دانشنامه ساخت و ساز

تراکم بتن و از بین بردن فضای های خالی در بتن

خارج کردن هوای داخل بتن ریخته شده در قالب و از بین بردن فضای خالی بین مصالح تشکیل دهنده آنرا
تراکم می گویند. عمل ریختن و تراکم بتن، معمولاً همزمان انجام می شود. تراکم بتن  در رسید ن به مقاومت مورد نیاز، نفوذ پذیری  کمتر و دوام بیشتر بتن سخت شده نقش به سزایی دارد.

تراکم بتن

از مهم ترین وسایل تراکم بتن لرزانند ه درونی ( ویبراتور ) است . این وسیله از یک لولۀ خرطومی که در انتهای
آن یک میله انعطاف ناپذیر وجود دارد به یک موتور متحرک اتصال دارد این میله وارد بتن تازه شده و با ایجاد
لرزش یکنواخت ، سبب تراکم بتن می شود.


هنگام کار با دستگاه ویبراتور باید به نکات زیر توجه نمود:
عملکرد دستگاه به این صورت است که میله انتهای ویبراتور باید به صورت عمودی و آرام واردبتن شود و
 مقداری در لایۀ قبلی فرو رود.

تراکم بتن


شعاع عمل میله لرزانند ه بستگی به اند ازه قطر آن د ارد هر قد ر قطر میله بزرگ تر باشد شعاع عمل آن بیشتر
 می باشد. رعایت تد اخل و هم پوشانی شعاع عمل تراکم میله های مختلف الزامی است.

تراکم بتن

برای اغلب کارهای بتن مسلح مدت زمان تراکم کامل معمولاً حدود ۵ تا ۱۵ ثانیه می باشد ولی در عمل ، به محض مشاهدۀ حباب های هوا و به وجود آمدن غشایی درخشان از ملات بر روی سطح بتن ، باید ویبره کردن را متوقف نمود، و به صورت عمودی و آرام از بتن خارج نمود . تراکم کم باعث ماندن هوای محبوس در بتن خواهدشد و از طرفی تراکم زیاد موجب جدایی اجزای تشکیل دهنده بتن از هم می گردد.

 

بتن ریزی فوند اسیون:

قبل از بتن ریزی باید بد نه قالب را به مواد رها ساز آغشته نمود ه و یا با ورق های پلاستیکی پوشاند تا آب بتن را
به خود جذب نکند. د ر هنگام بتن ریزی فوند اسیون ها باید د قت شود که بتن با ضربه به بد نه قالب برخورد نکند و حد اکثر د ر لایه های ۳۰ سانتی متری ریخته شد ه و پس از ویبره شد ن هر لایه و اطمینان ازتراکم آن ، لایه بعد ی ریخته شود.

 

عمل آوری بتن :

بتن برای کسب مقاومت به طور پیوسته به رطوبت نیاز د ارد. به مجموعه اقد اماتی که برای مراقبت ، نگهد اری و
تأمین رطوبت بتن ، د ر روزهای اول بتن ریزی انجام می شود عمل آوری گفته می شود. مد ت زمان عمل آوری بتن به نوع سیمان ، شرایط محیطی و د مای بتن بستگی د ارد.

 

عمل آوری بتن با روش های مختلفی قابل انجام است که برخی از روش های متد اول عبارت اند از:
آب پاشی مستمر سطح بتن
پوشاند ن سطح بتن با گونی کنفی مرطوب
پوشاند ن سطح بتن با ورقه های پلاستیکی
پوشاند ن سطح بتن با ورقه های پشم شیشه

تراکم بتن

انواع ستون های بکار رفته در ساختمان

 

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا