شهر

احداث ساختمان در کشور ۳۳ درصد کاهش یافت

گزارش اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادر شده در زمستان ۹۳ نشان می‌دهد احداث ساختمان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۳ درصد کاهش یافته است.

به دلیل اهمیت اطلاعات شهر تهران و به منظور حفظ قابلیت مقایسه
اطلاعات با دورهای قبل، آمار مربوط به شهر تهران، به صورت سطری جداگانه در ذیل
استان تهران در جداول ۱ تا ۱۵ ارایه شده است بر همین اساس خلاصه یافته‌های این
نشریه نیز در دو بخش “الف

برای شهر تهران و “ب” برای نقاط شهری کل کشور، تهیه
شده است که به شرح زیر ارایه می‌شود.

الف- شهر تهران

در زمستان سال ۱۳۹۳، تعداد پروانه‌ی ساختمانی توسط شهرداری تهران صادر
شده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۲۶.۷ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال
گذشته حدود ۳۳.۴ درصد کاهش داشته است.

این تعداد پروانه حدود ۵.۰ درصد از کل پروانه‌های ساختمانی کشور را
تشکیل می‌دهد از کل پروانه‌های صادر شده ۱۱ پروانه (۰.۵ درصد) مربوط به افزایش بنا
و ۲۴۰۶ پروانه (۹۹.۵ درصد) مربوط به احداث ساختمان بوده است که پروانه‌های صادر
شده برای احداث ساختمان نسبت به فصل گذشته حدود ۲۶.۸ درصد افزایش و نسبت به فصل
مشابه سال گذشته حدود ۳۳.۲ درصد کاهش داشته است.

مجموع مساحت زیربنای تعیین شده در پروانه‌های صادر شده برای احداث
ساختمان از سوی شهرداری تهران در زمستان سال ۱۳۹۳ حدود
۳۹۰۷.۹ هزار متر مربع بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۴۶.۸ درصد افزایش و
نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۴۴.۵ درصد کاهش داشته است و در حدود
۱۸.۱ درصد از
مجموع کل زیربنای تعیین شده در پروانه‌های تعیین شده در پروانه‌‌های صادر شده برای
احداث ساختمان از سوی شهرداری‌های کشور را تشکیل می‌دهد. همچنین متوسط ساخت زیربنا
در پروانه‌های احداث ساختمان حدود ۱۶۲۴ مترمربع و در پروانه‌های احداث ساختمان
مسکونی حدود ۱۲۲۳ مترمربع بوده است.

تعداد واحدهای مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های صادر شده برای احداث
ساختمان از سوی شهرداری تهران در زمستان سال ۱۳۹۳ بالغ بر ۱۹۳۹۴ واحد بوده است که
نسبت به فصل گذشته حدود ۳۰.۳ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۲۹.۱
درصد کاهش داشته است این تعداد واحد مسکونی ۱۶.۸ درصد از واحدهای مسکونی پیش‌بینی
شده در پروانه‌های احداث ساختمان صادر شده از سوی شهرداری‌های کشور را تشکیل می‌دهد.
با توجه به تعداد پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان در شهر تهران، متوسط
تعداد واحد مسکونی در پروانه‌های احداث ساختمان ۸.۱ واحد و در پروانه‌های احداث ساختمان
مسکونی نیز ۷.۸ واحد بوده است.

مجموع مساحت زمین پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان در حدود
۸۲۰.۶ درصد کاهش داشته است. متوسط مساحت زمین در پروانه‌های احداث ساختمان ۳۴۱ متر
مربع و در پروانه‌های احداث ساختمان مسکونی حدود ۲۷۳ متر مربع بوده است.

از مجموع پروانه‌های صادره برای احداث ساختمان‌های مسکونی ۰.۱ درصد
برای احداث ساختمان‌های یک طبقه، ۰.۰ درصد برای احداث ساختمان‌های دو طبقه، ۰.۹
درصد برای احداث ساختمان‌های سه طبقه، ۵.۲ درصد برای احداث ساختمان‌های چهار طبقه
و ۹۳.۸ درصد برای احداث ساختمان‌های پنج طبقه و بیش‌تر بوده است.

پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان‌های مسکونی بر حسب نوع اسکلت
و مصالح عمده‌ی به کار رفته در بنای آن‌ها نشان می‌دهد که
۳۵.۳۶ درصد این پروانه‌ها برای احداث ساختمان‌های اسکلت فلزی و ۶۴.۶ درصد برای
احداث ساختمان‌های بتون آرمه بوده است

ب- نقاط شهری کشور.

در زمستان سال ۱۳۹۳، تعداد ۴۸۰۸۵ پروانه‌ی ساختمانی توسط شهرداری‌های
کشور صادر شده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۱۱۱.۳ درصد افزایش و نسبت به فصل
مشابه سال گذشته حدود ۲۳.۴ درصد کاهش داشته است. از کل پروانه‌های صادر شده ۴۶۵۶
پروانه (۹.۷ درصد) مربوط به افزایش بنا و
۴۳۴۲۹ پروانه (۹۰.۳ درصد) مربوط به احداث ساختمان بوده است که پروانه‌های صادر
شده برای احداث ساختمان نسبت به فصل گذشته حدود ۱۲۱.۴ درصد افزایش و نسبت به فصل
مشابه سال گذشته حدود ۲۵.۴ درصد کاهش داشته است.

مجموع مساحت‌ زیربنای پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان در حدود
۲۱۵۴۲.۲ هزار متر مربع بوده است که نسبت به فصل گذشته ۸۷.۶ درصد افزایش و نسبت به
فصل مشابه سال گذشته حدود ۳۸.۶ درصد کاهش داشته است. متوسط مساحت زیربنا در پروانه‌های
احداث ساختمان ۴۹۶ مترمربع و در پروانه‌های احداث ساختمان مسکونی ۴۲۴ متر مربع
بوده است.

تعداد واحد مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های صادر شده برای احداث
ساختمان در زمستان سال ۱۳۹۳ بالغ بر ۱۱۵۴۳۴ واحد بوده است که نسبت به فصل گذشته
حدود ۷۷.۳ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۳۷.۷ درصد کاهش داشته
است. با توجه به تعداد پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان، متوسط تعداد واحد
مسکونی در پروانه‌های احداث ساختمان
۲.۷
واحد و در پروانه‌های احداث ساختمان مسکونی ۲.۸ واحد بوده است مجموع مساحت زمین پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان در حدود
۱۴۷۰۵.۰ هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود
۸۶.۸ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲۹.۲ درصد کاهش داشته است. متوسط
مساحت زمین در پروانه‌های احداث ساختمان ۳۳۹ مترمربع و در پروانه‌های احداث
ساختمان مسکونی ۲۷۸ متر مربع بوده است.

از مجموع پروانه‌های صادره برای احداث ساختمان‌های مسکونی، در حدود
۳۰.۷ درصد برای احداث ساختمان‌های یک طبقه، ۲۷.۷ درصد برای احداث ساختمان‌های دو
طبقه، ۱۵.۳ درصد برای احداث ساختمان‌های سه‌طبقه،
۹.۶ درصد برای احداث ساختمان‌های چهارطبقه و ۱۶.۸ درصد برای احداث ساختمان‌های
پنج‌طبقه و بیش‌تر است.

پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان‌های مسکونی بر حسب نوع اسکلت
و مصالح عمده‌ی به کار رفته در بنای آنها نشان می‌دهد که
۱۹.۴ درصد این پروانه‌ها برای احداث ساختمان‌های اسکلت فلزی، ۵۵.۹ درصد برای
احداث ساختمان‌های بتون آرمه، ۲۲.۹ درصد برای احداث ساختمان‌هایی با آجر و آهن و
۱.۸ درصد برای احداث ساختمان‌هایی با سایر مصالح بوده است.

آمارهای ارایه شده در این نشریه، ویژگی‌های عمومی و کلی یاد شده را به
طور تفصیلی به تفکیک هر یک از استان‌ها و شهرهای کشور نشان می‌دهد.

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا