دانشنامه ساخت و ساز

مبانی طراحی شهرسازی و معماری براساس صندلی چرخدار

صندلی چرخدار به دلیل دارا بودن بیش ترین محدودیت در میان وسایل کمک حرکتی متداول، مبنا قرار داده می‌شود. مبنای انتخاب اندازه ها و مشخصات در این ضوابط، افراد بزرگسال است.

 

شکل (۱-۱)ابعاد یک صندلی چرخدار استاندارد را نشان می دهد.

ابعاد استاندارد صندلی چرخدار
شکل شماره (۱-۱) ابعاد استاندارد صندلی چرخدار

شکل شماره (۱-۲) تا (۱-۴) اندازه ها و دسترسی های افراد دارای معلولیت را در حرکت به بالا و جلو نشان می دهند.

اندازه ها و دسترسی های مرد دارای معلولیت در حرکت به جلو
شکل شماره (۱-۲) اندازه ها و دسترسی های مرد دارای معلولیت در حرکت به جلو

 

اندازه ها و دسترسی های مرد دارای معلولیت در حرکت به بالا
شکل (۱-۳)اندازه ها و دسترسی های مرد دارای معلولیت در حرکت به بالا
اندازه ها و دسترسی های زن دارای معلولیت در حرکت به جلو
شکل (۱-۴)اندازه ها و دسترسی های زن دارای معلولیت در حرکت به جلو
اندازه ها و دسترسی های زن دارای معلولیت در حرکت به بالا
شکل (۱-۵)اندازه ها و دسترسی های زن دارای معلولیت در حرکت به بالا

شکل شماره (۱-۶) تا (۱-۱۳) نمایانگر اندازه ها و فواصل لازم جهت حرکت و جابه‌جایی افراد با صندلی چرخدار است.

سطح موردنیاز برای گردش 90 درجه ای صندلی چرخدار
شکل (۱-۶)سطح موردنیاز برای گردش ۹۰ درجه ای صندلی چرخدار
سطح موردنیاز برای گردش 180 درجه ای صندلی چرخدار
شکل (۱-۷)سطح موردنیاز برای گردش ۱۸۰ درجه ای صندلی چرخدار
سطح موردنیاز برای گردش 360 درجه ای صندلی چرخدار
شکل (۱-۸)سطح موردنیاز برای گردش ۳۶۰ درجه ای صندلی چرخدار
سطح مورد نیاز برای چرخش صندلی چرخدار از زاویه 90 درجه
شکل (۱-۹)سطح مورد نیاز برای چرخش صندلی چرخدار از زاویه ۹۰ درجه
فضای مورد نیاز برای حرکت مستقیم صندلی چرخدار بدون همراه
شکل (۱-۱۰)فضای مورد نیاز برای حرکت مستقیم صندلی چرخدار بدون همراه
فضای مورد نیاز برای حرکت مستقیم صندلی چرخدار با همراه
شکل (۱-۱۱)فضای مورد نیاز برای حرکت مستقیم صندلی چرخدار با همراه
فضای مورد نیاز برای حرکت دو صندلی چرخدار بدون همراه از کنار یکدیگر
شکل (۱-۱۲)فضای مورد نیاز برای حرکت دو صندلی چرخدار بدون همراه از کنار یکدیگر
فضای مورد نیاز برای حرکت دو صندلی چرخدار با همراه از کنار یکدیگر
شکل (۱-۱۳)فضای مورد نیاز برای حرکت دو صندلی چرخدار با همراه از کنار یکدیگر

 

در شکل (۱-۱۴) عرض مورد نیاز برای عبور افرادی که از دیگر وسایل کمک حرکتی مانند عصا و واکر استفاده می کنند مشخص شده است.

فضای مورد نیاز برای عبور افراد با سایر وسایل کمک حرکتی
شکل (۱-۱۴) فضای مورد نیاز برای عبور افراد با سایر وسایل کمک حرکتی

 

در شکل (۱-۱۵) محدوده آزاد مورد نیاز برای افراد دارای محدودیت بینایی که از عصای سفید برای مسیریابی خود استفاده می کنند نشان داده شده است.

محدوده عصا زدن افراد با محدودیت بینایی
شکل (۱-۱۵) محدوده عصا زدن افراد با محدودیت بینایی

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا