دانشنامه ساخت و ساز

نمونه قرارداد اجرای تاسیسات مکانیکی (لوله‌کشی)

۱- طرفین قرارداد:

کارفرما:

آقای/خانم ……………… فرزند ……………… متولد ……………… به شماره شناسنامه ……………… تلفن تماس ……………… آدرس ………………

پیمانکار:

آقای/خانم ……………… فرزند ……………… متولد ……………… به شماره شناسنامه ……………… تلفن تماس ……………… آدرس ………………

ماده ۲- موضوع قرارداد:

موضوع قرارداد عبارت است از اجرای تأسیسات مکانیکی ساختمان ……………… طبقه به نشانی ……………… دارای پروانه ساختمانی شماره ………… و مالکیت …………. شامل موضوعات زیر:

۲-۱- اجرای لوله کشی آب سرد و گرم از لوله و اتصالات فولادی گالوانیزه در زیر سقف و رایزرها.

۲-۲- اجرای لوله کشی فاضلاب و آب باران از جنس لوله‌های چدنی.

۲-۳- اجرای لوله کشی سرمایش و گرمایش از لوله و اتصالات فولادی سیاه درزدار یا مانسمان با اتصالات از نوع خم و جوش در زیر سقف‌ها و رایزرها.

۲-۴- اجرای عایق لوله‌ها.

۲-۵- اجرای لوله‌کشی‌های هواکش هودها، سرویس‌های بهداشتی و ونت‌ها از جنس لوله‌های پلیکا.

ماده ۳- مشخصات فنی:

۳-۱- به طور کلی مشخصات فنی براساس نقشه‌ها و دستور کارهای صادره از جانب کارفرما و مهندس ناظر می‌باشد و همچنین کنترل و تأیید کار اجرا شده مطابق با نقشه‌ها به عهده مهندس ناظر تأسیسات می‌باشد.

۳-۲- شیب کلیه لوله‌های فاضلاب بایستی با توجه به نقشه‌های داده شده یا دستور کار مهندس ناظر تأسیسات اجرا گردد.

۳-۳- کلیه لوله‌ها و ونت و هواکش سرویس‌ها از نوع پلیکا می‌باشد و بایستی کاملاً با اتصالات چسبی به همدیگر متصل شده به طوری که کاملاً هوا بند بوده و هیچگونه نشتی نداشته باشد.

۳-۴- کلیه لوله‌های گرم و سرد بایستی دارای تراز مشخص بوده و بایستی به وسیله کرپی مربوطه به ساپورت خودشان متصل و ثابت گردند.

۳-۵- درپوش کلیه لوله‌های سرد و گرم در محل دستشویی، وان، توالت و غیره بایستی بسته شوند.

۳-۶- تراز کلیه لوله‌های خروجی به جهت شیرآلات دستشویی‌ها، وان، سینک، آشپزخانه و غیره از طرف کارفرما و مهندس ناظر تأسیسات به پیمانکار ابلاغ و ایشان می‌بایست مطابق ترازهای داده شده اجرا نماید.

۳-۷- تراز کلیه لوله‌های فن کوئل با توجه به نقشه‌های داده شده به اطلاع پیمانکار خواهد رسید و ایشان ضمن شیب دادن کلیه لوله‌ها به سمت رایزر اصلی با توجه به تراز مشخص شده به وسیله کرپی‌های مربوطه آنها را به روی ساپورت ثابت نماید.

۳-۸- با توجه به اینکه فن کوئلهای مصرفی در پروژه از انواع مختلف می‌باشد کارفرما موظف است از هر نوع فن کوئل یک نمونه را تهیه و در اختیار پیمانکار قرار داده و ایشان موظف اند با توجه به فن کوئل‌های تحویل داده شده نسبت به ساخت ساپورت‌های مربوطه اقدام و آنها را برای نصب آماده سازد.

۳-۹- محل و تراز نصب فن کوئل‌های سقفی از طرف مهندسین کارگاه به پیمانکار ابلاغ و ایشان می‌بایست مطابق نقشه‌های تحویل داده شده و توضیحات ارائه داده شده به صورت کاملاً ثابت و محکم نسبت به تراز و نصب آن اقدام نماید.

۳-۱۰- کلیه لوله‌ها با فاصله معین بر روی ساپورت‌ها بایستی نصب گردد و لوله‌های دیواری که در روی دیوارها قرار می‌گیرند بایستی با فاصله مناسب و معین از یکدیگر نصب شده و طوری روی دیوار محکم گردند که اولاً فاصله بین آن دو با توجه به اندازه‌های داده شده ثابت و در هنگام کاشی کاری جلو و عقب نگردند.

ماده ۴- مدت قرارداد:

مدت اجرای این قرارداد به مدت …….. ماه شمسی از تاریخ انعقاد قرارداد می‌باشد.

ماده ۵- تعهدات پیمانکار:

۵-۱- پیمانکار نمی‌تواند به منظور عبور لوله یا دیگر اجزاء تأسیساتی در تیرها یا ستون‌ها و دیگر اجزاء باربر سازه ساختمان، ایجاد سوراخ، شکاف یا برش نماید و فقط می‌تواند لوله‌ها را در قسمت هایی که پیش بینی شده است عبور دهد.

۵-۲- پیمانکار مکلف است کلیه لوله‌های آب و فاضلاب و هواکش را در محل‌های مناسب به طور پایدار و مطمئن با ساپورت‌های مناسب و با هماهنگی با مهندسین ناظر تأسیسات و سازه به سقف یا ستون یا تیر مهار نماید و نمی تواند از سقف کاذب به عنوان ساپورت تأسیساتی استفاده نماید.

۵-۳- پیمانکار موظف است قبل از اجرای کار کل نقشه‌ها را برآورد نماید و مقادیر مصالح و تجهیزات لازم را به کارفرما اعلام نماید.

۵-۴- پیمانکار بایستی سطوح خارجی کانال‌های تخلیه هوای هودها را به طور کامل با عایق حرارتی بپوشاند.

۵-۵- جرای ضد زنگ لوله‌های سیاه به عهده پیمانکار است.

۵-۶- پیمانکار باید لوله کشی‌ها را با توجه به حفاظت در برابر خرابی‌ها و آسیب دیدگی، خوردگی یا یخ بندان، جلوگیری از تراکم هوا در لوله‌ها، ضربۀ قوچ و صرفه جویی در مصالح و دستمزد اجرا نماید.

۵-۷- پیمانکار نباید لوله و دیگر اجزاء لوله کشی را در تماس مستقیم با هرگونه مصالح ساختمانی قرار دهد.

۵-۸- دفن هرگونه لوله و دیگر اجزاء لوله کشی در اجزای ساختمان، جز لوله کشی پلاستیکی و اتصال نوع جوشی در لوله کشی فولادی، مجاز نیست.

۵-۹- پیمانکار در صورتی می‌تواند لوله کشی را در اجزای ساختمان دفن نماید به شرطی که امکان انبساط و انقباض و دسترسی به لوله‌ها را فراهم آورد.

۵-۱۰- پیمانکار باید لوله کشی را طوری اجرا نماید که امکان تخلیه آب همه قسمت‌های آن وجود داشته باشد.

۵-۱۱- لوله کشی‌ها باید به ترتیبی انجام شود که امکان انبساط و انقباض لوله‌ها، به کمک خم‌های انبساط، حلقه انبساط یا قلعه انبساط فراهم شود.

۵-۱۲- پیمانکار بایستی آن قسمت از لوله کشی هایی که در محوطه ساختمان، یا فضاهایی که گرم نمی شود قرار می‌گیرد را با عایق حرارتی به ضخامت مناسب در مقابل یخ زدگی محافظت نماید.

۵-۱۳- پیمانکار موظف است برای جلوگیری از انتقال ارتعاش و لرزش دستگاه‌ها به اجزای ساختمان، باید روی لوله‌ها، بست‌ها و آویزها در نقاط مناسب، لرزه گیر از نوع مورد تأیید کارفرنا یا مهندس ناظر نصب نماید.

۵-۱۴- پیمانکار مکلف است لوله کشی را با تکیه گاههای مناسب و در موقعیت مناسب به اجزای ساختمان متصل نماید به طوری که بدون تماس مستقیم لوله و دیگر اجزای لوله کشی با اجزای ساختمان، بارهای وارده از سیستم لوله کشی توسط تکیه گاه‌ها تحمل شود.

۵-۱۵- بست زدن لوله‌ها باید به ترتیبی باشد که انبساط و انقباض سیستم لوله کشی به آسانی امکان پذیر باشد.

۵-۱۶- فاصله تکیه گاهها باید به اندازه ای باشد که از وارد آمدن تنش بیش از حد مجاز به لوله و دیگر اجزای لوله کشی جلوگیری شود.

۵-۱۷- فاصله دو تکیه گاه مجاور در لوله کشی فولادی قائم باید با اندازه ای باشد که وزن لوله‌ها توسط تکیه گاه تحمل شود. حداکثر فاصله دو تکیه گاه مجاور در لوله کشی فولادی قائم نباید از ارتفاع یک طبقه ساختمان بیشتر باشد.

۵-۱۸- پیمانکار مکلف است جهت اتصال تکیه گاه به اجزای ساختمان از بریدن و ضعیف کردن اسکلت ساختمان پرهیز نماید.

۵-۱۹- پیمانکار بایستی کلیه لوله کشی‌های فولادی را به مدت ۴۸ ساعت تست نماید و اگر در زمان تست با آب خطر یخ زدگی وجود داشته باشد بایستی تست را با گاز به انجام برساند.

۵-۲۰- پیمانکار موظف است زمانی لوله کشی‌های فولادی را تست نماید که همه اجزا لوله کشی آشکار و در معرض دید و قابل بازرسی باشد.

۵-۲۱- اجزای پشم شیشه با یک لاکاغذ کرافت و سیم پیچی با مفتول گالوانیزه به عهده پیمانکار است.

۵-۲۲- پیمانکار نبایستی پیش از تست لوله‌ها را عایق یا رنگ نماید.

۵-۲۳- پیمانکار موظف است بلافاصله پس از ابلاغ قرارداد، نسبت به تجهیز کارگاه و شروع عملیات اجرایی اقدام نماید.

۵-۲۴- پیمانکار موظف است کارهای موضوع قرارداد را شخصاً انجام دهد و حق واگذاری تمام و یا قسمتی از موضوع پیمان را به دیگری ندارد.

۵-۲۵- پیمانکار مجاز به تعطیلی کار بدون اجازه کارفرما نمی باشد.

۵-۲۶- پیمانکار موظف است کلیه وسایل و ابزار کار جهت اجرای موضوع قرارداد از جمله انواع آچار، حدیدکن برقی، فارسونگا، ترانس جوش، دستگاه برش و … را تهیه نموده و مسئولیت حفظ و نگهداری و تعمیرات وسایل مزبور نیز به عهده پیمانکار می‌باشد.

۵-۲۷- پیمانکار ملزم است باقیمانده مصالح را به صورت مرتب دسته بندی نموده و تحویل کارفرما نماید.

۵-۲۸- پیمانکار موظف است به طریقی عمل نماید تا پرت مصالح در حد متناسب و معقول بوده و در غیراینصورت هزینه پرت بیش از حد متعارف مصالح، به حساب بدهکاری پیمانکار منظور خواهد شد.

۵-۲۹- حمل کلیه مصالح از جمله لوله، اتصالات، شیرآلات، کنف، سرب، چسب و کلیه تجهیزات لازم از پای کار به طبقات به عهده پیمانکار است.

۵-۳۰- پیمانکار موظف است پس از اتمام کار محل را کاملاً تمیز نموده و با نظارت کارفرما و مهندس ناظر اقدام به حمل زباله از طبقات به محوطه تعیین شده در کارگاه نماید.

۵-۳۱- پیمانکار تأیید می‌نماید که کلیه اسناد، مدارک و نقشه‌های موضوع مندرج در ماده یک این قرارداد را کاملاً مطالعه نموده و هنگام امضاء قرارداد، هیچ نکته ای باقی نمانده است که بعداًَ بتواند درمورد آن استناد به جهل خود نماید.

۵-۳۲- پیمانکار تأیید می‌نماید که محل کارگاه و محل اجرای پروژه مورد قرارداد را کاملاً رؤیت نموده است.

۵-۳۳- پیمانکار موظف به رعایت موارد حفاظتی و ایمنی کار و به طور کلی رعایت موارد مبحث ۱۲مقررات ملی ساختمانی ایران در کارگاه می‌باشد. چنانچه در اثر عدم رعایت شرایط ایمنی کار توسط پیمانکار و یا قصور کارکنان وی، خود یا افراد پیمانکار و یا دیگران دچار سانحه شوند، جبران کلیه عواقب مالی، حقوقی و جزایی به عهده پیمانکار می‌باشد و کارفرما هیچگونه مسئولیتی در این رابطه نخواهد داشت. وسایل ایمنی و حفاظتی شامل کلاه چانه دار، کفش ایمنی، کمربند ایمنی، لباس ضخیم کار، دستکش مناسب، ماسک و عینک و …. می‌باشد.

۵-۳۴- کارفرما مخیر می‌باشد که حجم قرارداد را تا میزان ۲۵ درصد افزایش یا کاهش دهد و پیمانکار از این بابت هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت و مبالغ واحد قرارداد هیچ تغییری نخواهد کرد.

۵-۳۵- تهیه و پرداخت هزینه‌های بیمه، ایاب و ذهاب، مسکن و غذای افراد پیمانکار، به عهده وی می‌باشد.

۵-۳۶- پیمانکار موظف است افراد دارای صلاحیت فنی را به کار گمارد در غیر این صورت کارفرما و مهندس ناظر حق خواهند داشت طی نامه‌ای به پیمانکار اعلام و پیمانکار نیز بایستی به تعویض افراد فاقد صلاحیت اقدام نماید.

۵-۳۷- در صورتی که افراد پیمانکار به تشخیص کارفرما و مهندس ناظر و سرپرست کارگاه در داخل کارگاه به هر شکلی باعث بروز هر نوع خسارتی گردند، پیمانکار موظف به جبران آن به هزینه خود بوده و در صورت استنکاف کارفرما مخیر خواهد بود رأساً خسارت وارده را مرتفع و هزینه آن را به هر طریقی که صلاح بداند از پیمانکار وصول نماید.

۵-۳۸- مسئولیت کشف هرگونه فساد، فحشا، کلاهبرداری، درگیری و مشابه آن توسط افراد پیمانکار در طول مدت اجرای پروژه به عهده پیمانکار می‌باشد.

۵-۳۹- پرداخت‌هایی مانند عیدی، انعام، پاداش و … به کارگران خود به عهده پیمانکار می‌باشد.

۵-۴۰- پیمانکار موظف است ایام و ساعات کاری کارگاه را رعایت نموده و ترتیبی اتخاذ نماید تا سر و صدای اجرای عملیات باعث مزاحمت همسایگان نگردد. در صورت نیاز به اضافه کاری با کسب مجوز از کارفرما، مجاز خواهد بود.

۵-۴۱- کارفرما در هیچ یک از موارد احتمالی مورد اختلاف پیمانکار و کارکنان او دخالتی نداشته و مسئولیت هرگونه عوارض ناشی از درخواست‌های حقوق و موضوعات رفاهی کارکنان پیمانکار به عهده خود پیمانکار است.

۵-۴۲- پیمانکار موظف است که کلیه مقررات قانون کار و سایر قوانین موضوعه کشور را رعایت نماید و تأکید می‌گردد حق بکارگیری اتباع خارجی و مخصوصاً نیروهای افغانی را ندارد.

۵-۴۳- پیمانکار موظف است جهت تهیه صورت وضعیت با نماینده قانونی کارفرما نسبت به متراژ و احجام عملیات اجرایی اقدام نماید.

۵-۴۴- پیمانکار بایستی پس از اجرای کامل هر آیتم در هر طبقه نسبت به تحویل آن به نماینده کارفرما یا مهندس ناظر اقدام نماید.

۵-۴۵- اشکالات فنی کار ناشی از قصور پیمانکار که منجر به دستور تخریب یا اصلاح گردد متوجه پیمانکار بوده و ایشان موظف است مورد اشکال را به هزینه خود رفع نماید.

۵-۴۶- اجرای موضوعات این قرارداد بایستی منطبق بر استانداردهای رایج بین‌المللی و منطبق بر مقررات ملی ساختمان ایران مبحث چهاردهم (تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع) باشد.

۵-۴۷- پیمانکار متعهد است دقت لازم رادر اجرای کلیه عملیات موضوع این قرارداد به نحوی به کار گیرد گه چه از نظر فنی و چه از نظر زیبایی کوچکترین ایراد و اشکالی متوجه کار نگردد.

۵-۴۸- چنانچه هرگونه اشکال یا مغایرتی در نقشه‌های اجرایی وجود داشته باشد پیمانکار موظف به انعکاس آن به سرپرست کارگاه و مهندس ناظر تأسیسات بوده تا با هماهنگی آنان اشکال یا مغایرت رفع گردد.

۵-۴۹- پیمانکار موظف است فهرست لوازم و مصالح موردنیاز را برای هر مرحله حتی الامکان به طور یک جا برآورد و به سرپرست کارگاه اعلام نماید به نحوی که از سفارشات متعدد و مکرر و غیرضروری خودداری شود.

۵-۵۰- پیمانکار موظف است همکار لازم را با سایر پرسنل و پیمانکاران به عمل آورده، به قسمتی که انجام عملیات موضوع این قرارداد منانع پیشرفت سایر عملیات اجرایی پروژه نگردد.

۵-۵۱- جبران هرگونه خسارتی که ناشی از قصور و وظایف پیمانکاری در رابطه با موضوع این قرارداد گردد اعم از اتلاف مصالح تأسیساتی و یا تخریب مصالح ساختمانی به عهده پیمانکار می‌باشد.

۵-۵۲- پیمانکار متعهد است پس از اجرای لوله کشی‌های فاضلاب سایر لوله کشی‌های سرد و گرم، سرمایش و گرمایش را به صورت طبقه ای به توالی طبقات جهت اجرای سایر عملیات ساختمانی مانند کف سازی، کاشی کاری و … تحویل تا باعث رکود عملیات اجرایی پروژه نگردد.

۵-۵۳- پیمانکار باید یک نفر تکنسین تأسیسات را به عنوان نماینده خود جهت کنترل کمی و کیفی کار و نیز جهت تحویل گرفتن مصالح ظرف یک هفته به صورت کتبی به سرپرست کارگاه معرفی نماید. امضای نماینده پیمانکار در ذیل صورت جلسه‌ها و رسیدهای تحویل کالا به منزله امضای پیمانکار می‌باشد.

۵-۵۴- پیمانکار موظف است در کلیه مراحل اجرای کار به مقدار لازم،لوازم مصرفی را از انبار تحویل گرفته و رسید نماید و پس از اتمام کار در طبقه مربوطه، کل طبقه را از لوازم و اجناس مصرفی پاک نماید، به طوری که از آن لوازم و اجناس چیزی در آن طبقه بر جای نماند. در صورت مشاهده موارد ذکر شده، هزینه مصالح به همراه هزینه جمع آوری آن از پیمانکار کسر خواهد شد.

۵-۵۵- پیمانکار تعهد می‌نماید که در پایان هر روز لیست کارگران خود را با مشخص نمودن وظیفۀ مربوطه به دفتر کارگاه تحویل نماید.

 ماده ۶- تعهدات کارفرما:

۶-۱- آب و برق مورد نیاز پیمانکار، جهت اجرای عملیات در محل کارگاه و هر طبقه به طور مجزا با کارفرما می‌باشد.

۶-۲- ابزار و مصالح زیر توسط کارفرما تهیه و در اختیار پیمانکار قرار داده می‌شود:

  • استانبولی، نردبان، طناب، شیلنگ آب، بشکه، تخته زیرپایی، کابل برای روشنایی، لوله و کلیه اتصالات مربوطه، کلیه شیرآلات، سرب، کنف، چسب، پشم شیشه، سیم، میلگرد، نبشی، الکترود، ضدزنگ، نوار تفلون، و سایر مصالح مصرفی.

۶-۳- اجرای کنده کاری‌های موردنیاز جهت اجرای عملیات موضوع قرارداد.

۶-۴- کلیه رقوم‌های ارتفاعی در هر طبقه توسط نماینده کارفرما به پیمانکار تحویل داده می‌شود.

۶-۵- کارفرما از بابت مواردی که بایستی در اختیار پیمانکار بگذارد، حق دریافت هیچ گونه وجهی را ندارد.

۶-۶- کارفرما موظف است مکانی جهت استراحت و غذاخوری برای کارگران مهیا نماید.

۶-۷- کارفرما بایستی سرویس بهداشتی مناسب و کافی برای کارگران احداث نماید.

۶-۸- کارفرما بایستی کارگاه را در مقابل حوادث کارگاهی بیمه نماید.

تبصره (۱) پیمانکار می‌تواند در حد بیمه مسئولیت کارگاه در صورت حادثه از محل بیمه استفاده نماید.

۶-۹- یک واحد انبار از طرف کارفرما در اختیار پیمانکار جهت نگهداری مصالح و تجهیزات قرار داده می‌شود. پیمانکار موظف است مصالح مورد لزوم خصوصاً اتصالات، چسب، نوار تفلون و سایر اقلام از این قبیل را به صورت هفتگی از انبار کارگاه در مقابل ارائه رسید تحویل گیرد.

۶-۱۰- تغییرات پس از اجرا و دوباره‌کاری‌ها چنانچه ناشی از دستور کارفرما باشد بر مبنای دستور کار و با توجه به لیست قسمت ضمیمه که مبنای آنالیز قیمت‌ها و قیمت قرارداد می‌باشد تعیین و به پیمانکار پرداخت خواهد شد.

ماده ۷- مبلغ قرارداد:

مبلغ موضوع ماده یک براساس ردیف‌های زیر تعیین می‌گردد:

۷-۱- اجرای لوله‌های چدنی به ازاء هر سر …………….. ریال.

۷-۲- لوله کشی سیستم گرمایش، سرمایش و آتش نشانی با لوله‌های فولادی و اتصالات جوشی به قطر ۴/۱ الی ۲/۱ اینچ هر مترطول …………… ریال.

۷-۳- لوله کشی سیستم گرمایش، سرمایش و آتش نشانی با لوله‌های فولادی و اتصالات جوشی به قطر ۴/۳ الی ۲ اینچ هر مترطول …………… ریال.

۷-۴- لوله کشی سیسم گرمایش، سرمایش و آتش نشانی با لوله‌های فولادی و اتصالات جوشی به قطر (۲/۱) الی ۳ اینچ هر مترطول …………… ریال.

۷-۵- لوله کشی سیستم گرمایش، سرمایش و آتش نشانی با لوله‌های فولادی و اتصالات جوشی به قطر ۴ الی ۵ اینچ هر مترطول …………….. ریال.

۷-۶- ساخت و نصب ساپورت سقفی تا عرض یک متر هر عدد ……………. ریال.

۷-۷- ساخت و نصب ساپورت سقفی از عرض یک متر بیشتر هر عدد …………. ریال.

۷-۸- نصب بست مهار روی لوله (بست کرپی) هر عدد ………….. ریال.

۷-۹- نصب شیر فلکه در رایزرها در خط لوله با هر سایز هر عدد ………….. ریال.

۷-۱۰- ساخت و نصب ساپورت فن کوئل هر عدد ………….. ریال.

۷-۱۱- لوله کشی هواکش و ونت با لوله پلیکا هر مترطول …………….. ریال.

۷-۱۲- لوله کشی با لوله گالوانیزه یا هر لوله دیگر به قطر ۲/۱ الی (۴/۱) ۱ اینچ هر مترطول …………….. ریال.

۷-۱۳- لوله کشی با لوله گالوانیزه یا هر لوله دیگر به قطر (۲/۱) ۱ الی ۲ اینچ هر مترطول …………….. ریال.

۷-۱۴- لوله کشی با لوله گالوانیزه یا هر لوله دیگر به قطر (۲/۱) ۲ الی ۴ اینچ هر مترطول ……………. ریال.

۷-۱۵- نصب شیر فلکه با مغزی و مهر ماسوره هر عدد …………… ریال.

۷-۱۶- عایق بندی پشم شیشه به قطر ۲/۱ الی ۲ اینچ هر مترطول ……………… ریال.

۷-۱۷- عایق بندی پشم شیشه به قطر (۲/۱) ۲ اینچ به بالا هر مترطول ……………… ریال.

تبصره (۲) به قیمت‌های مندرج در ماده شش این قرارداد هیچگونه تعدیل یا به عبارت دیگر افزایش نرخی تعلق نخواهد گرفت.

تبصره (۳) هیچ گونه اضافه‌بها مانند سختی کار، ارتفاع زیاد، زاویه داشتن و سایر صعوبت‌هایی که اجرای کار را مشکل تر می‌کند، قابل پرداخت نیست.

تبصره (۴) قیمت واحد در ماده شش تعیین‌کننده مشخصات نیست بلکه این قیمت در صورتی قابل اعمال می‌باشد که کارهای انجام شده بر طبق نقشه و مشخصات فنی باشد.

تبصره (۵) پیمانکار نمی‌تواند به استناد و شرح قیمت ماده شش و مقایسه آن با قیمت‌های روز وجوه دیگری را مطالبه نماید.

ماده ۸- کسورات قانونی:

از این قرارداد ۵% بیمه و ۵% مالیات کسر خواهد شد.

ماده ۹- نحوه پرداخت:

پرداخت‌های موقت براساس سطح طبقات در پایان هر طبقه به پیمانکار پس از کسر کسورات و ۱۰% حسن انجام کار پرداخت می‌گردد. ۱۰% حسن انجام کار پس از اتمام دوره تضمین و تأیید کارفرما و مهندس ناظر تأسیساتی آزاد خواهد شد.

ماده ۱۰- تغییر مدت قرارداد در شرایط زیر مجاز خواهد بود:

۱۰-۱- با توافق طرفین

۱۰-۲- در صورتی که تمام یا بخشی از نقشه‌های تهیه شده توسط کارفرما تغییر نماید.

۱۰-۳- در صورتی که قوانین و مقررات جدیدی از طرف مراجع قانونی مرتبط وضع شود که در مدت اجرای قرارداد مؤثر باشد.

۱۰-۴- موارد فورس ماژور مانند، زلزله، سیل، آتش سوزی، آتشفشان، انقلاب، جنگ و غیره.

ماده ۱۱- دوره تضمین‌ها:

حسن انجام کلیه عملیات موضوع پیمان از تاریخ تحویل موقت تا تسویه حساب قطعی از طرف پیمانکار تضمین می‌گردد. این مدت دوره تضمین نام دارد، که در این قرارداد از تاریخ تحویل به مدت ……….. ماه شمسی می‌باشد. اگر در دوره تضمین معایب و نواقصی در کار مشاهده شود. پیمانکار مکلف است آن معایب و نواقص را به هزینه خود رفع نماید. چنانچه پیمانکار ظرف یک هفته پس از اعلام نواقص توسط کارفرما شروع به رفع نواقص ننماید کارفرما حق دارد آن معایب و نواقص را رأساً و به هر ترتیب که خود صلاح بداند رفع نموده و هزینه‌ها و خسارات مربوطه را به اضافه پانزده درصد هزینه بالاسری از محل تضمین‌ها و سپرده‌ها و یا هر نوع مطالبات دیگر پیمانکار برداشت نماید در این مورد پیمانکار حق هرگونه ادعا و اعتراض را از خود سلب می‌نماید.

ماده ۱۲- حل اختلاف:

هرگاه در اجرای قرارداد بین طرفین اختلافی رخ دهد و این اختلاف را نتوان از طریق مذاکره حل و فصل نمود، اختلاف حاصله از طریق ارجاع به داور مرضی الطرفین حل و فصل خواهد شد. …………….. به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردیدند و داوری ایشان برای طرفین لازم الاجراست.

ماده ۱۳- فسخ:

۱۳-۱- در صورتی که پیمانکار بیش از برنامه زمان بندی تأخیر داشته باشد کارفرما می‌تواند قرارداد را فسخ نماید.

۱۳-۲- عدم حسن اجرا یا عدم اجرای کامل یا قسمتی از هر یک از مراحل این قرارداد حق فسخ را برای کارفرما خواهد داشت.

۱۳-۳- در صورت بروز هرگونه حوادث فورس ماژور و قهریه قرارداد می‌تواند فسخ گردد.

ماده ۱۴- جریمه:

در صورت تأخیر در اجرای عملیات به شرطی که میزان تأخیر موجبات فسخ را فراهم نیاورد پیمانکار به ازاء هر روز تأخیر غیرمجاز معادل …………… ریال جریمه خواهد شد. تشخیص مجاز یا غیرمجاز بودن تأخیر با مهندس ناظر و کارفرما است.

این قرارداد در ۱۳ ماده و ۵ تبصره در دو نسخه متحدالمتن که هر یک حکم واحد را دارند در تاریخ ………… تنظیم گردیده است.

 

امضاء پیمانکار                                                                         امضاء کارفرما

 

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا