حمل و نقل

بازنگری همه طرح‌های جامع کشور برمبنای توسعه حمل و نقل همگانی

رئیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران با اعلام این خبر که کلیات راهنمای سند توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی مورد تصویب قرار گرفت، از ادامه گفت‌وگو برای دستیابی به جزئیات جامع از راهنمای سند فوق خبر داد و گفت: تمامی طرح‌های جامع بر مبنای توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی، بازنگری می‌شوند.

وزیر راه و شهرسازی در دهمین جلسه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران
با اعلام تصویب کلیات سند راهنمای توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی و همچنین اعلام
این خبر که جزئیات سند فوق باز هم مورد بازنگری قرار خواهد گرفت و اصلاحاتی در آن
صورت می‌گیرد، گفت: مذاکره بین مهندسان و معماران، شاید یکی از سخت‌ترین کارهایی
باشد که می‌توان انجام داد که امیدواریم این مجموعه گفت‌وگوها به نتایج مثبتی منجر
شود
.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه با تاکید بر اینکه راجع به موضوع بسیار مهمی
گفت‌وگو می‌شود که صبر و حوصله زیادی را نیز می‌طلبد، افزود: هیچ شتابی برای تصویب
جزئیات سند توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی نداریم زیرا معتقدیم که در این رابطه
باید ویژگی‌های فراوانی را در نظر بگیریم و به گفت‌وگوهای طولانی نیازمندیم
.

رئیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ادامه داد: واقعیت این است که
در حال تغییر پاردایم و تغییر انگاره از طراحی شهری مبتنی بر خودروی شخصی به طراحی
شهری مبتنی بر حمل و نقل عمومی هستیم. بنابراین باید با یکدیگر گفتگو کنیم تا به
تفاهم برسیم
.

آخوندی گفت: قطعا شاهد بوده‌اید که تاکنون کسانیکه در ایران روی
کارهای حمل و نقلی کار می‌کردند تمایل و دلیلی نمی‌دیدند تا وارد مسائل، موضوعات و
توسعه شهری شوند و متقابلا کسانیکه روی موضوعات شهری و طرح‌های توسعه شهری و طرح‌های
جامع، کار می‌کردند در بررسی طرح‌های خود در حد اینکه یک مشاور ترافیک بگیرند،
اکتفا می‌کردند و معمولا دلیلی نمی‌دیدند که به مفهوم حمل و نقل عمومی مبتنی بر
ریل از یک طرف و همچنین پیاده از سوی دیگر، بپردازند
.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: معمولا پیش‌تر شاهد بوده‌ایم که
موضوعاتی از این دست که به حقوق پیاده احترام گذاشته شود در دستورکار طراحی شهری وجود
نداشت
.

رئیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، افزود: معتقدم برای تحقق این
هدف و اهدافی که سند توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی دنبال می‌کند، مقاومت زیادی
صورت می‌گیرد زیرا دو طرف باید رفتار خود را تغییر دهند و اینکار کار دشواری خواهد
بود
.

آخوندی تصریح کرد: قاعدتا برای شهرداری‌ها نیز که تمامی درآمدشان از فروش
تراکم و مبتنی بر خودروی شخصی بوده است تغییر رفتار شهرداری به استفاده از حمل و
نقل همگانی حتما با دشواری روبه‌رو خواهد بود
.

وی با تاکید بر اینکه اتفاق بزرگی در حال رخ دادن است، گفت: ما باید حوصله
و صبر کنیم و در این رابطه با هم گفت‌گوهای فراوانی داشته باشیم
.

رئیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جمع بندی دهمین نشست شورای
عالی شهرسازی و معماری ایران با دستور جلسه بررسی سند راهنمای توسعه مبتنی بر حمل
و نقل، گفت: با نظر اکثریت اعضا، سند راهنمای توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی را
پذیرفته و به تصویب می رسانیم اما در رابطه با جزئیات با هم گفت‌وگو خواهیم کرد تا
به درک بیشتری برسیم و بتوانیم با یکدیگر بهتر کار کنیم
.

آخوندی ادامه داد: هدف از این گفتگوها و تداوم آنها به این دلیل است
که هم معاونت حمل و نقل به مسئولیت آقای تقی‌زاده تصور نکنند که بخش‌های کارکردی
که در حمل و نقل در نظر داشته‌اند از بین رفته است و در عین‌حال حوزه شهرسازی نیز
حس نکند که بی‌بندو باری شهری از اجرای این طرح، رخ خواهد داد
.

وی با تاکید بر اینکه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران به دنبال نظم
بخشیدن به شهرها و ممانعت از بی بندو باری شهری است، گفت: باید گام به گام با هم
پیش برویم. جلسه بسیار خوبی است و اینکه این موضوع بعد از ۴۰ سال در دستور کار
شورای‌عالی شهرسازی و معماری که هیچگاه به این موضوع نپرداخته، آمده است، گام رو
به جلویی است. ما این موضوع را به فال نیک می‌گیریم و از آن حمایت‌های لازم را
خواهیم کرد
.

این مقام مسئول یادآور شد: قاعدتا اگر بخواهیم به فکر شهرهای سبز و شهرهای
زیست‌محیطی باشیم باید به مفهوم شهرسازی و توسعه حمل و نقل حومه‌ای بپردازیم
.

وی در ادامه به بیان نقطه نظرات خود نیز در رابطه با حمل و نقل همگانی
پرداخت و گفت: شاهدیم که حمل و نقل عمومی در ایران عموما به مترو ترجمه می‌شود و
باید این نکته را مورد توجه قرار دهیم که حمل و نقل عمومی تنها به مفهوم مترو
نیست. بلکه می‌تواند تراموا، خط آهن سبک و حتی اتوبوس نیز باشد که این موضوع، می‌تواند
مورد بحث و بررسی قرار بگیرد
.

رئیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تصریح کرد: قطعا سیستم مترو،
راه‌حل گران‌قیمتی است که معلوم نیست بتواند همه جا پاسخ بدهد
.

وزیر راه و شهرسازی گفت: خاطرم هست که در مورد اهواز نیز وقتی بحث می‌شد
همین جا و در جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مطرح کردم که چرا حمل و نقل
عمومی اهواز باید بر مترو محوری باشد. زیرا در اهواز، سطح آب زیرزمینی بسیار
بالاست و کشیدن خط مترو در آن محدوده کار بسیار دشواری است
. شاید
کشیدن تراموا در اهواز کارکرد بهتری نسبت به مترو داشته باشد که اتفاقا همکاران
وزارت کشور نیز همین اعتقاد را داشتند
.

آخوندی ادامه داد: مترو قطعا راه‌حل گران‌قیمتی است که نه با منابع
ملی ما سازگاری دارد و نه با درآمدهای شهری اهواز و دیگر شهرها. اینکه همه کلانشهرها
به دنبال مترو بروند و اهواز نیز به تبعیت از سایر کلانشهرها به دنبال احداث مترو
برود، کاری بر اساس منطق و منافع ملی نخواهد بود
.

رئیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، گفت: فهم صحیح از حمل و نقل عمومی
و اینکه به واقع حمل و نقل عمومی چیست؟، موضوع مهمی است که باید در سطح
جامعه و به ویژه مدیران تصمیم گیرنده، اتفاق بیفتد. دستیابی به این فهم و اینکه
شهرها به لحاظ ویژگی هایی که دارند و فرم شان به اقتضای شهرها متفاوت هستند بسیار
مهم است
.

وزیر راه و شهرسازی همچنین خطاب به رئیس کمیته معماری و شهرسازی شورای
شهر تهران که گفته بود، صحبت کردن در رابطه به توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی
صحبتی دیرهنگام است، خاطرنشان کرد: اینکه گفته می‌شود برای صحبت از توسعه مبتنی بر
حمل و نقل همگانی، زمان را از دست داده‌ایم معتقدم زمان را از دست نداده‌ایم و هر
زمان که راجع به این موضوع بحث کنیم تازه است. همه ما در یک مقاطعی به سطحی از
دانش می‌رسیم و هروقت که این دانش بخواهد به دانش عمومی تبدیل شود که همه شهرها از
آن منتفع شوند قاعدتا به زمان نیازمندیم
.

رئیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، گفت: معتقدم ما به سختی این دانش
را از این شورا می‌توانیم بیرون ببریم و تا بخواهد این دانش به یک دانش عمومی
تبدیل شود راه طولانی و دشواری را پیش رو داریم. بدین معنا اگر بخواهیم این
دانش به دانشی عمومی تبدیل و در تمامی شهرها محقق شود، باید همراهی شوراهای‌شهر
تمامی شهرهای کشور و شهرداری‌ها را داشته باشیم تا این موضوع تبدیل به یک خواسته
عمومی شود
.

آخوندی افزود: مطمئن هستم در برابر این طرح و اجرای کامل و درست آن مقاومت
های فراوانی صورت می گیرد و اینگونه نیست که به راحتی از آن استقبال شود. در هر
صورت می‌دانیم که روند توسعه در ایران، روند توسعه مبتنی بر خودروی شخصی بوده است
و همه به دنبال خودروی شخصی و حمایت از آن بوده‌اند،
طبیعی است که تغییر این گفتمان بسیار دشوار است.

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا