقیل – جام بیل کششی و کابلهای
لازم جهت کنترل قسمتهای مختلف تشکیل
شده

است.بیل کششی قادر است در سطوح خیلی بالاتر وخیلی پایینتر از سطح اتکاء خود است ودر انواع زمینهای مورد استفاده
قرار می

گیرد. بازوی طویل آن برای حفاری و
تخلیه مواد کنده شده مفید بوده وزمان سیکل کار کوتاه از
محاسن این ماشین میباشد.

د- جرثقیل

جرثقیل تشکیل شده از اطاق فرمان ویک تیر بلند مشبک وقلب جرثقیل و معمولا
برای باند کردن اجسام سنگین وحرکت
دادن آنها

بکار میرود. با اتصال دستگاههای مختلف به انتهای تیر مشبک بلند جرثقیل می توان از استفاده های دیگری نمود.جرثقیل
ها هم بر

دو نوع مکانیکی و هیدرولیکی می باشند
که امروزه بیشتر هیدرولیکی می باشند.

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا