شهر

مصطفی کاظمی، مشاور و مدیرکل دفتر شهردار تهران:

برایمان شهر و آینده‌اش مهم است نه نام و نشان خودمان

مصطفی کاظمی، مشاور عالی و مدیرکل حوزه شهردار تهران ، جان ایده های مدیران فعلی شهرداری تهران را در یک جمله خلاصه می کند. او می گوید برای ما زمین ارزشمند و متعلق به همه است و تأکید دارد که این ارزش فراتر از یک ارزش اقتصادی است. از پشت شیشه های اتاق مدیرکل حوزه شهردار تهران منظره ای باز از جنوب به شمال تهران در برابر است؛ چشم از گستره باز بالای پارک شهر عبور می کند، ساختمان سازمان بهزیستی را پشت سر می گذارد و به اغتشاش فضایی و نبود خط افق در مرکز و شمال شهر می رسد. تا چشم کار می کند ساختمان است، انگار تهران بیانیه ای باشد از بتون و سیمان و در این وضعیت مشاور عالی شهردار تهران می گوید ارزش زمین برای ما معماران به واسطه نقشی که در کیفیت زندگی شهری ایفا می کند مهم است. مصطفی کاظمی دانش آموخته معماری است، عمده فعالیت و سابقه اش هم در زمینه همین رشته بوده است، سمت های مختلفی را در شهرداری تهران در دوره های مختلف پشت سر گذاشته و مدت نسبتا طولانی در شهرداری نبوده است، اما هیچگاه از موضوعات شهری دور نبوده است و اکنون در موقعیتی است که فرصتی فراهم آمده برای پیاده سازی ایده های خلاق و همراهی برای تبدیل شهر و فرصتی برای حضور طبقه خلاق. او جزو آن دسته از کسانی است که باور دارد شهر را باید اهل شهراداره کنند به این معنا که کسانی که اهلیت دارند، چون «کلاه گذاشتن سر آنها سخت تر است»، «چون به ارزش ذاتی زمین واقفند» و «چون شهر را همچون کالایی نمی بینند». کاظمی بدون شک فراتر از مدیرکل دفتر شهردار تهران نقش ایفا می کند و این از ورودی دفتر پیداست؛ از جایی که روی وایت برد دفترش برنامه روزانه یا هفتگی نوشته شده است. او بدون تردید یکی از افراد مؤثر در میراث به جای مانده از این دوره شهرداری خواهد بود. خوب یا بد مصطفی کاظمی نقشی فراتر از مدیرکل حوزه در سیاست های شهرداری این دوره دارد و شاید بتوان برای نخستین بار وجوه اجرایی مدیرکل حوزه شهردار را بر وجوه اداری او ارجح دانست. گفت وگوی مفصلی را با او می خوانیم.

 

جدی ترین انتقادی که به شهرداری می شود این است که کار نمی کند، انتقاد روشن و گویایی است اما از آن طرف شهرداری می گوید این طور نیست و به شکل مستند گزارش فعالیت ها را منتشر می کند، فارغ از اینکه ثابت کنیم کار میکند یا نه به نظر من می رسد ابتدا به ساکن باید تعریف شهرداری از کار را بفهمیم؛ چون این طور به نظر می رسد که تغییراتی در این تعریف باعث این مجادله شده است؟

واقعیت این است که من حتی در جلسات خودمان به این اشاره میکنم که از ما نپرسید چه کارهایی کردید. از ما بپرسید چه کارهایی نکردید؟ به این معنا که خیلی اوقات انجام ندادن کار غلط و جلوگیری از تصمیم های نادرست مهمتر از انجام دادن برخی کارهایی می شود که در درستی آن ها تردید جدی وجود دارد.

 مثلا اینکه می گویید تراکم نمی فروشیم؟

 یک مورد همین است که شما می گویید. ما یعنی شورا و شهرداری بلند شعار داده ایم که شهر فروشی نمی کنیم؛ ما وفادار به طرح تفصیلی شهریم یعنی هر آنچه که طرح تفصیلی معین کرده است؛ به عبارتی وفادار به قانونیم، چون طرح تفصیلی اینجا قانون است. اگر جایی اجازه داده باشد، می سازیم و اگر جایی اجازه نداده باشد، نمی سازیم.

فکر نمی کنید این شعار کمی باورنکردنی است؟

نه نیست؛ چون اطلاعات و ارقام مستندش مشخص است و البته تأکید میکنم حرف ما به این معنا نیست که تراکم نمی فروشیم بلکه به جد و قرص و محکم فروش تراکم را روی طرح تفصیلی شهر نشانده ایم، این کاری است که ما کرده ایم و به معنای آن است که تراکم فروشی غیرقانونی نکرده ایم. تأکید میکنم اینجا آن کارنکرده از کارکرده مهم تر است. کافی است به صورت مقایسه ای به میزان پروانه های صادره در دوره های مختلف مدیریت شهری مراجعه کنید.

به عبارتی شما ایجابی به این نتیجه رسیده اید که شهر به سازه بیشتری نیاز ندارد؟

اعتقاد ما بر این است که شهرنباید به کارگاه ساختمانی تبدیل شود لذا به سازه سنگین بیش از این، دیگر نیاز ندارد؛ مگر اینکه همان طور که شما اشاره کردید، ضرورت ایجاب کند. وگرنه به اندازه کافی سازه سنگین در این شهر احداث شده است؛ نظیر مالها، تونل و بزرگراه و… گر چه نسبت به بعضی از اینها هم انتقاداتی وجود دارد. کار از نظر ما، الزاما کار فیزیکی و وقت گذاشتن زیاد نیست. به عنوان مثال زمانی مد شده بود که فلان مسئول در یک جلسه که از صبح زود تا آخر شب طول کشیده بیش از ۵۰۰ تصمیم وصورتجلسه مصوب کرده است. خب طبیعی است که وقتی در چنین فشردگی زمان این همه مصوبه تولید شود، باید از نظر محتوای کارشناسی بودن به آنها  شک کرد. ما در زندگی شخصی و خانوادگی مان جسارت و جرات تصمیم گیری های مهم در زمان کوتاه را داریم که حال برای مردم و با امکانات بیت المال اینگونه تصمیم بگیریم؟

بیایید برخی پروژه های عمرانی غیر ضرور احداث شده را با معادل ارزی در بازه های زمانی قبل، بخصوص بعداز دوران کوتاه توافق هسته ای مقایسه کنیم، ببینیم می توانستیم چقدر مترو ایجاد کنیم؟ چقدر می شد واگن وارد کرد؟ چقدر میشد اتوبوس نو وارد کرد؟ چون در آن زمان اگر یادتان باشد در بحث های ارتباطات بین الملل گشایشی ایجاد شده بود. با این مبلغ چقدر می توانستیم تسهیلاتی را که مخصوص عموم مردم باشد، برای همه شهر تهیه کنیم. به عبارتی حرف ما این است، در تعریف مگاپروژه ها باید منفعت عمومی شهر و همه مردم را محاسبه کرد به عنوان مثال وقتی خطوط مترو را افزایش دهیم و تکمیل کنیم یا واگن قطار مترو را تأمین کنیم به گونه ای که سرفاصله حرکت قطارها را کاهش دهیم خدمت بیشتری کرده ایم یا اینکه یک پل یا سازه سنگین دیگری را در نقطه ای از شهر ایجاد کنیم منظور من نفی هیچ کدام نیست بلکه تحلیل هزینه فایده پروژه هاست .

به هر حال برگردیم سر بحث اولیه ای که ما گفتیم؛ یعنی آقای شهردار و اعضای شورای شهر گفته و می گویند که ما منافع عمومی شهر را به گروه خاص نمی فروشیم. اینها کارهایی است که ما نکردیم و اتفاقا همین هاست که کسی به آن خیلی توجه نکرده و نمی کند اما تأثیری روی کار ما ندارد؛ چون مطمئنیم آثار خودش را در بازه زمانی طولانی تر نشان خواهد داد و آن وقت می توان فهمید که چه اتفاقاتی افتاده است. کما اینکه می توان هم اکنون فاجعه شهر سازانه ای که در منطقه ۲۲ رخ داده است را مشاهده کرد، اینها نتیجه تصمیماتی است که قبلا گرفته شده و امروز و آینده بیشتر از پیش خود را نمایان خواهند کرد. نمونه دیگری بگویم، یکی از چیزهایی که من از اطراف و اکناف شنیدم؛ نه از داخل شهرداری از دوستانی که از بیرون ما را رصد می کنند، این است که می گویند احساس می شود که شهر آرام است. بخشی از این آرامش شهر از نظر روانی و رسانه ای است که اصرار کرده ایم ما گروه سیاسی نبوده و به دنبال دستیابی به اهداف سیاسی یا مناصب دیگر نیستیم بلکه متخصصیم، بخش دیگر آرامشی است که به خاطر کاهش ساخت وساز مگاپروژه ها به استثناء مترو عمرانی است و اینکه همه جای شهر را به کارگاه های ساختمانی تبدیل نکنیم. یکی از دستورات ابتدایی آقای دکتر حناچی جمع آوری کارگاه های ساختمانی راکد غیر ضروری بود تا فضای شهر در اختیار مردم قرار بگیرد.

درون این چارچوبی که ما داریم با هم حرف می زنیم و شما راهبری اش می کنید، آرزوی شما برای تهران چیست؟ یعنی آرزوی مدیریت شهری اعم از شما، شهردار و تیمی که این ایده را راهبری می کند، چیست؟

واقعیت این است وقتی مجموعه مدیریت شهری را خطاب قرار می دهید یعنی وجود یک چشم انداز مشترک بین شهرداری و شورای شهر با همه اجزا و بخش های آنها. من تردید دارم که در این زمینه چشم انداز مشترک در همه ادوار مدیریت شهری وجود داشته است، به این معنا که این چشم انداز در همه اجزای سازمانی و برنامه ای بین شورا و شهرداری اعتماد فکری بوجود آورده باشد. ولی چشم انداز اعلام شده آقای دکتر حناچی همان «تهران شهری برای همه است که در همان جهت هم کار می کند. برایش مصداق هم داریم؛ مثلا اینکه می گوییم منافع شهر در اختیار گروهی خاص قرار نگیرد؛ یعنی تهران مال همه است و همه باید از آن استفاده کنند و نباید منافع شهر را به یک گروه خاص فروخت. مثلا اقداماتی که در حوزه مناسب سازی برای افراد معلول و کم توان رخ می دهد، با اینکه ممکن است حجمش نسبت به مقیاس کل شهر خیلی زیاد نباشد اما به هر حال باید حقوق آنها را در شهر تأمین کرد مثلا آدمی که ۵۰ سال در کهریزک به دلیل معلولیت محبوس شده؛ به این علت که فضای شهری به او اجازه نمی دهد در فضای شهر حرکت بکند. او هم نسبت به این شهر حق دارد. اینها همه مصادیقش هستند. ولی این چیزی که می گویم تهران شهری برای همه باشد واقعا آرزوی من هم هست که این اتفاق بیفتد با اینکه میدانم سخت و دشوار است ولی اگر شخصی بخواهم به موضوع نگاه کنم آرزوی من آشتی مردم با شهر است. چون معتقدم اگر مردم با شهرشان آشتی کرده و در صلح باشند، به آن آسیب نمی زنند و محیطی سالم تر و بهتر برای زندگی فراهم می کنند، اداره شهر فقط توسط شهرداری میسر نیست بلکه باید همه مردم، نهادها و دولت هریک نقش خود را ایفا کنند، دولت سال هاست سهم حضور خود در پایتخت را نمی پردازد.

 حالا اگر در مورد همین ایده ها بخواهیم عینی تر بحث کنیم، چطور ترجمه می شوند؛ در کدام پروژه، طرح یا ایده روی زمین می توان نشانشان داد؟

قبل از پرداختن به مصادیق، به این نکته اشاره کنم تهران به عنوان پایتخت یک کشور اسلامی فاقد ویژگی ها و شاخص های یک شهر اسلامی است و شاخص های یک شهر اسلامی علاوه بر جنبه های ظاهری باید واجد ویژگی های انسانی باشد، به گونه ای که ما به مردم فرصت بدهیم فضای شهری را لمس و تجربه کنند، به عبارتی احساس امنیت و آرامش و رفاه را زندگی کنند. اتفاقاتی که در دوره قبل هم رخ داده و ما تأییدش کرده و می گوییم باید تداوم یابند. در جلساتی که با همکاران داشته ام بارها تأکید کرده ام که دوره مدیریت آقای قالیباف را صفر و یک نکنید، در دوره آقای قالیباف کارهای بسیار مثبتی انجام شده است که می شود واقعا آنها را ستود و در کنار آن کارهایی هم انجام شده که باعث نگرانی و تاسف است. یعنی می توان شاهد هر دو بود. در این زمینه از هر دو دوست فقط یک پروژه را مثال می زنم، واقعا نمی توان درک کرد که با چه منطق و استدلالی شهرداری در دوره ای به بیمارستان شهدای تجریش واقع در خیابان شهرداری اجازه توسعه بیمارستان را میدهد که تبدیل به بیمارستان ۱۰۰۰ تخت خوابی بشود در موقعیتی که همین الان و قبل از تکمیل بخش توسعه ای بیمارستان و آن محدوده دچار معضل ترافیکی و ازدحام جمعیت و ده ها مسئله دیگر است علاوه بر اینکه احداث بخش جدید بیمارستان دید به کوه را از بین برده است، در حالی که می شد موقعیت دیگری را که نزدیک شبکه بزرگراهی باشد به این کار اختصاص داد و از سوی دیگر توسعه عرصه عمومی شهر و ایجاد فضاهای عمومی پیاده، امن و راحت به وجود آمده است که از جمله کارهایی است که میشود برای آنها خوشحال بود نظیر میدان مشق، چنین فضاهایی می توانند مردم را با شهر آشتی دهند.

همین که به آن می گوییم قلمروی عمومی؟

بله، توسعه قلمرو عمومی که مردم بتوانند با خانواده هایشان در این فضاها بیایند و آن را حس کنند، حال خوب داشته باشند، ساعاتی را بگذرانند و به دور از جنجال های شهری و خودرو و ترافیک ساعاتی را سپری کنند.

درواقع اینکه تک نقطه هایی که در دوره های قبلی انجام شده برای شما محور اصلی و جهت کلی حرکت است.

بله تک ایده های گذشته برای ما خط فکری اصلی است به علاوه اینکه ما معتقدیم به این اتفاقات باید مقیاس محله ای داد؛ یعنی فرصت تجربه شهر را در همان محله ای که فرد زندگی می کند به او بدهید؛ نه اینکه او مسافتی طی کند تا برسد مثلا به پارک نیاوران، جمشیدیه یا دریاچه چیتگر و از شهر لذت ببرد. باید کارها و ایده ها مقیاس محله ای پیدا کند و به آدم ها در محله شان لذت تجربه شهر را داد.

قاعدتا ممکن است برای من جذابیت داشته باشد که از محله خودمان به محله دیگری سفر کنم تا فضای شهری متفاوتی را تجربه کنم؛ اما نکته اینجاست که این سفر نباید برای رفع نیاز فضای گردشگری و تفریحی باشد و باید فقط برای دیدن و تجربه ای تازه باشد. این طور است که ما می توانیم در مردم حس تعلق به محله شان را ایجاد کنیم. از طرف دیگر مردم ترجیح می دهند در وهله نخست اشکالات و نیازهای محله شان برطرف بشود، یعنی آسفالت خیابان و کوچه شان درست باشد، فضای سبز کافی در منطقه خودشان داشته باشند، پیاده رو کافی و مناسب سازی شده داشته باشند، اینها مواردی است که آقای شهردار در این دوره مورد تأکید قرار داده اند و جهت گیری بودجه سال ۹۹ شهرداری نیز در همین راستا بوده است

آقای کاظمی یک نکته هست -حالا شاید بحثمان طولانی بشود ولی فکر می کنم لازم باشد به شما بگویم- اینکه سنت شهرنشینی ما هم در همین راستاست، اگر بخواهم از ادبیات مثال بیاورم مثلا جایی که امثال بالزاک در رمان هایشان شهر را در کلیت به تصویر می کشند ما در ایران اساسا محله را به عنوان مرکز و محله رخدادها می بینیم حال چه در رمان های بزرگ علوی با تعدادی از کارهای هدایت و حتی محمود…. |

 جمال زاده.

بله جمال زاده و از همه مهم تر اسماعیل فصیح، این را گفتم که نشان دهم ایده شما به درستی روی سنت های زیستی این شهر بنا شده است؛ اما نکته ای که برای من سؤال است، این است که آیا این حرف ها به بدنه شهرداری هم تسری پیدا کرده است ؟ آن هم بدنه صلبی که سال ها عادت کرده به اینکه این حرف ها چیست و حتی این طور نگاه ها را لوس بازی و کار شهرداری را ساختن برج و بارو و پل و تونل می داند که در کنارش ممکن است بخواهد فرهنگسرایی هم بساز.

واقعیتش این است آن طور که ما می خواهیم نشده است، هم می شود راجع به دلایل نشدن حرف بزنیم و هم می شود راجع به چگونگی و اینکه چطور می شود این را ایجاد کرد. در مورد هر دو می شود صحبت کرد ولی فعلا در پاسخ به سؤالتان می گویم نه نشده است.

خب چرا نشده؟

شما جایی گفتید پارادایم شیفت و طبیعتا بهتر می دانید این مسئله زمان بر است. آن هم در بدنه سنگینی مثل شهرداری تهران که بیشتر از ۶۰ هزار نفر پرسنل دارد.

این را به نشانه تسلیم تلقی بکنم؟

 اصلا، این فقط توصیف بود وگرنه ما در این زمینه هم برنامه های اجرایی را پیگیری می کنیم و این را نیز بگویم به اعتقاد من بر اساس تجربه مدیریت شهری، اداره شهر توسط کسانی که نسبت به شهر اهلیت دارند نظیر شهر سازان ومعماران به لحاظ مدیریتی به مراتب کم هزینه تر از اداره شهر توسط سیاستمداران و افراد غیر متخصص است. چون شاکله ذهنی آدمی که اهلیت داشته باشد، جوری شکل گرفته که شهر را بهتر می فهمد. منظورم را با مثال روشن تری می رسانم، ببینید من و شما موسیقی گوش می دهیم و ممکن است از نظر حسی با یک موسیقی ارتباط هم برقرار کنیم ولی از نظر تکنیکی و تخصصی ممکن است نفهمیم که چه اتفاقی دارد می افتد. مثلا یک بار با آقای کلهر در مورد شخصی صحبت به میان آمد، من گفتم که جایی خوانده ام این فرد استعداد موسیقیایی اش خیلی متوسط است. گفت کاملا اشتباه است، استعداد این فرد اتفاقا عالی است. با او کارکرده ام و می دانم چه اعجوبه ای است. نکته من هم اینجاست که درکی که او از موسیقی دارد با درک من کاملا متفاوت است. در شهر هم همین قاعده استوار است. شهر هم ریتم دارد، هارمونی دارد و اگر کسی این ریتم و هارمونی را درک نکند یا آن را به هم بریزد ماحصلش می شود همین آشفتگی که در شهر می بینیم. بنابراین مدیریت شهری از رأس تا ذیل باید روی مفاهیم اصلی درک مشترک داشته باشند، بر همین اساس معتقدیم از ناحیه و شهرداران ناحیه شروع کنیم. بعنوان مثال وقتی شهرداران نواحی در مورد اهداف کلان یا چشم انداز واهداف عملیاتی اشراف داشته باشند و در مصادیق اجرایی آنها را پیاده کنند، شهر درست می شود « چون آنها با مردم » ارتباط مستقیم دارند و چشم تو چشم می شوند، « هم » می توانند با انجام کارهای درست و درست انجام دادن کارها، کیفیت لازم را به فضای شهری اعطا کنند. چندی پیش یکی از شهرداران نواحی یکی از مناطق در بافت محروم این شهر، با مشارکت اهالی یک کوچه که از ساختمان های فرسوده رنج می برد و اکثرا نماهای سیمانی داشتند دیواره های کوچه و خانه های مردم را رنگ آمیزی کرده بودند به رنگی که خود مردم دوست داشتند، وقتی من از آن کوچه بازدید کردم، شوق و اشتیاق و زبان شکر آمیز اهالی کوچه باعث خوشحالی زایدالوصفی می شد، وقتی شهردار ناحیه در خیابان ناحیه عبور می کرد، اهالی وکسبه به او سلام می کردند و احترام می گذاشتند نه از روی ترس بلکه بدلیل توجهی که به آنها شده بود، شهردار ناحیه مربوطه هرجا توانسته بود درختی کاشته بود، این یعنی حرکت در جهت تحقق « شهری برای همه ». شک نکنید محصول چنین اقدامی چند سال بعد و شاید در زمان نبودن ما خودش را نشان بدهد، اما خب چه باک که تمام هدف ما از پارادایم شیفت پیش بردن اصالت کیفیت است؛ چه در زمانه خودمان و چه بعد از ما.

قدم هایی هم در این زمینه برداشته شده است؟

بله، عده ای را شناسایی کرده ایم، معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی تلاش کرده است در این رابطه، زمینه جذب کسانی را

فراهم کند که مقوم این نگاه و فهم از شهر باشند

فکر می کنید این اقدام کی عملی بشود؟ برآوردتان چیست؟

در بخش هایی اقدام شروع شده ولی تا رسیدن به نقطه هدف گام های مختلفی باید برداشته شود که امیدوارم تا پایان این دوره بخش هایی از آن محقق شده باشد.

به قول شما این از برنامه های آینده و آرزوهای در دسترس؛ اما ما یک وضعیت موجود هم داریم که مثلا بودجه سال آینده است که به نوعی سمت وسوی اجرایی این قبیل ایده ها را روشن می کند، در آنجا چه اتفاقی افتاده است؟  

رویکرد اصلی ما در بودجه ۹۹ اجرای پروژه های کوچک مقیاس محله ای بوده است به گونه ای که حدود ۲ هزار میلیارد تومان برای پروژه های محلی کوچک مقیاس اختصاص داده ایم. در بودجه سال آینده هم سهم قابل توجهی را برای موضوعات اجتماعی و فرهنگی می گذاریم اینها باید به هم گره بخورد. برمی گردد به همان بحث اول ما؛ این شهر دیگر به کارهای عمرانی سنگینی کمتر نیاز دارد بلکه نیاز به کارهایی دارد که مردم را به فضای شهری پیوند بزند؛ البته در اینجا به این نکته هم اشاره کنم که این پارادایم شیفت باید در نظر مردم هم اتفاق بیفتد. حقیقت موجود این است که به نظر می رسد هنوز مردم دوست دارند سازه های سنگینی را در شهر شاهد باشند و وقتی مقایسه کار در ادوار مدیریت شهری هم صورت می گیرد از همین منظر مقایسه می کنند در صورتی که ما تعریفمان از کار با شاخص های قبلی نیست ولی نیاز داریم که این عادت تغییر کند، باید یاد بگیریم شهر را جوری دیگر ببینیم.

من حتی فکر میکنم جا انداختن این موضوع هم جزء کارهای شماست و البته که اعتراف میکنم سخت ترین بخش کار شماست.

تغییر نگاه زمان بر است، ما علیه یک باور خیلی قدیمی در شهر دست به عمل زده ایم، شهرداری از بدو تأسیس روی سازه بنا شده است، نگاه مردم هم همین طور تربیت شده است؛ فارغ از اینکه توجه کنند ساختن آن برج و بارو و پل و زیرگذر نباید به فروختن قسمت دیگری از شهر و خراب کردن آن بینجامد. حالا فکر کنید چطور می شود این باور را در کوتاه مدت تغییر داد.

نگران زمان نیستید؟

نه.

یعنی پروژه ای که شروع کردید، عقیم بماند؟

 نمی ماند؛ فقط مسئله این است که ما چقدر در تحقق آن عجله به خرج بدهیم؛ چون باور داریم عجله کردن در این کار ماجرا را به سمت تبلیغاتی و خراب کردنش پیش می برد اما اگر مقصود ش ما از نگرانی همین باشد، نه ما هیچ نگرانی نداریم چون برایمان شهر و آینده اش مهم است نه نام و نشان خودمان.

ما دنبال تبلیغ خودمان نبودیم و نیستیم و گاهی تعمدا خودمان را دور از هیاهو و جنجال و پروپاگاندا نگه می داریم. ما همیشه اعلام کرده ایم که گروه سیاسی نیستیم، ولی معنی اش نداشتن گرایش سیاسی نیست ولی ما خودمان را یکسری آدم حرفه ای متخصص می دانیم. بنابراین دغدغه مان بیشتر از اینکه تبلیغات باشد، لذت بردن از ساختن فضایی است که مردم از آن بهره می برند. البته این هم به معنای مخالفت با اصل تبلیغات و فرهنگ سازی نیست فقط معتقدیم ما دنبال شخصیت سازی نیستیم و دنبال تبلیغ و ترویج فضاهای شهری هستیم؛ مثلا اگر شهردار دوچرخه سواری می کند، قصدش ژست گرفتن نیست. ایشان می خواهد این فرهنگ را جا بیندازد. حتی اوایل و همچنان برخی نسبت به این رفتار آقای شهردار واکنش های منفی نشان می دهند اما ایشان با استمرار این حرکت در سه شنبه های بدون خودرو به دنبال فرهنگ سازی است .حالا ممکن است این سبک مدیریتی از نظر بعضی بد هم باشد یا فکر کنند که حناچی حرکتی نمی کند در حالی که حناچی دارد حرکت می کند ولی حرکتش بطئی است و در طی زمان خودش را نشان میدهد، سبک مدیریت آقای دکتر حناچی مبتنی بر احترام و اعتماد است اوایل که من آمده بودم خیلی ها با ذکر نام یکی از مدیران سابق می گفتند وقتی فلانی از گوشه چشم به کسی نگاه می کرد افراد به خود می لرزیدند تا اگر تلفنی به شخصی می زد آن شخص از ترس ایستاده حرف می زند در پاسخ می گفتم این منش آقای حناچی نیست.

نکته همین جاست که تصویر این شهرداری خیلی متکثر شده است از بسیار بد در آن هست تا بسیار خوب و عالی.

به نظر من کاملا طبیعی است. شاید باید یک زمانی بگذرد که به شهرداری لیبلی بخورد. اجازه بدهید جمله ای را از استاد شفیعی کدکنی ذکر کنم. ایشان در جایی می فرمودند، هیچگاه نمی توان عملکرد یک سیاستمدار را در دوره خودش ارزیابی کرد. باید سال ها بگذرد و سال ها بعد ارزیابی انجام شود، به نظرم این جمله اینجا هم کاربرد دارد.

اما سؤال اینجاست که سرنوشت این دانه ای که دارید میکارید، چه میشود؟

من قبل از اینکه به این سؤال جواب بدهم، باید بگویم همه جا وقتی صحبت مقایسه این دو سال می شود، می گویم که ما را باید در دو سال خودمان مقایسه کنید؛ نه در چهار سال دوره اصلاح طلبان. هر جا در این مورد صحبت می شود، می گویم بروید دو سال اول آقای قالیباف و آقای کرباسچی را بیاورید تا ببینیم چه اتفاقی افتاده است. دو سال مرحوم آقای نبی حبیبی و دیگران را بیاورید، نه اینکه ۹ سال آقای کرباسچی و ۱۲ سال آقای قالیباف را با دو سال ما مقایسه کنید. آثارشان همه شهرداران تقریبا در شهر قابل مشاهده است. شما وقتی آثار آقای کرباسچی را بخواهید ببینید با اینکه من خودم آن موقع در یکی از مناطق مسئولیت داشتم- رواج تراکم فروشی و در کنار آن ایجاد فرهنگسراها و برداشتن نرده های پارک ها را می بینید، هر دوره ای با یک یا چند ویژگی شناخته می شود یک بار در جلسه ای با همکاران و معاونین شهردار گفتم من یک نام می گویم، شما مقابلش یک توصیف شهری بگذارید، آقای کرباسچی را اشاره کردم، گفتند ایجاد فرهنگسراها و برداشتن نرده پارکها و تراکم فروشی. در مقابل آقای ملک مدنی هم گفتند افزایش چشمگیر عوارض تراکم آقای احمدی نژاد! دوربرگردان در اتوبان ها (از بین بردن مفهوم اتوبان) و احداث سقاخانه، آقای الویری: انضباط مالی (به واسطه حضور دکتر خالقی)، آقای قالیباف اتوبان و پل و تونل، در دوره آقایان نجفی و افشانی هم به دلیل کوتاه بودن دوره مدیریتشان نمی توان به عنصر شاخص اشاره کرد اما معتقدیم این دو سال آقای حناچی شهر انسان محور در تقابل شهر خودرو محور در دستور کار قرار گرفته است. که از مصادیق آن می توان به توسعه قلمروهای عمومی و تاکید بردوچرخه بعنوان یک سیستم حمل ونقلی اشاره کرد بعنوان مثال میدان هفت تیر بعد از حدود ۳۵ سال کارگاه ساختمانی اش جمع می شود و یک پلازای شهری به وجود می آید. میدان امام خمینی در آینده نزدیک تبدیل به یک قلمرو عمومی جدی می شود، گذرگاه امیرکبیر و دهها پروژه تمام شده دیگر را نیز می توان نام برد که در همین دوره دوساله کار شده است اما به رغم همه اینها به نظر من مهمترین ویژگی این دوره را می توان در یک عنوان خلاصه کرد، شهر هوشمند، شهر آرام و شهر انسان محور. به این نکته نیز توجه کنید که در دوران اقتصادی تحریمی شدید کشور و دوران کرونا به سر می بریم در حالی که نگهداشت شهر حتی دچار اختلال نشده است. بگذارید اقلا از این دوره چند سال بگذرد بعد اگر همچنان گفتند شهرداری تنبل است، بیایید تا با هم حرف بزنیم. البته ببینیم آن وقت اصلا این حرف ها زده می شود یا نه چون به هرحال باید جنبه های سیاسی ماجرا را هم در نظر داشته باشید. بگذارید مثالی بزنم ما زیرگذر گیشا را احداث کردیم ولی نقد وارد شد که چرا ورودی گیشا را بستید؟ یکی از نهادهای نظارتی گزارشی برای معاونت عمران تهیه کرده که شما تخلف کردید. خود مردم هم شاید ناراضی باشند که چرا این زیرگذر بسته شده است ولی به لحاظ شهرسازی اتفاقا این به نفع گیشاست که الان زیرگذر ایجاد نشده.

به نفع گیشاست؟ چطور بهتر است؟ به نظر بهترین نمونه برای نمایش ایده شما و تفاوتش با آن مباحث سازه محور اتفاقا همین جاست؟

مهم ترین ویژگی گیشا چیست؟

محلی بودنش.

در توقف اجرای آن بخش از زیرگذر تقویت همین محلی بودن مهم است؛ اینکه محلی بودن در اولویت قرار بگیرد. درواقع ما راه دسترسی به گیشا را نبستیم؛ چون دورادور گیشا راه های دسترسی وجود دارد اما آن راهی که به ویژگی های محلی بودن لطمه میزد را اجرا نکردیم. الان از شما می پرسم در این وضعیت آیا نمی شود به پیاده راه کردن بهتر و دقیق تر فکر کرد.

اگر این اتفاق بیفتد ویژگی های محلی بیشتر دیده میشود؛ یعنی انسانی تر می شود؛ اما توجه کنید که اگر آن دسترسی اجرا می شد عملا این امکان از بین می رفت و به بار نشستن این تصمیم امروز ما زمان می برد. حال آنکه برای ما بهتر و راحت تر بود که آن را اجرا و فردا هم به عنوان کارنامه ارائه می کردیم؛ در این صورت هم آن منتقدان را ساکت کرده بودیم و هم با نگاه

حاکم سازه محور همراه شده بودیم اما ما نمی خواهیم این راه را ادامه بدهیم؛ چون اعتقاد داریم این راه بلای بدی سر شهر می آورد.

نکته من هم همین جاست که عینیت این موضوع کجاست؟ مخالفان شما می گویند این دسترسی نداشتن باعث کاهش قیمت زمین و ملک در پایین دست گیشا می شود و این اتفاق روی کاربری و تغییر بافت محلی اثر منفی می گذارد و حتی به فرسودگی آن کمک می کند.

ولی اگر در درازمدت به خاطر دنج و آرام بودن ارزش آن قسمت افزایش پیدا کرد چه؟

آن وقت طبیعتا نظرها مثبت خواهد بود.

بله، اما الان چون نمی توانند تبعاتش را ببینند، صرفا مخالفت می کنند؛ در کتابی می خواندم ما ایرانی ها آدم های عجولی هستیم و کمتر گام های لازم برای رسیدن به یک مقصد را اندازه گیری می کنیم. ما واقعا صبور نیستیم، عجولیم، می خواهیم زود برسیم، کمال طلبیم. اگر یک ذره به خودمان مجال بدهیم، پتانسیل های حیرت انگیزی در تهران وجود دارد.

برای باور این ایده به عینیت هم نیاز داریم؛ به چیزی که محصول نهایی آن ایده را نشانمان بدهد.

شما خیابان ایرانشهر که قبلا کار شده یا خیابان لاله زار که الان در دست اقدام است را دیده اید؟

پیاده راه شدنش را می گویید؟

 فقط بحث پیاده راه نیست؛ اولا پیاده روها و عرض خیابان تغییر کرده است. مهم جنس کارهایی است که مثلا در خیابان ایرانشهر در حال تغییر است. قبلا شما وقتی می خواستید ماشین های اداری بخرید به ایرانشهر می رفتید ولی الان وقتی می خواهید به گالری یا کافه بروید به خیابان ایرانشهر می روید؛ یعنی جنس تأثیر خانه هنرمندان روی خیابان ایرانشهر به طرز آشکاری قابل رؤیت است. شما می بینید که انواع کافه ها و گالری ها شکل گرفته است، انواع دفاتر هنری شکل گرفته است یا مثلا در مورد کریمخان ما با یکی از ناشران صحبت می کردیم. او می گفت که همه ناشران معروف خیابان انقلاب می خواهند به اینجا بیایند. جنس آنجا دارد تغییر می کند، حالا ما به عنوان شهرداری در آنجا چه کردیم؟ فقط رویکرد به فضای شهری را تغییر دادیم باقی آن به وسیله خود مردم رخ می دهد. نمونه بعدی خیابان ویلاست که ما حتی یک وقتی به سمت پیاده راه کردن آنجا رفتیم که البته مخالفت هایی شد و نشد. ولی خیابان ویلا الان آماده این است که تبدیل به خیابان پیاده محور جدی بشود که محور صنایع دستی و… در آن شکل گرفته است. حالا اینها از جنس دیگری هستند اما جنس گیشا سکونت است. سکونت محلی که در واقع می تواند کاربری های آنجا، ویژگی های محلی پیدا کند. پروژه دیگری داریم که بوستان گفتگو را به صورت پیاده با محورهای بالادستی و س مت خیابان امیرآباد و کارگر ارتباط می دهد؛ اگر الان شما نسبت به طرح کلی آنجا اطلاع ندارید، قضاوت متفاوتی هم دارید، حق هم دارید ولی ما داریم این را در یک طرح بزرگتر می بینیم و در این طرح بزرگ تر داریم به بخش دیگری از نیاز مردم و ساکنان آن توجه می کنیم. الان مهمترین فاکتور برای ش ما این است که با ماشین بتوانید راحت تر در گیشا بروید و بچرخید اما این موضوع با آن شهر انسان محوری که ما می گوییم خیلی متفاوت است.

یکی دیگر از این جنس پروژه ها، پروژه «خیالستان زندگی» است. اتوبان امام علی یکی از محلات متراکم شهری را دو پاره کرده است که بخشی از منطقه ۸ است. جالب است که در آنجا عده ای با هم فامیل هستند که بخشی آن طرف و بخشی این طرف اتوبان مانده اند و این افراد با همدیگر ارتباطشان قطع شده است؛ چون اهمیت را به محله ندادیم بلکه به اتوبان دادیم؛ اتوبان آمده آن را بریده است. حالا ما پروژه ای تعریف کرده و اسم آن را «خیالستان زندگی» گذاشتیم و داریم این دو محله را از روی اتوبان به هم وصل میکنیم.

چیزی مثل پل طبیعت؟

تقریبا اما گذشته از اینکه دو محله را به هم وصل می کند، حالت تفریحی دارد. اما این را شروع کردیم ولی کی به بهره برداری می رسد؟ مثلا یک سال دیگر. پلازای پل باغ نیایش. اتصال بلوار فرهنگ به سعادت آباد. روی نیایش این پل باغ ایجاد می شود. ببینید همه آن عرصه عمومی است

؛ یعنی ما نیامدیم یک پل عابر بزنیم. ما می گوییم پل صرفا اتصال این نقطه به آن نقطه نیست، پل مسیر زندگی است. مفهوم این کارها این است که باید به آدم ها بیشتر اهمیت بدهیم؛ به گونه ای که شما که ساکن گیشا هستید، پس از مدتی احساس کنید که میتوانید ماشین تان را در پارکینگ خانه تان هم بگذارید و کمی پیاده با خانواده پیاده بروید و چرخی بزنید و لذتی از فضا ببرید. چگونه است که این ماشین باید تا جلوی در خانه حتما بیاید؟ ما در یک جهنم خودساخته ای داریم زندگی می کنیم. بعد از این بلایی که خودمان داریم سرخودمان می آوریم برای اینکه به آرامش برسیم به شمال یا جای دیگری می رویم. ما این شهر را باید به شهری آرام تبدیل کنیم که در همین فضا احساس آرامش و حال خوب و کیفیت زندگی داشته باشیم و آن را تجربه کنیم؛ در کنار فضای کارمان. مگر شما سالی چند بار می توانید به جاهای دیگر برای رسیدن به آرامش بروید؟ حالا بگذریم که برخی هر هفته راهی شمال و جاهای دیگر می شوند، ولی اگر شما کیفیت زندگی را برای همه مردم بهتر کنید، شرایط عادلانه ای را برای همه ساکنین شهر فراهم آورده، حق دوست داشتن و تعلق را افزایش داده اید…. من و شما می توانیم سوار ماشین بشویم و به جاهای دیگر برویم اما خیلی از افراد نمی توانند این کار را انجام بدهند. خب ما باید کیفیت زندگی را در این شهر برای این افراد افزایش بدهیم. مردم جنوب شهر در این شهر سهم دارند، آنها باید فرصت فراغت و گردش و تفریح سالم را در محلات خودشان تجربه کنند، ما ناگزیریم مقصد سفر را از نقطه ای به نقطه دیگر شهر، به درون محلات معطوف کنیم و وسیله سفر را هم از اتومبیل شخصی به پیاده و دوچرخه و وسایل حمل ونقل عمومی تغییر دهیم، به عبارت بهتر باید سهم حمل ونقل عمومی را نسبت به اتومبیل شخصی و موتورسیکلت افزایش دهیم.

و کلام آخر

 – هیچ دوره مدیریت شهری در تهران نمی تواند ادعا کند که بهترین دوره بوده است و عملکرد دوره های قبلی خود را به طور کلی نفی کند.

– دوره مدیریت سلسله مراتبی و حکمرانی بالا به پایین در مدیریت شهری گذشته و نمی تواند پاسخگوی نیازها و حلال مشکلات باشد و نیاز به تغییرات جدی دارد، مشارکت دولت و مردم در اداره امور شهر رکن اساسی تغییر رویکرد است دولت باید هزینه استقرار خود در پایتخت را بپردازد تا مردم از کیفیت بهتر زندگی در تهران برخوردار شوند.

– مدیریت یکپارچه شهر اگر قبلا یک شعاربود امروز یک ضرورت است.

– برای مقابله با فساد و رعایت حقوق شهروندی، وجود شهرداری شفاف و شیشه ای الزامی است.

– شهر فروشی به هر بهانه ای مذموم است باید درآمد پایدار برای شهر به وجود آورد.

– اداره شهر توسط کسانی که اهلیت دارند پرفایده تر و کم هزینه تر است تا اداره توسط سیاست مداران و سیاست بازان.

– تغییر ریل از یک شهر خودرو محور به یک شهر انسان محور سلیقه یک گروه نیست، نیاز جدی آینده شهر است.

– شهر هوشمند، شهر آرام، شهر انسان محور زمینه ساز تحقق” تهران شهری برای همه” است.

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا